Grote veranderingen in Qamdo in 60 jaar

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat Qamdo in Oost-Tibet onder Chinees bestuur kwam. De veranderingen op velerlei vlakken zijn groot te noemen. Neem bijvoorbeeld onderwijs: in 1951 werd een eerste schooltje opgericht, nu zijn er 529 scholen met meer dan 107.000 studenten.

Prefectuur Qamdo (Chamdo)

Prefectuur Qamdo (Chamdo)


De prefectuur Qamdo (ook Chamdo) ligt in Oost-Tibet en was de eerste stad in Tibet die het Chinees leger bevrijdde. Tijdens de laatste decennia heeft het onderwijs zich snel ontwikkeld. Momenteel zijn alle leerlingen van schoolgaande leeftijd uit de landbouw- en herdersgebieden gedekt door de politiek van gratis voeding, inwoonst en leergelden. Nu tellen de 529 scholen 107.626 studenten. In het lager onderwijs is 98 % van de leerplichtigen ingeschreven; in het lager middelbaar is dat 90 % maar het hoger middelbaar slechts 26 %. Er wordt onderwezen in zowel het Tibetaans als het Chinees.
Voor 1950 was er geen ziekenhuis. Momenteel is er een combinatie van Chinese, Tibetaanse en westerse geneeskundige instellingen. De medische zorg in de landbouw- en herdersgebieden wordt betoelaagd door de overheid à rato van een jaarlijks gemiddelde van 180 yuan per persoon. In 2009 alleen al werd hieraan 50 miljoen yuan besteed. Door de vooruitgang van het gezondheidssysteem verhoogde de gemiddelde levensverwachting van 35,5 jaar voor de bevrijding tot 67 jaar nu; de bevolking nam toe van 254.000 in 1959 tot 641.000 nu.
Zicht op de stad

Zicht op de stad


Grote inspanningen gaan naar de ontwikkeling van de cultuur: bijvoorbeeld werden de Repadans in het kanton Denqen, en de Gorchomkringdans en de Shinzedans in het kanton Mangkam opgenomen op de Staatslijst van het Cultureel Erfgoed. Op het vlak van de prefectuur zijn er acht culturele centra, één centrum voor volkskunst, een bibliotheek, op kantonvlak zeven culturele stations en nog 22 boekenwinkels in het landelijk gedeelte.  De televisie dekt 80 % van het gebied. Statistieken tonen dat er 496 godsdienstige sites zijn met 13.695 lama’s en nonnen.
Het lokaal bestuur promoot sterk de vorming van het personeel. Eind 2009 waren 7953 personen opgeleid als manager of expert: daarvan is 74 % van de etnische minderheden en de helft vrouwen. Op milieuvlak loopt het project om van landbouwgrond opnieuw bos- of weidegrond te maken. Weides nemen 5,4 miljoen ha in, bossen 3,7 miljoen ha: samen 34 % van het totale gebied. Qamdo telt twee natuurgebieden van nationaal niveau, één dito bospark en één natuurgebied van regionaal niveau. Op sociaal vlak breidt het systeem van de sociale zekerheid zich uit. Er is een minimumuitkering voor arme stedelingen en ruralen. De uitkering van pensioenen bereikt 100 %. Tot nu toe werden 20 bejaardenhomes gebouwd en vier buurtdienstencentra.
Straatbeeld

Straatbeeld


Qamdo heeft reeds een moderne industriële structuur met 72 sectoren. De totale productie bedroeg vorig jaar 5,79 miljard yuan, waarvan 2,196 miljard landbouwproductie. Vermits het gebied tussen bergen en valleien ligt, is een goed transportnet noodzakelijk. De totale investeringen hiervoor bereikten  4,14 miljard tijdens het elfde vijfjarenplan. Tijdens de vier eerste jaren hiervan werden 206 wegprojecten uitgevoerd. Nu telt de prefectuur 9164 km aangelegde wegen. Ongeveer 72 % van dorpen en gemeenten is bereikbaar via de weg. Dit moet 100 % worden tijdens het twaalfde vijfjarenplan. Qamdo, dat talrijke toeristische troeven heeft, trok in 2009 300.000 toeristen aan met in totaal een inkomen van 190 miljoen yuan. Door het beter transport zal dit nog aangroeien. Vermelden we nog dat 80 % van de raadsleden in de Volkscongressen van de etnische minderheden is. In Qamdo kennen ze het verschil tussen een systeem zonder mensenrechten, zoals voordien, en een met.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *