Maakwerk groeit weer

Het PMI van het maakwerk is voor het eerst na 4 maanden weer aan uitbreiding toe en ook de winsten van de industriële ondernemingen stegen. De daling van het Caixin PMI-cijfer wijst echter op een ontoereikende binnenlandse vraag, externe onzekerheid en druk op de arbeidsmarkt.

Vervaardiging PV-modules in Hai’an (Jiangsu) Foto CNS Disclaimer

De officiële PMI van het maakwerk steeg voor het eerst sinds april tot 50,2 en breidt dus uit, aldus de cijfers van het National Bureau of Statistics (NBS). In september kwam de productie-index uit op 52,7, een stijging van 0,8 op maandbasis. De index voor nieuwe bestellingen noteerde 50,5, een stijging van 0,3 Concreet bereikten de PMI-cijfers voor de productie van apparatuur 50,6, de hightech industrie 50,1 en de productie van consumptiegoederen 51,3, allemaal weer in expansie dus. De stijgende grondstofprijzen en de actieve aankopen van bedrijven zorgden er echter voor dat de algemene prijsindex voor de productiesector omhoog ging. Uit NBS-gegevens blijkt dat de index van de aankoop van grondstoffen in september 59,4 bereikte en de index van de producentenprijzen 53,5, hoogtepunten in 2023,.

Zhao Qinghe, economist bij het NBS merkt op dat ‘het herstel van de Chinese productiesector nog steeds wordt geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van hevige concurrentie, hoge kosten en intensieve financiering, Uit het onderzoek bleek immers een stijging van het aantal productiefabrieken dat melding maakte van hevige concurrentie, hoge grondstofkosten en krappe financiële middelen. Binnen de officiële PMI voor de verwerkende industrie steeg de sub-index voor nieuwe bestellingen van 50,2 in augustus naar 50,5 in september, terwijl de sub-index voor nieuwe exportorders lichtjes verbeterde van 46,7 naar 47,8.

De PMI voor de niet-productiesector steeg van 51,0 in augustus naar 51,7 in september, nadat de index gedurende vijf opeenvolgende maanden afnam als gevolg van een algemene economische vertraging. De sub-index voor de bouwsector, die getroffen werd door de aanhoudende vastgoedcrisis, kwam uit op 56,2, tegen 53,8 in augustus. Voor oktober wordt een sterk herstel van het verbruik verwacht in het verlengde van de vakantieweek rond de nationale feestdag.

Caixin-PMI

Het Caixin PMI-cijfer voor het maakwerk daalde echter van 51,0 in augustus tot 50,6 in september. Volgens Caixin bleven de fabrieksproductie en de nieuwe bestellingen in september op expansief terrein, maar de externe vraag bleef zwak en de index voor exportorders kromp voor de derde maand.

Het vertrouwen van fabriekseigenaren voor het komende jaar bereikte een dieptepunt in twaalf maanden. Producenten van consumenten-, investerings- en halffabrikaten hebben allemaal hun personeel ingekrompen, zo bleek uit het Caixin-onderzoek. De inputkosten stegen het snelst sinds januari, als gevolg van de stijgende prijzen van chemicaliën, ruwe olie en industriële metalen. Bij Caixin daalde het cijfer ook in de dienstsector, namelijk van 51,8 tot 50,2. Een adempauze voor de  vakantieweek?

Winsten

In augustus stegen de winsten van de industrie voor het eerst dit jaar. De winsten van de grote en middelgrote bedrijven stegen met 17,2 procent ten opzichte van een jaar eerder, vergeleken met een daling van 6,7 procent in juli en een daling van 19,2 procent in maart.

Concreet steeg de winst van de elektriciteits-, de warmteopwekkings- en de toeleveringsindustrie in de eerste acht maanden van 2023 met 53,4 procent op jaarbasis. De winsten uit de productie van elektrische machines en apparatuur namen met 33 procent toe op jaarbasis, die van de autoproductie met 2,4 %. Uit de gegevens van het NBS blijkt ook dat de winsten van bedrijven in de sectoren metaal, delfstoffenverwerking en energiewinning daalden, terwijl de winsten van de steenkoolwinning op jaarbasis met 26,3 % afnamen en deze van chemische grondstoffen en productiebedrijven met 51,1 procent daalden.

Volgens prof Cong Yi  van de Tianjin University of Finance and Economics, is er een structurele aanpassing van de groei van de industriële ondernemingen aan de gang. Tijdens deze cruciale periode wordt de economische drijvende kracht van het land verlegd van de traditionele industrie naar de opkomende sectoren. Voorzichtigheid blijft niettemin geboden gezien de vastgoedcrisis, de financiële problemen van lokale overheden, sombere exportvooruitzichten en een laag vertrouwen in de particuliere sector,

Bronnen: Global Times, SCMP

Print Friendly, PDF & Email