Interessante vragen bij de economische resultaten

Op de persconferentie van de regering over de economische resultaten van het eerste semester, waarover we gisteren verslag brachten, stelden enkele reporters pertinente vragen. We vatten de belangrijkste samen.

Reuters stelt dat de overheid in het eerste semester een ingrijpende fiscale politiek gevoerd heeft, met 2.000 miljard yuan kortingen op belastingen, en de uitgave van speciale obligaties voor 2.150 miljard. Deze politiek heeft echter qua groei zwakke resultaten gehad. Komen er nieuwe maatregelen om in de tweede jaarhelft de groei op peil te houden?

Mao Shengyong, woordvoerder van het Nationaal Bureau voor de Statistiek antwoordt dat in het kader van de anticyclische politiek (tegengaan van grote schommelingen) de fiscale politiek (belastingen) proactief is, terwijl de monetaire politiek (geldcreatie) voorzichtig is. Om de neerwaartse druk op de groei te compenseren heeft de overheid de uitgaven verhoogd, en die bijkomende uitgaven gedekt met speciale obligaties. Tegelijk zijn de belastingen verlaagd. De positieve gevolgen van deze maatregelen zijn pas echt voelbaar geworden vanaf mei-april. Men ziet dat aan de investeringen in infrastructuur, die gedurende het hele semester vooruit gingen, en de investeringen in maakwerk, die in mei-juni opveerden. Daarom is hij optimistisch voor het tweede semester. De investeringen in infrastructuur en in maakwerk liggen echter nog te laag en er komen nog bijkomende maatregelen en hervormingen om het zakenklimaat te verbeteren.

Groeidoel haalbaar?

Economic Daily vraagt of het groeidoel van 6-6,5% voor het hele jaar zal gehaald worden, en of dat zorgt voor stress bij het beleid.

Volgens Mao Shengyong is de 6,3% van het eerste semester relatief goed. Voor de rest van het jaar spelen enkele sleutelelementen:
Alles bijeen is de groei stabiel, met slechts een marginale vertraging. Indien we ook rekening houden met andere indicatoren, zoals tewerkstelling, inflatie, inkomens en kwaliteitsfactoren zoals milieubescherming, dan doet China het zeker goed.
De groei is zeker niet ‘traag’. Met 6,4% in het eerste trimester was China wereldwijd kampioen.
De groeicijfers zijn niet gemakkelijk gehaald. In een periode van neerwaartse druk zijn ze niet het gevolg van een massief stimuleringsplan. De groei is het gevolg van hervormingen op basis van innovatie, van een nieuwe macro-economische benadering en van een vriendelijker zakenklimaat.
De huidige groeivoet is kwalitatief en duurzaam. Ook al blijft de neerwaartse druk – vooral de externe druk – voor de rest van het jaar, de 6-6,5% is perfect haalbaar. De overheid heeft dankzij de toenemende en erg concurrentiële binnenlandse markt nog vele opties om bij te sturen.

Bloomberg vind tegenstrijdigheden tussen stijgende industriële productie en dalende uitvoer van industriële producten en lage PMI-cijfers (index van de industriële aankopen, een maat van de nieuwe opdrachten en vooruitzichten van bedrijven) .

Mao Shengyong stelt op basis van de maandelijkse statistieken dat de uitvoer van industriële producten in het algemeen de evolutie van de industriële productie volgt. Met de PMI-cijfers moet men opletten. Men kan die slechts goed vergelijken over ietwat langere periodes. Bovendien is er een verschil tussen de PMI-indexen voor grotere bedrijven en die voor kleinere. Mao ziet geen echte tegenspraak in de verschillende cijferreeksen.

Middelinkomensval?

China News Service vraagt of China nu het een bnp per hoofd van 9.700 dollar haalt, al ontsnapt is aan de middelinkomensval ( landen met een middelmatig inkomen kunnen heel moeilijk doorstoten naar een hoog inkomen).

Mao Shengyong klasseert China volgens de normen van de VN in de groep landen met een hoog middelmatig inkomen. Het heeft geen zin te discussiëren of en wanneer China een land met hoog inkomen zal worden. Daar spelen naast groei ook inflatie, groeitempo van andere landen en wisselkoersen mee. China moet zich inzetten voor een snelle kwalitatief hoogstaande groei en dan zien we wel.

Tewerkstelling

21st Century Business Herald ziet een tragere groei in het tweede trimester, maar een opschieter in juni. Wat zit daarachter en is het van blijvende aard? De krant vraagt ook naar een beoordeling van de tewerkstelling.

Het klopt dat een aantal cijfers voor juni beter zijn dan die voor mei. Dat was bijvoorbeeld het geval voor de kleinhandel. Daar speelde de verkoop van auto’s een grote rol: doordat er nieuwe milieunormen aankomen, hebben de constructeurs hun oude modellen geliquideerd met forse kortingen. Daarbij kwam de betere prestatie van de online kleinhandel door de koopjes voor cosmetica en huishoudtoestellen. Maar de verbetering was over de hele lijn, ook wat betreft industriële output en uitvoer. Voor de tweede jaarhelft zijn er positieve en negatieve factoren. De algemene neerwaartse druk blijft. Maar de overheid blijft niet bij de pakken neer zitten en zal verder anticyclische maatregelen treffen die in de tweede jaarhelft meer effect zullen ressorteren.

Met ongeveer 5% geregistreerde werklozen in de steden is de toestand nogal stabiel. Maar er blijft structurele druk. Zo studeren deze zomer 8,3 miljoen jongeren af. En dan zijn er de traditionele nijverheidssectoren die gerationaliseerd worden en waar overcapaciteit weg moet.
Voor de regering is tewerkstellingspolitiek een belangrijke prioriteit. De nodige maatregelen zullen genomen worden.

Stimulansen voor vastgoedsector?

Market News International vraagt meer details over mogelijke stimulerende overheidsmaatregelen voor de vastgoedsector en de investeringen in infrastructuur.

Mao Shengyong onderscheidt drie categorieën investeringen: in maakwerk, in infrastructuur en in vastgoed. Het organiseren van de vastgoedsector is grotendeels een stedelijke bevoegdheid. De belangrijkste doelstellingen zijn stabiele grondprijzen, stabiele woningprijzen en stabiele marktverwachtingen. Voor infrastructuurinvesteringen wil men verder gaan met de uitgifte van speciale obligaties. Dat heeft de goedkeuring van enkele grote projecten vergemakkelijkt. Verwacht een toename van dit soort investeringen.

Bron: China.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *