Gesprekken en acties voor vreedzame hereniging van China en tegen inmenging in Taiwan

Academici en politieke bewegingen aan beide zijden van de Straat van Taiwan vinden elkaar in hun streven naar vreedzame betrekkingen en contacten.

Straat van Taiwan
Academische activiteit ‘Face-to-Face Talks Between Scholars from the Two Sides of the Taiwan Straits’ via Global Times. Foto Xiamen University disclaimer

Aan beide zijden van de Straat van Taiwan zijn er mensen die zich inzetten voor een vreedzame vereniging van China en zich verzetten tegen krachten in Taiwan en in het buitenland die steun verlenen aan het separatisme.

Praten met oppositiepartijen Taiwan

Op maandag 5 juni vond er in Beijing een seminar plaats over de betrekkingen tussen het de facto autonome eiland Taiwan en het vasteland China. Merkwaardig was de aanwezigheid van een delegatie van de New Party of Taiwan, een in 1993 gevormde politieke partij op Taiwan. De partij is net zoals de Labour Party of Taiwan, opgericht in 1989, een kleinere partij naast de twee grote Taiwanese politieke formaties, de Kwomintang en de Democratic Progressive Party.

Het seminar werd ook bijgewoond door een delegatie van experts en academici afkomstig van beide kanten van de zeestraat. Wang Huning, de voorzitter van het voornaamste brede politieke adviesorgaan van China en een topman van de communistische partij, uitte zijn trots over de langdurige inspanningen van de partij en de overheid om de betrekkingen tussen de Straat van China en de vreedzame hereniging van heel China te bevorderen.

Voorwaarden en stappen voor hereniging

Zowel Wang Huning als Song Tao, de vertegenwoordiger van de instellingen die op het vasteland de betrekkingen met Taiwan in hun takenpakket hebben, riep uiteraard op om zich te verzetten tegen separatistische activiteiten en externe inmenging. Voor de Chinese regering zijn de trouw aan het één-China-principe en de consensus van 1992, de voorwaarden en de fundamenten voor ernstig en vreedzaam overleg over de nationale hereniging van mensen van alle Taiwanese politieke partijen, sectoren en sociale lagen met hun tegenhangers op het vasteland.

De voorzitter van de New Party of Taiwan Wu Cheng-tien sloot zich bij die visie aan. Hij preciseerde dat hij wil dat er vrede heerst in en aan de straat van Taiwan en dat het eiland deel kan nemen aan de nationale wederopstanding van heel China. Hierop antwoordde Wang Huning dat ‘inderdaad de realisatie van de grote wederopstanding een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle landgenoten aan beide zijden van de Straat van Taiwan’. Dat kon volgens hem het beste gebeuren op basis van het model van ‘één land, twee systemen’. Het voornaamste doel is de verbetering van het welzijn van de mensen aan beide kanten en te zorgen dat hun wens voor een beter leven in vervulling gaat. Wang beloofde dat de politieke verantwoordelijken van het vasteland de vaderlandslievende krachten in Taiwan die naar eenwording streven en zich tegen buitenlandse inmenging verzetten van harte zullen blijven steunen.

Contacten laten toenemen

De meeste deelnemers aan het seminar, ook Wu Cheng-tien van de New Party of Taiwan, vonden het een goede zaak dat er inspanningen worden geleverd om de vreedzame ontwikkeling van de betrekkingen tussen de beide kanten aan de  Straat van Taiwan en de stabiliteit in de Straat van Taiwan te behouden, uitwisselingen en samenwerking tussen beide te bevorderen en integratie en ontwikkeling te verdiepen.

Op zondag 28 mei had de universiteit van Xiamen ook al een evenement georganiseerd voor academici afkomstig van Taiwan en van het vasteland. Vele aanwezigen vonden dat de verschillen tussen  de beide Chinese gebiedsdelen geen beletsel mochten zijn voor de toenadering en uiteindelijk integratie van bevolkingen die dezelfde Chinese cultuur delen. Ook in Xiamen was er gesproken over streven naar wederopstanding van China dat bij Chinezen aan beide zijden van de Straat leeft. De contacten die dat kunnen bevorderen werden in Xiamen gepreciseerd: ‘het vasteland zal zich voornamelijk richten op de midden- en lagere klassen, en middelgrote ondernemingen, evenals jongeren en tieners. Het preferentieel beleid wordt voortgezet voor individuen met talent, vaardigheden, ervaring en technologie die naar het vasteland kunnen komen voor onderwijs, start-ups en ontwikkeling’.

Straat van Taiwan
Labour Party Taiwan in actie (foto Labour Party via Global Times) disclaimer

Actie!

De Labour Party, een andere oppositiepartij op het Taiwanese eiland, die zich verzet tegen de Amerikaanse inmenging in Taiwan, voerde op maandag actie. De partij, veroordeelde de autoriteiten van de Democratic Progressive Party (DPP) met klem omdat zij op 1 juni met de VS een eerste overeenkomst hebben ondertekend in het kader van het zogenaamde ‘Initiative on 21st Century Trade’. Het contract geeft de VS de mogelijkheid om landbouw- en veeteeltproducten af te zetten op het eiland. Volgens de Labour Party offert de DPP de economische belangen van de bevolking van het eiland op om van Washington nog meer steun te krijgen voor zijn separatistische programma. Dat zou de reden zijn waarom er rond het akkoord grote geheimhouding bestaat.

Bronnen: Xinhua, China Daily, Global Times, Lava Magazine, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email