Hoogwaardig buitenlands kapitaal welkom!

(upd) Shanghai maakt 20 nieuwe maatregelen bekend om buitenlands kapitaal in hoogwaardige ondernemingen aan te trekken. Drie jaar reisbeperkingen en twee maand lockdown in 2023 hebben buitenlandse investeringen ernstig afgeremd. Shanghai is een voorbeeld dat het China menens is met het verder openen van de economie naar de buitenwereld op het ogenblik dat de VS, de EU en Japan hun economische verweving met China willen terugschroeven.

Financieel district Shanghai Foto Xinhua

Het stadsbestuur van Shanghai heeft 20 maatregelen bekend gemaakt op vier domeinen: aantrekken van hoogwaardige buitenlandse bedrijven, kwalitatief beter gebruik van buitenlands kapitaal, versterken van de steun voor buitenlandse projecten en optimalizeren van de dienstverlening aan buitenlandse investeerders.

Een en ander werd aan de pers voorgesteld door vice-burgemeester Hua Yuan.

Een eerste klemtoon ligt op financiële producten: de stad wil dat buitenlandse effectenhandelaars, managers van beleggingsfondsen, bedrijven die termijncontracten en verzekeringsproducten aanbieden het voortouw nemen om afdelingen op te zetten in Shanghai.Dat spoort met de ambitie van Shanghai om een internationaal financieel centrum te worden. Verder is er een pilot project met maatregelen om dienstensectoren als telecommunicatie, digitale economie, onderwijs en gezondheidszorg meer te openen voor buitenlands kapitaal.

Er is ook steun voor buitenlandse investeringen in hoogwaardig maakwerk, moderne diensten, technologische sectoren, energiebesparing en milieubescherming. De industriële politiek en de digitale transformatie van Shanghai moeten een goed klimaat scheppen waar buitenlandse investeerders voordeel kunnen uit halen. Hoofdkwartieren met buitenlands kapitaal kunnen in bepaalde gevallen subsidies krijgen.

Nieuwe industriële projecten in sleutelsectoren zoals AI en biotechnologie kunnen subsidies krijgen tot 100 miljoen yuan (14 miljoen euro). De overheid zal in sommige gevallen dehelft van de interest op leningen betalen. Voor de huur van burelen kan tot 10 miljoen yuan uitgekeerd worden. De overheid zelf

(upd) Er zijn subsidies voorzien tot 100 miljoen yuan voor investeringen in sleutelsectoren zoals AI of biotechnologie. Voor de huur van burelen kan men tot 10 miljoen krijgen. De overheid kan ook de helft van de interesst op aangegane leningen betalen. En beloftevolle projecten kunnen kapitaal krijgen van een investeringsfonds van de overheid. Deze steunmaatregelen gelden voor alle bedrijven, lokale en buitenlandse.

De belastingadministratie wordt eenvoudiger, de financiële dienstverlening beter, werken met buitenlands personeel gemakkelijker, invoer en uitvoer vlotter. De legitieme belangen van buitenlandse bedrijven worden strikt beschermd.

Ook elders in China

De maatregelen van Shanghai kaderen in de campagne die heel China voert sinds begin 2023 en die samen gaat met de sterke heropleving van de economie

Tijdens de Boao Forum for Asia Annual Conference ( de Chinese versie van Davos) verklaarde premier Li Qiang op een vergadering met Chinese en buitenlandse investeerders dat ‘Investeren in China kiezen is voor een betere toekomst.’
Li zei nog dat China de markttoegang verder zal vergemakkelijken, en een netwerk van hoogwaardige vrijhandelszones voor globaal gerichte bedrijven zal uitbouwen, en verder de ontwikkeling van het Belt and Road Initiative ( de nieuwe zijderoutes) op een hoger kwaliteitsniveau zal brengen.

De regering hoopt dat de nieuwe maatregelen buitenlandse firma’s meer vertrouwen zullen geven om op de Chinese markt te werken. Volgens Li hebben er velen overigens recentelijk al hun investeringen uitgebreid.

Een voorbeeld is de Franse farmaceutische firma Sanofi die een partnerschap afgesloten heeft met het Pinshan district in Shenzhen vlak voor het bezoek van president Macron. Ze gaan samen meer innovatieve vaccins binnen brengen en het Greater Bay Area International Vaccine Innovation Center uitbouwen tot een platform voor de ontwikkeling van een hoogwaardige farmaceutische nijverheid in de regio.

In januari-februari stegen de buitenlandse investeringen in China ondanks de coronapiek van januari toch met 6,1% vergeleken met een jaar eerder. Vooral investeringen in hoogtechnologische sectoren en in dienstverlening scheerden hoge toppen.

Twee strategieën

Chinese analisten gaan ervan uit dat de huidige groei van de Chinese economie zich verder zet, terwijl de gigantische markt grote mogelijkheden biedt voor bedrijven met buitenlands kapitaal en een stimulans is voor de wereldhandel en -economie.

Het wordt duidelijk dat China in zijn geheel en voorloper Shanghai in het bijzonder alles op alles zet om buitenlandse investeerders met hoogwaardige technologie verder de weg naar China te laten vinden. Van afsluiten van de markt of van autarkie is geen sprake.

Zowel de VS met de IRA wet als de EU met de derisking strategie proberen momenteel buitenlandse investeringen in China te ontmoedigen en beloven subsidies aan bedrijven die in eigen land of elders buiten China investeren. Ook Japan zit met subsidies op dat spoor. Het Chinese antwoord is ondubbelzinnig: Buitenlanders die iets kwalitatiefs te bieden hebben worden meer dan ooit met open armen ontvangen.

Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email