Tag: democratie

Cultuurvezels weven uiteenlopende democratische patronen

Dit een externe bijdrage van Peter Peverelli (redacteur van Chinasquare) en Gordon Dumoulin over het belang van een cross-cultureel perspectief in het begrijpen van de verschillen tussen de Chinese en de westerse versies van democratie. Hun eerste artikel, waarin het cultuurmodel uiteen gezet wordt, is eerder in twee delen op Chinasquare verschenen.

12345: het nummer van de Chinese democratie

In meerdere artikelen op Chinasquare heb ik de Chinese visie op democratie (whole process democracy) met behulp van een cultuurmodel uiteengezet. Hier wil ik die meer theoretische uitleg aanvullen met een heel praktisch voorbeeld: de overheidshotline 12345. Iedere Chinese burger kan daar terecht met een klacht over iedere overheidsorganisatie. Op de sociale media zijn de meeste gebruikers positief over effectiviteit van deze dienst.

Het Fengqiao Model – conflictbeheersing in China

In zijn streven meer traditioneel Chinese elementen in het openbaar bestuur van China in te brengen heeft President Xi Jinping een begrip uit de jaren zestig, het Fengqiao Model, afgestoft en nieuw leven ingeblazen. Veel westerse critici zetten dit weg als een stap terug in de vorming van een rechtstaat. Een uitleg is wenselijk.

Wetsvoorstel lichte wetsovertredingen onder vuur.

Het Chinese parlement heeft een wetsvoorstel bekend gemaakt dat een aantal nieuwe lichte wetsovertredingen definieert. Het gaat om daden die niet expliciet onder de huidige wetgeving vallen. Er zijn veel sceptische reacties van experts en van het publiek omdat de wet te vaag zou zijn en veel interpretatievrijheid geven aan de politie.

Xi’s oproep tot wereldwijde samenwerking tussen verschillende beschavingen

Op 15 maart hield de Communistische Partij van China (CPC) een digitale bijeenkomst met 500 leiders van politieke partijen of organisaties uit 150 landen, met als thema de modernisering van de wereld en de rol van politieke partijen in dat kader. Bij deze gelegenheid lanceerde president Xi Jinping het Global Civilisation Initiative (GCI), een oproep tot wereldwijde samenwerking tussen verschillende beschavingen.

Hoe gebeurt de besluitvorming op het partijcongres?

Op het einde van het partijcongres zijn de besluiten goedgekeurd. Over deze besluiten blijkt al maandenlang intensief gediscussieerd met feedback van verschillende niveaus. Het congres zelf bracht slechts minieme veranderingen aan en keurde de tekst met grote meerderheid goed. Het partijblad Renmin Ribao beschrijft het volledige proces.