Geweld en arrestaties in Wukan (update)

We schreven enkele dagen terug over de al bijna drie maanden durende onrust in Wukan. Aanleiding is de veroordeling  van de verkozen dorpsleider Lin Zulian en ontevredenheid over niet opgeloste  compensatieclaims voor illegale onteigeningen waartegen Lin protesten wilde organiseren. 

wukanDe lokale overheid van het arrondissement Lufeng had de dorpelingen tot het einde van dit weekend gegeven om te stoppen met het protest. Die overheid beschuldigt sommige dorpsleiders nu dat ze geruchten blijven verspreiden. ook zouden ze inwoners bedreigen, onder druk zetten of betalen om massaprotesten aan te stoken, te plannen en te lanceren. Dit alles ‘heeft de openbare orde verstoord. Het verkeer, de scholen, de visbedrijven en de lokale winkels leden er onder, met een negatieve sociale impact’. De Global Times citeert ook een ambtenaar van de stad Shanwei waaronder het arrondissement Lufeng valt, die zegt dat alle ‘rechtmatige claims’ in verband met onteigeningen opgelost zijn, en dat alleen nog claims zonder wettelijke grondslag overblijven.
De politie heeft dan dinsdag geprobeerd een einde te maken aan het protest. 13 dorpelingen die als aanstokers beschouwd worden zijn bij dageraad opgepakt in hun woning en gearresteerd wegens het verstoren van de openbare orde. Volgens SCMP en buitenlandse media blokkeerden honderden ontevreden burgers daarna de wegen. De oproerpolitie werd passief tegengehouden door ouderen. Jongere dorpsbewoners stonden daar achter klaar met stenen die naar de politie gegooid werden. De politie gebruikte traangas en naar beweerd wordt ook rubberkogels. Met foto’s meent de SCMP te kunnen bewijzen dat dit gerucht klopt. Er zouden talrijke arrestaties plaatsgevonden hebben. Eén oudere vrouw moest voor verzorging naar het hospitaal. Mensen die het dorp nog in of uit willen worden gecontroleerd. Intussen heeft  de politie ook een opsporingsbericht verspreid voor nog vijf personen; ze looft tot 10.000 yuan beloning uit voor wie inlichtingen kan leveren.
De politie van het arrondissement Lufeng  zegt dat de bevolking de arrestaties steunt en het protest beu was en waarschuwt in een verklaring voor vervalste informatie en foto’s die over het internet verspreid worden. De BBC toont op haar website een filmpje van de arrestatie van een dorpsbewoner door de politie die zijn huis binnenvalt, en dat gemaakt is met een verborgen camera. Op de site van de SCMP staan foto’s van oproerpolitie tegenover een rij ouderen in een straat bezaaid met stenen. Een anoniem filmpje toont hoe de oproerpolitie wijkt voor stenen gooiende dorpelingen. Het valt op basis van die informatie niet op te maken hoe breed het protest van de bevolking is en hoe repressief het optreden van de politie.
(upd) Volgens Global Times hebben de lokale overheden van Shanwei en Lufeng voor betwistingen in verband met land volledig hun verantwoordelijkheid opgenomen. Ze hebben de klachten ernstig genomen. Voor problemen die niet onmiddellijk konden opgelost worden, zoals de twisten over land met zeven omliggende dorpen, zijn onderhandelingsplatforms opgericht, waarbij de overheid als bemiddelaar wil optreden. De overheid heeft ook aan de dorpelingen uitgelegd dat aan onredelijke claims zonder wettelijke basis niet kan worden voldaan; één daarvan is de belofte van Lin Zulian dat iedereen 480.000 yuan zou krijgen. Nog volgens Global Times blijft er na twee maanden onrust nog slechts een honderdtal activisten over. Ze hebben verschillende motieven. De meesten zijn familie van Lin, en sommige anderen zijn zo arm dat ze hopen meer geld te krijgen als ze onrust veroorzaken. Een kleine groep wordt ook opgehitst vanuit het buitenland; sommige buitenlandse media zijn nu permanent aanwezig in Wukan in de hoop over incidenten te kunnen berichten, aldus nog de Global Times.
Bij de grootschalige en gewelddadige protesten in 2011, trad de lokale overheid aanvankelijk repressief op, maar de provinciale overheid van Guangzhou kwam tussen, gaf de protesterenden feitelijk gelijk en liet een nieuw dorpsbestuur door open verkiezen aanduiden. Bij de huidige incidenten verspreidt de nationale pers de officiële versie van de feiten. Dat kan erop wijzen dat de lokale overheid deze keer wel gedekt wordt door de hogere overheid. Is die overtuigd dat Lin Zulian een corrupte dorpsleider is die de ontevredenheid manipuleert in zijn voordeel, en dat aan de rechtmatige klachten van de dorpelingen nu wel voldoende aandacht gegeven is? Of gaat het echt om een meer repressief beleid van Xi Jinping, zoals de buitenlandse media eenstemmig beweren?
Bronnen: Global Times,BBC, South China Morning Post.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *