Het gonst van Chinese AI-initiatieven

Op diverse vlakken ontplooit China initiatieven inzake artificiële intelligentie (AI). De UNO nam een Chinese AI-resolutie aan en premier Li Qiang pleitte bij de opening van de World Artificial Intelligence Conference in Shanghai voor wereldwijde samenwerking. Enkele Chinese toporganen hebben een leidraad uitgegeven over de toekomstige ontwikkeling van de AI-sector. Tenslotte blijkt uit cijfers dat China de voorbije 10 jaar het hoogste aantal AI-octrooiaanvragen indiende.

De premier laat zich met buitenlandse gasten leiden doorheen de World Artificial Intelligence Conference Foto Xinhua Disclaimer

De Chinese premier Li Qiang zei tijdens zijn openingstoespraak tot de World Artificial Intelligence Conference te Shanghai dat de ‘intelligentiekloof’ overbrugd moet worden. Li verklaarde dat landen moeten samenwerken om een eerlijke en open omgeving te creëren voor de ontwikkeling van AI, zodat meer landen kunnen profiteren van de opkomende technologie. Li haalde gegevens aan waaruit blijkt dat zo’n 2,5 miljard mensen in de wereld nog steeds offline zijn en zei dat veel ontwikkelingslanden ‘niet echt hebben geprofiteerd van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie’.

Li’s oproep kwam slechts enkele dagen nadat de Algemene Vergadering van de VN een door China gesponsorde resolutie aannam waarin opgeroepen werd om ervoor te zorgen dat ontwikkelingslanden gelijke kansen hebben om te profiteren van AI. Ook pleitte men hierin voor een vrij, open, inclusief en niet-discriminerend’ bedrijfsklimaat voor AI-ontwikkeling. De VN-resolutie, die maandag werd aangenomen, volgde op een eerdere resolutie onder leiding van de VS in maart, waarin men landen aanmoedigde om mensenrechten te waarborgen, persoonlijke gegevens te beschermen en AI te controleren op mogelijke risico’s. Volgens de Chinese permanente VN-vertegenwoordiger Fu Cong is de door de VS ingediende resolutie complementair aan de Chinese.

Uitdagingen

De openingsceremonie van de World Artificial Intelligence Conference te Shanghai werd bijgewoond door ongeveer 1.000 buitenlandse gasten, vertegenwoordigers van internationale organisaties, industrieën, universiteiten en onderzoeksinstituten. Premier Li Qiang merkte op dat in de afgelopen jaren voortdurend nieuwe AI-technologieën zijn doorgebroken, nieuwe bedrijfsmodellen zijn ontstaan en nieuwe toepassingen zich snel hebben uitgebreid. Tegelijkertijd wordt het land ook geconfronteerd met een reeks bijkomende uitdagingen op het gebied van wetgeving, veiligheid, werkgelegenheid en ethiek.

Hij deed drie suggesties: het verdiepen van de samenwerking op het gebied van innovatie en het benutten van het dividend van intelligentie; het bevorderen van inclusieve ontwikkeling en het overbruggen van de digitale kloof; en het versterken van gezamenlijk bestuur en het waarborgen van de welwillendheid van intelligentie. ‘China is bereid om met alle landen samen te werken om AI te promoten. Het doel hiervan is om de wereldwijde ontwikkeling beter te dienen, het menselijk welzijn te verbeteren en samen op weg te gaan naar een betere intelligente toekomst’, aldus nog de premier

Richtlijnen

Sensetime toont op WAIC Vimi dat personenvideo’s maakt op basis van één foto Foto Global Times Disclaimer

Chinese overheidsdepartementen, waaronder het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MIIT) en de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie, hebben gezamenlijke richtlijnen onthuld over de ontwikkeling van de sector. De richtlijnen specificeren zeven belangrijke gebieden voor de ontwikkeling van het AI-standaardsysteem, waaronder standaarden voor belangrijke technologieën, intelligente producten en diensten en industriële toepassingen.

