Fonds voor sociale zekerheid gespijsd met aandelen staatsbedrijven

China zet door met een project om aandelen van staatsbedrijven over te dragen aan het fonds voor de sociale zekerheid. Dat heeft de regering beslist. Deze vorm van financiering compenseert een vermindering van de bijdragen door bedrijven en helpt de gevolgen van vergrijzing opvangen.

Nu voor 10% eigendom van sociale zekerheid

In 2018 is de transfer begonnen van aandelen van 18 centraal beheerde staatsbedrijven, voor een totale waarde van 82,1 miljard yuan (ongeveer 10,5 miljard euro). Dat heeft een vertegenwoordiger van de SASAC, de administratie die de aandelen van de staat in nationale staatsbedrijven beheert, bekend gemaakt op een persconferentie.

SASAC beheert staatsbedrijven met een totale kapitalisatiewaarde van 6.600 miljard yuan.
In een volgende fase zal in algemene regel 10% van de het staatskapitaal van 35 staatsbedrijven overgemaakt worden. Het gaat deze keer om een transfer van 522 miljard yuan .

Het transferproject is gelanceerd door de regering in november 2017. Bedoeling is aandelen van zowel centraal als lokaal (provinciaal, stedelijk) beheerde staatsbedrijven over te hevelen. Het gaat in totaal om 600 grote en middelgrote bedrijven op nationaal en lokaal vlak. Bedrijven van openbaar nut, culturele ondernemingen, ontwikkelingsbanken en andere strategische financiële instellingen vallen buiten het programma.

De realisatie van het plan van 2017 loopt echter vertraging op. Volgens ex-minister van financiën Lou Jiwei heeft dat te maken met onwil van die staatsbedrijven die liever geen bijkomende partner in het management hebben. Maar de regering heeft nu beslist dat de transfers moeten doorgaan.

Lagere bedrijfsbijdragen

Het herfinancieren van het fonds voor sociale zekerheid is nodig om te compenseren voor de vermindering van de sociale bijdragen van de bedrijven en voor de snel toenemende vergrijzing. Het is de bedoeling dat het fonds voor sociale zekerheid niet de aandelen, maar zijn reserves aanvult met de dividenden.

De overheid verminderde de sociale bijdragen om de groei van de economie op peil te houden tegen de – vooral externe – neerwaartse druk in. In de eerste helft van 2019 spaarden bedrijven op die manier 128 miljard yuan uit aan bijdragen voor het basispensioen, werkloosheid en verzekering voor arbeidsongevallen. De maximumbijdrage van de werkgevers voor het basispensioen is verlaagd van 20 naar 16% van het loon. Er kunnen regionale verschillen zijn, en ook de uitkeringen kunnen verschillen per provincie.

Toenemend aantal uitkeringen

Door de gedaalde inkomsten van het fonds voor sociale zekerheid rezen er vragen over de pensioenen. Blijven die betaalbaar?

Na het verdwijnen op het einde van vorige eeuw van het oude systeem waarbij bedrijven zelf instonden voor het pensioen van hun werknemers en de plattelandsdorpen voor de oude dag van de dorpelingen zorgden, moesten stap voor stap nieuwe pensioenfondsen voor werknemers en voor landbouwers opgericht worden. Dat gebeurde zowel op nationaal vlak als op regionaal vlak. Die fondsen zijn nog relatief jong en het aantal aangesloten personen is snel toegenomen. Vermits de bevolking snel veroudert zullen de fondsen moeten uitkeren aan veel personen die vaak niet zo lang bijgedragen hebben.


In 2035 lege kas?

Het pensioenfonds voor stedelijke werknemers, een fonds met 340 miljoen deelnemers, heeft nu nog een reserve van 4.260 miljard yuan. Maar volgens een rapport van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen van april zou het met de huidige politiek tegen 2028 in het rood gaan, en zouden tegen 2035 alle reserves opgesoupeerd zijn. Het tekort zou dan verder toenemen tot in totaal 11.280 miljard yuan tegen het jaar 2050. Dat tekort zou volledig door de staat gedragen moeten worden indien men nog pensioenen wil uitbetalen. Het rapport veroorzaakte veel beroering bij de generatie die binnen 15-20 jaar op pensioen gaat.

Bij het bekend maken van de beslissing over de transfers verklaarde premier Li dat het correct blijven betalen van de pensioenen een prioriteit van de regering is.

Bronnen: China.org.cn on, Reuters, Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *