Nieuwe regels tegen vrouwendiscriminatie

Chinese werkgevers mogen vrouwelijke sollicitanten niet langer vragen of ze gehuwd zijn of kinderen hebben. Deze regel werd onlangs ingevoerd om gelijkheid op de arbeidsmarkt te bevorderen. De site ‘What’s on Weibo’ peilt naar reacties.

Negen centrale regeringsdepartementen maakten samen ‘Regels voor het verder verbeteren van de aanwervingspolitiek zodat de tewerkstelling van vrouwen ondersteund wordt’ bekend. Dat was al aangekondigd door het ministerie van tewerkstelling en sociale zekerheid in februari. Bij aanwervingen of interviews mogen geen vereisten van geslacht meer gesteld worden. Volgens het persagentschap Xinhua is het voortaan verboden te vragen of vrouwen gehuwd zijn en of ze kinderen hebben of nog kunnen krijgen. Het testen op zwangerschap tijdens het medisch onderzoek voor de aanwerving wordt eveneens verboden. De regels maken deel uit van een campagne vaan het ministerie om vrouwendiscriminatie op het werk uit te roeien. Bedrijven die de regel overtreden krijgen een boete van minimaal 10.000 yuan.

Discussiepunt

Het onderwerp werd intussen al 340 miljoen keer bekeken op het Chinese sociaal medium Weibo. Genderdiscriminatie is al lang een zwaar discussiepunt in China. Volgens een studie van 2015 vond liefst 87% van de vrouwelijke werkers dat er discriminatie was.

Enerzijds is het opleidingsniveau van vrouwen er de voorbije decennia erg op vooruitgegaan wat de gendergelijkheid op alle vlakken versterkte. In 2018 werkte 61% van de Chinese vrouwen, dat is wereldwijd één van de beste scores.
Maar tegelijk botsen werkende vrouwen er op grote obstakels. In advertenties is het normaal een gendervoorkeur uit te drukken. Voor gelijk werk verdienen vrouwen gemiddeld nog steeds 36% minder.

Nu de politiek van één kind per gezin afgeschaft is, staan vrouwen onder druk om een tweede kind te krijgen. Tegelijk gaan er stemmen op voor een langer bevallingsverlof, tot drie jaar. Vrouwen hebben nu 98 dagen zwangerschapsverlof plus extra dagen voor prenatale onderzoeken. De extra kosten die dat meebrengt voor privébedrijven, maakt hen minder aantrekkelijk als medewerkers.

In 2018 circuleerde op Weibo het verhaal van een school in Zhengzhou, de hoofdstad van Henan, waar vrouwen slechts om beurt zwanger mochten worden. Wie te vroeg zwanger werd, verloor zijn baan. Een discussie brak ook los over een vrouw in Dalian, die tijdens haar proefperiode zwanger werd en om die reden ontslagen was.

Uit een steekproef van het HR-bedrijf Zhaopin.com blijkt dat 33% van de vrouwen na de geboorte van hun kind minder verdienden, en 36% kreeg een lager gewaardeerde functie.

In 2016 kondigde de provincie Anhui betaald menstruatieverlof aan. Een aantal vrouwen protesteerde omdat dit hun kansen om aangeworven te worden nog zou verminderen.

Kritische stemmen op Weibo

Close Up Of Pregnant Businesswoman In Office

Gaan de nieuwe regels helpen? Op Weibo zijn veel kritische stemmen. Hoe gaat men deze regels afdwingen? Ook zonder verboden vragen te stellen kunnen werkgevers de informatie over vrouwen krijgen en er rekening mee houden. Iemand stelt dat echte verandering pas zal komen wanneer mannen en vrouwen beiden ouderverlof krijgen. In nog een andere Weibo reactie staat: ‘De kosten om kinderen op de wereld te zetten moeten ofwel de verantwoordelijkheid zijn van de familie (als het een privézaak is), of van de staat (als die geboorten wil aanmoedigen) Bedrijven moeten daar niet voor opdraaien. Zolang je de lasten bij de bedrijven legt zullen de vrouwen altijd aan het kortste eind trekken. ‘

De meerderheid van de commentaren op Weibo vreest dat bedrijven gewoon geen vrouwen gaan aanwerven als gevolg van de nieuwe regels, en dat hun situatie op de arbeidsmarkt eerder zal verslechteren.
Er zijn ook commentaren die de regels steunen: ‘Toen ik juist van school kwam en een baan zocht, toonde een werkgever zich bezorgd omdat ik ongehuwd was. Hij vreesde dat ik na aanwerving zou trouwen. Recentelijk zocht ik weer een baan en een interviewer vroeg me op de vrouw af of ik akkoord ging de baan op te geven wanneer ik zwanger zou worden. Ik steun de regels’.

Bron: What’s on Weibo
Het originele artikel vind je hier

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *