Het geheim van de Chinese snelle innovatie

In een recente nieuwsbrief gaat de Belgian-Chinese Chamber of Commerce (BCECC) in op de elementen die maken dat China aan een recordsnelheid innoveert, en wat dit voor Belgische bedrijven betekent.

Foto Xinhua Disclaimer

In de afgelopen jaren is China naar voren gekomen als een bron van baanbrekende technologische vooruitgang en ontwrichtende bedrijfsmodellen. De opkomst van het land als een wereldwijde economische grootmacht steunt op zijn inzet voor innovatie op een schaal en snelheid die door geen enkel ander land wordt geëvenaard. Het vermogen van China om snel nieuwe technologieën toe te passen en in te zetten, speelt een belangrijke rol in weg naar wereldwijd leiderschap op het gebied van innovatie. In dit artikel beschrijven we de kenmerken van dit innovatielandschap en hoe Belgische bedrijven een rol kunnen spelen in deze ambitieuze technologische wedloop.

De zes kenmerken van het Chinese innovatielandschap

Ten eerste heeft China een traditie van ‘haasje over’ spelen. In de westerse wereld zijn we gewend aan stapsgewijze ontwikkelingen. Het heeft bijvoorbeeld 3 decennia geduurd om over te schakelen van alleen vaste telefoons en geen computers naar het huidige tijdperk, waarin iedereen een laptop en een smartphone bezit. Hetzelfde gebeurde met bank- en betalingssystemen en vele andere technologische ontwikkelingen. In China duurden deze overgangen maar heel kort. China’s toewijding aan technologische vooruitgang heeft het in staat gesteld om op verschillende gebieden een grote sprong voorwaarts te maken. Het land heeft belangrijke stappen gezet op gebieden als kunstmatige intelligentie (AI), 5G-technologie, robotica, biotechnologie en kwantumcomputing.

Ten tweede hebben Chinese technologiebedrijven te maken met minder regeldruk, waardoor er volop kansen ontstaan voor de introductie van nieuwe apps en nieuwe bedrijfsmodellen. In Westerse landen duurt het veel langer voordat er iets verandert, of voordat overheden of consumenten veranderingen toestaan en nieuwe technologieën lanceren.

Ten derde omarmen consumenten in China technologie veel sneller dan hun tegenhangers in andere delen van de wereld. Chinese consumenten accepteren dat bepaalde technologieën in het begin niet perfect werken en geven de voorkeur aan meer gemak. Openbaar vervoer, auto’s oproepen, online shoppen en betalen, het gaat allemaal met één druk op de knop. Soortgelijke ontwrichtende veranderingen zouden grote onrust en zelfs protesten in de westerse wereld veroorzaken. Westerlingen houden niet van verandering en blijven liever in hun comfortzone.

Ten vierde speelt de Chinese overheid een cruciale rol bij het bevorderen van een gunstig klimaat voor innovatie. De Chinese autoriteiten hebben alomvattende nationale strategieën ontwikkeld, zoals “Made in China 2025” en “Internet Plus”, die tot doel hebben geavanceerde productie, digitale transformatie en ondernemerschap te bevorderen. Innovatiehubs, zoals het Zhongguancun Science Park in Beijing en het Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park, trekken talent aan en bevorderen de samenwerking tussen de academische wereld, onderzoeksinstellingen en industrieën. Deze initiatieven stimuleren een snelle kennisoverdracht en de commercialisering van ideeën op een ongeëvenaarde schaal.

Ten vijfde kan men zich natuurlijk afvragen of China echt wel vooruitloopt of de westerse geavanceerde industrielanden overtreft. Maar in elk geval klopt het dat de kloof op bijna elk gebied kleiner wordt, en dat China aanzienlijke voordelen heeft wanneer het op toepassen aankomt. Vanwege de enorme marktomvang van China en de dynamische consumentenbasis kunnen nieuwe technologieën veel sneller en op grotere schaal worden gecommercialiseerd dan in westerse landen. Dit concurrentievoordeel kan het verschil maken tussen het slagen of falen van de technologie op mondiaal niveau.

Ten slotte evolueert China’s ‘copycat’-reputatie snel naar een cultuur van innovatie. Zowel start-ups als gevestigde bedrijven richten zich steeds meer op fundamenteel onderzoek en ontwikkeling en verleggen de grenzen van wat mogelijk is. Chinese ondernemers zijn niet langer tevreden met het kopiëren van succesvolle westerse modellen; ze creëren unieke oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van Chinese consumenten en breiden hun wereldwijde bereik uit.

Wat betekent dit voor Belgische technologiebedrijven?

Tot slot: China’s focus op snelheid en schaal heeft een revolutie teweeggebracht in zijn benadering van innovatie, waardoor het land naar de voorste rij van wereldwijde technologische vooruitgang is gekatapulteerd. Door strategische planning, overheidssteun, ondernemersgeest en samenwerkende ecosystemen heeft China een omgeving gecreëerd waarin baanbrekende ideeën goed kunnen gedijen.

Belgische technologiebedrijven moeten zich bewust zijn van deze specifieke kenmerken van het Chinese innovatie-ecosysteem. In plaats van de technologische ontwikkeling van China als een bedreiging te zien, moeten Belgische bedrijven proactief op zoek moeten gaan naar partners en samenwerkingssystemen voor gezamenlijke ontwikkeling en commercialisering. Op een intelligente manier omgaan met Chinese technologiebedrijven kan niet alleen kansen bieden voor Belgische technologiebedrijven in China, maar ook in de rest van de wereld.

Bron: Nieuwsbrief BCECC 05/07/2023

Print Friendly, PDF & Email