Volgens het MIIT zal het land in 2026 meer dan 50 nieuwe normen op nationaal en industrieel niveau hebben geformuleerd en zal het normensysteem dat de hoogwaardige ontwikkeling van de AI-industrie leidt, worden versneld. Tegen die tijd zullen meer dan 1.000 bedrijven het gestandaardiseerde systeem promoten en toepassen. Daarnaast zal het land deelnemen aan de formulering van meer dan 20 internationale standaarden en de globalisering van de AI-industrie bevorderen, aldus de richtlijn.

China heeft weliswaar behoorlijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van AI. Op dit moment heeft de AI-kernsector de 500 miljard yuan overschreden en is het aantal gerelateerde ondernemingen gestegen tot meer dan 4.300. Ondanks de snelle ontwikkeling loopt het huidige standaardsysteem achterop en voldoet het niet volledig aan de hoogwaardige ontwikkelingsbehoeften van de AI-sector. De richtlijnen wijzen erop dat de binnenlandse AI-sector toepassingsgericht moet zijn.

De industrie moet zich oriënteren op de behoeften van de markt, waaronder het verdiepen van de integratie van AI-technologie met andere belangrijke industrieën en het versnellen van industriële upgrading en slimme omvorming, aldus onderzoeker Wang Peng aan de Beijing Academy of Social Sciences. In het bijzonder benadrukken de richtlijnen de noodzaak om wetenschappelijke en technologische innovatie nauw te integreren met standaardisatie om de omzetting van wetenschappelijke prestaties in industriële standaarden te versnellen.

Volgens het ontwikkelingsplan voor de nieuwe generatie AI wil China in 2030 het belangrijkste AI-innovatiecentrum ter wereld zijn, met een AI-kernsector van meer dan 1 biljoen yuan en een aanverwante industrie van meer dan 10 biljoen yuan.

Octrooien

WAIC-bezoeker speelt go tegen robot Foto Global Times Disclaimer

Tijdens het laatste decennium overtroffen Chinese generatieve AI-octrooien de VS met 6 tegen 1, aldus het IP-agentschap van de VN. China staat volgens WIPO-gegevens op de eerste plaats met 38.210 octrooiaanvragen, de VS is tweede met 6.276, gevolgd door Zuid-Korea, Japan en India met de hoogste groei in aanvragen. De groei van GenAI-modellen in China viel samen met de wereldwijde uitbreiding van patenten op dit gebied. Chinese bedrijven hebben meer dan 200 grote taalmodellen op de markt gebracht, een gevolg van de ChatGPT-gekte die er voor zorgde dat Chinese bedrijven een tot de meest productieve octrooiaanvragers behoorden en zes van de top 10 GenAI-octrooiaanvragers vormden.

Hierbij behoren Tencent Holdings, Alibaba Group Holding, TikTok-moeder ByteDance, zoekmachine en AI-gigant Baidu en Ping An Insurance, naast de Chinese Academie van Wetenschappen. Tencent, was ‘s werelds topaanvrager van GenAI-patenten, met 2.074 aanvragen. Baidu, Alibaba en ByteDance hadden respectievelijk 1.234, 571 en 418 aanvragen, wat de plaatsen 3, 6 en 9 opleverde. Andere topaanvragers zijn het Amerikaanse IBM, Google-eigenaar Alphabet en Microsoft, samen met Samsung Electronics.

Volgens het WIPO-rapport zijn de technologieën die onder de GenAI-octrooien vallen bedoeld voor gebruik op verschillende gebieden. Daartoe behoren vooral biowetenschappen, maar ook documentbeheer, bedrijfsoplossingen, industrie en productie, transport, beveiliging en telecommunicatie. De organisatie voorspelt dat GenAI zal worden gebruikt om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen te versnellen, documentbeheertaken te automatiseren en klantenservicebots te helpen.

Bronnen: Global Times, Peoples Daily, SCMP

Bekijk ook China’s Betting Big On Artificial Intelligence. Could The US Lose The AI Race? | Insight

Print Friendly, PDF & Email