Het grote internet-petitiedebatweibo maakt mondig en kritisch

weibo maakt mondig en kritisch

De nieuwste manier van actievoeren via internet: dien je petitie in bij het Witte Huis. Het debat is geopend.

Meer dan 130.000 internetgebruikers hebben vanuit China een petitie ingediend op een website die het Witte Huis ter beschikking stelt van het Amerikaanse publiek. Zij eisen de heropening van een 20 jaar oude vergiftingszaak en de uitwijzing van diegene die zij als dader beschouwen. Deze verdachte is een Chinese die in de VS woont en daar verblijft dank zij haar huwelijk. De vrouw zou aan vervolging ontsnapt zijn dank zij de connecties van haar familie. De spectaculaire petitieactie heeft al veel aandacht gekregen in en buiten China en krijgt nu ook navolging door andere acties, onder andere een groep die bij een milieuprotest vraagt dat Washington bij Beijing tussenkomt om een bedrijf tegen te houden dat schadelijke chemische stoffen zal produceren. Er zijn daarnaast al acties van grappenmakers zoals de petitie die vraagt dat Obama ingrijpt in het debat over de smaak van tofu dat op dit moment in China woedt.

Hevig voor of tegen
Er is in elk geval een maatschappelijk debat ontstaan over petities, justitie en het gebruik van sociale media. Zowel particuliere als officiële media laten hun stem en die van allerlei opiniemakers horen. Vanzelfsprekend leeft het nog het meest op de internetfora zelf. Een strekking is dat veel Chinezen niet geloven in de eigen overheid en in justitie en dat ze ontevreden zijn over de voorrechten die sommigen nog steeds genieten. Ook op de manier waarop met klachten wordt omgesprongen is er al jaren veel kritiek die nu via deze ‘petitie bij de Amerikanen’ tot een uitbarsting leiden.

Een andere strekking is dat de overheid wel degelijk probeert steeds beter rekening te houden met de publieke opinie, maar niet alles op stel en sprong kan oplossen. De sociale media zoals weibo stimuleren de ambtenaren om open en rechtvaardig te zijn en hebben het publiek veel mondiger en kritischer gemaakt: een goede zaak, maar tegelijk een ‘tweesnijdend zwaard’. Er zijn ook internetgebruikers die het recht in eigen handen willen nemen en te veeleisend zijn. Soms worden mensen het slachtoffer van een hetze waarbij zonder bewijs geoordeeld en veroordeeld wordt. De hulp van buitenlanders inroepen om de problemen van de Chinezen te helpen oplossen vinden velen een kwalijke of zelfs onwettelijke stap te ver.

Een andere kijk op petities
Opmerkelijke officiële uitspraken die zeer waarschijnlijk in verband staan met dit debat komen van de Centrale Commissie voor Inspectie van de Discipline in de CPC, de voornaamste bestrijder van corruptie en slecht bestuur. Overheden mogen burgers die petities indienen niet vasthouden. De bureaus voor corruptiebestrijding moeten hen die met petities komen met open armen onthalen. Ambtenaren die klachten niet afdoende behandelen, zodat burgers het hogerop moeten zoeken, verspelen hun kansen op promotie. Als mensen toch naar een hoger niveau stappen met hun petitie mag niemand hen tegenhouden of hen achteraf daarvoor vervolgen. ‘Klokkenluiders’ verdienen bescherming, zeker als ze onder eigen naam naar voren komen. De woordvoerders van de disciplinecommissie hebben ook gemeld dat ze tevreden zijn over het gebruik dat het publiek maakt van een website die ze in 2009 hebben ingesteld. Meer dan 40% van het bewijsmateriaal bij corruptiezaken komt van online meldingen, brieven en telefoontjes.

Bronnen: BBC, Global Times, China Daily

ook dit milieuprotest doet beroep op VS-website (foto o Global Times)

ook dit milieuprotest doet beroep op VS-website (foto  Global Times)

 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *