Hoe het verbruik stimuleren?

De Communistische Partij  besliste in oktober dat het verbruik tijdens het volgende vijfjarenplan een grotere rol moet spelen als economische driver. Vooral het verbruik van diensten komt sterk opzetten. Er zijn nog grote mankementen in de markten van onderwijs, gezondheid, verpleging evenals in groene diensten.

In oktober besliste de vijfde voltallige zitting van het 19-de Centraal Comité van de CPC het verbruik te stimuleren en zijn rol als economische drijfveer te versterken. Dit wordt een belangrijke taak tijdens het veertiende vijfjarenplan (2021-25). Uit de statistieken blijkt dat het verbruik niet enkel sterk in schaal toeneemt, maar dat vooral de structuur er van verandert. Daarbij  is het verbruik van diensten in opmars wat door de pandemie verder opliep. De voorbije jaren groeide de vraag naar het verbruik van diensten qua gezondheidszorg, cultuur, toerisme en onderwijs sterk.

Toen de hervormingen in 1978 van start gingen, besteedden de stedelijke inwoners 57% van hun budget aan voeding en de rurale bewoners 67%. In 2017 zakte dit percentage onder 30 % en in 2018 daalde het verder tot 28,4 %. Sinds 2014 werd het verbruik een grotere driver voor de economie dan de investeringen. In 2019 droeg het verbruik voor 57% bij aan het bnp. Dat jaar bedroeg de totale kleinhandel van verbruiksgoederen 41 biljoen yuan en met de huidige groei van 5% jaarlijks wordt tegen 2025 50 biljoen yuan verwacht. De totale consumptie zou tegen 2025 tussen 60 en 65 biljoen yuan bedragen en wat dan voor 60 % van de economische groei instaat. Cijfers van het National Bureau of Statistics tonen aan dat in 2017 het verbruik van diensten echter al 42% vertegenwoordigde in het totale verbruik in China. In 2019 was dit al gestegen tot 45,9%. Meer en meer komen niet traditionele vormen van verbruik op.

Hervorming

Revalidatierobot op Internationale beurs voor diensten.

Het verbruik in China staat voor belangrijke uitdagingen. Het aanbod en de kwaliteit ervan is onvoldoende. Er zijn ook niet genoeg merken. Het 14-de vijfjarenplan moet focussen op nieuwe zakenmodellen die het upgraden van de diensten benadrukken en daarbij een structurele hervorming met nieuw aanbod. Opdat het aanbod voldoende zou zijn, moet de dienstensector verder geopend worden en ook meer privé-investeringen worden aangetrokken. Er zijn grote gaten in de markt voor onderwijs, gezondheidszorg, verpleging en groene diensten. Verwacht wordt dat de onderwijssector en de gezondheidszorg magneten worden voor buitenlandse investeringen. Het is vooral belangrijk dat de structuur van de investeringen verbetert. De opening van de dienstensector blijft achter op deze van het maakwerk. Volgens een rapport van de China Minsheng Banking zal de Chinese onderwijsmarkt tegen 2030 16 biljoen bedragen en 50 biljoen in 2050; de gezondheidsmarkt 15 biljoen in 2030; 29 biljoen in 2040 en 37 biljoen in 2050.

Middeninkomens

Vooral inspanningen zijn nodig om de duurzame groei van het inkomen bij stedelijke en rurale bewoners te handhaven en de middengroepen uit te breiden. China telt nu 400 miljoen inwoners met een middeninkomen en er kan naar gestreefd worden om dit aantal te verdubbelen. Dit vereist maatregelen op verschillende vlakken. Het ondernemen zou beter dienen te worden beschermd, aandelenbezit van werknemers kan gestimuleerd en de intellectuele rechten dienen beter beschermd te worden. De verstedelijking stimuleren en de rurale gebieden tezelfdertijd weer levendig maken. De grond eigendomsrechten op het platteland dienen versoepeld te worden.

Bovenal kan een eenvormig systeem van openbare diensten voor zowel stad als platteland er toe leiden dat meer rurale bewoners deel gaan uitmaken van de middengroepen. De belastingstructuur moet ook beter. Het huidig systeem dat hoofdzakelijk gebaseerd is op indirecte belastingen legt een zware last op de bedrijven die voor 90% van de belastinginkomsten zorgen. Onder de huidige structuur is de last voor middelhoge en lage inkomens groter dan die voor de hoge inkomens. Het aandeel van de directe belastingen moet omhoog.

Beijing Review

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *