Hongkong: verkiezingen 2017 blijven inzet van discussie

Het verkiezingssysteem voor de regeringsleider van Hongkong in 2017 wordt stilaan concreter. De overheid van Hongkong heeft twee rapporten daarover uitgebracht. De inhoud staat haaks op de eisen van de Occupy Central-beweging.

Zo ging het vorige keer

Zo ging het vorige keer


Gisteren heeft de overheid van Hongkong twee rapporten gepubliceerd over de eerste algemene verkiezingen van de regeringsleider in 2017. Het ene zal aan het parlement van Hongkong voorgelegd worden, het andere gaat naar de vaste commissie van het Nationale Volkscongres in Beijing. De rapporten bevatten de besluiten uit een brede enquête, die vijf maanden duurde en waarop 124.000 antwoorden binnen kwamen.

Meerderheid wil benoemingscomité

In de rapporten staat dat de “hoofdstroom” van de publieke opinie in Hongkong vindt dat de kandidaten vooraf geselecteerd moeten worden door een benoemingscomité. Volgens het rapport is de publieke opinie verdeeld over de vraag of het benoemingscomité het aantal kandidaten voor regeringsleider al dan niet moet beperken tot twee of drie. Op de vraag hoeveel stemmen een kandidaat in het benoemingscomité nodig heeft lopen de antwoorden uiteen met een nogal grote groep die het op 1/8ste houdt, het quorum dat bij de voorselectie in de vorige verkiezing gebruikt is. Een minderheid vindt dat kandidaten door een aantal kiezers of door partijen naar voor geschoven kunnen worden. Het rapport aan Beijing vermeldt dat “een aantal groepen en individuen” afwijkende visies uitdrukten via diverse kanalen, na het einde van de officiële consultatieperiode. Dit is een toespeling op het onofficiële referendum van de Occupy Central beweging waaraan 800.000 personen deelnamen en dat ervoor pleitte kandidaten rechtstreeks door kiezers te laten voorstellen. Verkiezingen zonder voorselectie door een comité zijn onaanvaardbaar voor Beijing, dat zekerheid wil dat alle kandidaten zich aan de wetten van de Volksrepubliek zullen houden.
Nog volgens de rapporten “stemmen de bewoners van Hongkong er in het algemeen mee in” dat de hervormingen van het kiesstelsel strikt volgens de Basiswet (de grondwet van Hongkong) moeten verlopen, en dat de volgende regeringsleider iemand moet zijn “die houdt van het land (China) en van Hongkong”.Verder is er “een belangrijke stroming” die vindt dat het benoemingscomité breder moet zijn dan het comité van 1.200 leden dat tot nu toe rechtstreeks de regeringsleider aanduidde. Maar een “redelijk aantal” vindt dat men best hetzelfde aantal leden behoudt.
Er is ook een “algemene instemming” dat er geen verdere grote wijzigingen nodig zijn aan het verkiezingssysteem voor het parlement van Hongkong. Dat betekent 50% van de gekozenen via lokale verkiezingen, en 50% aangeduid door erkende belangenorganisaties. Activisten willen dat alle leden lokaal verkozen worden.

Confrontatie?

De besluiten in het rapport van de regering staan haaks op de eisen van de Occupy Central beweging die vorige maand 800.000 mensen mobiliseerde. Helemaal wordt de deur echter niet gesloten. De overheid gaat nu immers proberen op basis van die rapporten een brede consensus over het nieuwe kiessysteem te bereiken in het parlement van Hongkong, vooraleer het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Nationale volksvergadering in Beijing. Het wordt afwachten wat de Occupy Central beweging en de politieke partijen die zeer argwanend staan tegenover de Volksrepubliek nu gaan doen. Binnen de Basiswet zijn hun eisen voor rechtstreekse aanduiding van de kandidaten door kiezers onwettig. Maar er is Beijing veel aan gelegen te kunnen tonen dat de grote meerderheid van de bevolking van Hongkong achter het gevolgde beleid staat. Dat is een conditio sine qua non om later ook Taiwan tot een of andere vorm van hereniging te kunnen overhalen. Zo is in het verleden al het ontwerp van een in de Basiswet voorziene wet op de nationale veiligheid na volksprotesten teruggeroepen.
Bron: SCMP
Lees meer achtergrond over het protest en het onwettige referendum en het officiële witboek  over Hongkong

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *