89% van Chinezen vertrouwt regering

De 2023 Edelman Trust Barometer is uit. De Chinese regering blijkt zoals vorig jaar het meest vertrouwen van de burgers te genieten. Dat is ook het geval voor de Chinese bedrijven, niet-gouvernementele organisaties (ngo) en media. Chinezen zijn ook bij de top qua economisch optimisme en China zit in de laagste categorie qua polarisatie.

Disclaimer

Edelman is een Amerikaans bedrijf dat internationale opiniepeilingen uitvoert. In het jaarlijks Trust Report onderzoekt het de houding van de bevolking tegenover de regering en diverse instellingen, de toekomstvooruitzichten en dergelijke. Voor de nieuwste barometer werden in 28 landen ongeveer 32.000 mensen ondervraagd. Nederland is er bij, België niet.

Edelman noemt het meest frappante in dit rapport de polarisering: In 24 van de 28 landen ziet een record aantal mensen de toekomst somber in. Er is een sterke toename van het wantrouwen in de competentie van de instellingen; alleen het bedrijfsleven wordt nog vertrouwd; media worden minder dan ooit vertrouwd, de sociale media het minst; er is een groot verschil in vertrouwen tussen het rijkste kwart en het armste kwart van de mensen. China gaat praktisch op ale deze criteria tegen de trend in.

Land van vertrouwen

De Edelman barometer meet het globale vertrouwen van de bevolking in de instellingen: de regering, de zakenwereld, de NGO’s en de media.
China scoort zowel dit jaar als vorig jaar het best met 83%. India is vierde en stijgt van 73 naar 74%. In Nederland stijgt het vertrouwen van 54 naar 57% terwijl het in de VS naar beneden tuimelt van 48 naar 43%.

Bij het rijkste kwart van de ondervraagden scoort China best met 91%, India is zesde met 76 %, de VS elfde met 63% en Nederlands is de beste van Europa, op de dertiende plaats met 62%.

Bij het armste kwart van de ondervraagden leidt China eveneens, met 73%. India als tweede haalt 70%, Nederland 46% en de VS komt met 40% op de 22ste plaats.
Het vertrouwen bij armere mensen is in China 15% lager dan bij rijkere, in India 1%, in de VS 23% en in Nederland 16%. Het grootste verschil is in Thailand: 37%.

Ook nummer één op alle deelgebieden

China blijkt bovendien op alle deelgebieden het best te scoren: vertrouwen in de regering, in de zakenwereld, in de ngo’s , in de media. Dat wa ook al zo vorig jaar.

De Chinese overheid geniet het vertrouwen van 89% van de ondervraagden. Met 76% staat India vierde. Nederland is twaalfde met 51% (een daling met 7%) en de VS 17de met 42%.

In de meeste landen heeft het publiek veel minder vertrouwen in de overheid dan in de zakenwereld. In Zuid-Afrika gaat het om 40% verschil. In de VS om 13%, in Nederland om 10%. Er zijn slechts vier landen waar de overheid het beter doet dan de bedrijven: Singapore (14%) , Saoedi-Arabië, de Emiraten, China (5%) en Zweden (3%)

Qua vertrouwen in de zakenwereld leidt China met 84%, evenveel als vorig jaar. Nederland is 15de met 61% (licht gedaald) en de VS 17de met 55% , een stijging met 5%

Ook in niet-gouvernementele organisaties is het vertrouwen het hoogst in China, met 78%. India is derde met 74%, in de VS halen ngo’s 50% en Nederland komt op de 21ste plaats met 47%

Media hebben in China het vertrouwen van 79% van de ondervraagden, in India 62%, in Nederland 55% en in de VS 43%.

Weinig polarisatie, economisch optimisme

Edelman heeft ook gepeild naar een aantal andere interessante opinies.

China en India zijn de landen waar mensen het meest in de lokale bedrijven vertrouwen, respectievelijk 90 en 89%. Tegelijk worden die Chinese en Indiase bedrijven het minst vertrouwd door buitenlanders, met slechts 34 en 32%. Duitse bedrijven hebben in binnen- en buitenland ongeveer dezelfde reputatie, 62 à 63%.

Edelman heeft gevraagd in hoeverre mensen hun land gepolariseerd vinden, en of die polarisatie kan opgelost worden. Zes landen waaronder de VS, Colombia, Argentinië en Zuid-Afrika zijn zwaar gepolariseerd. Negen landen waaronder Nederland en Frankrijk zitten in de risicozone voor zware polarisatie. Zes landen zijn gematigd gepolariseerd en zeven Aziatische landen waaronder China en India zijn weinig gepolariseerd. India is aanzienlijk meer gepolariseerd dan China, maar Chinezen denken dat de bestaande polarisatie minder gemakkelijk kan weggewerkt worden Uit de bevraging blijkt dat in de meeste landen een meerderheid vindt dat de polarisering verergert, Nederland met 80% op kop. Voor China is dit niet onderzocht..

Nog interessant is het vertrouwen in de Verenigde Naties. 80% van de Chinezen vertrouwen de VN, op de vierde plaats gevolgd door India met 79%. Van de Nederlanders vertrouwen 61% de VN; in de VS is het slechts 49%

Wat de economische vooruitzichten betreft denkt in China 65% dat het dit jaar beter wordt dan in 2022. Dat is 1% meer dan het jaar voordien. China staat zo op de zesde plaats, na Indië dat met 73% (7% gedaald) derde is. De rest van de top vijf zijn Afrikaanse en Aziatische groeilanden Kenia, Indonesië, de Emiraten en Nigeria. De VS is 14de met 36% ( 4% gedaald). Ierland is het eerste Europese land op de 17de plaats en Nederland belandt op de 24ste. Het optimisme van Chinezen over de toekomst is overigens al eerder door internationale peilingen bevesrigd

Bron: 2023 Edelman Trust Barometer

https://www.edelman.com/trust/2023/trust-barometer
Print Friendly, PDF & Email