Kim en Xi praten alweer (over vriendschap en vrede)

Kim Jong Un is voor de derde keer in korte tijd gaan praten in China. Het ging over de vrede voor Korea, maar ook over de vriendschap tussen hun regeringen en partijen. En, over ‘de zaak van het socialisme’ in de beide landen.

Kim

Onderonsje


Zowel op dinsdag 19 als op woensdag 20 juni ontmoeten Xi en Kim elkaar.

Agenda van vriendschap en vrede

Zij bespraken de relatie tussen de staten, officieel de Volksrepubliek China en de Democratische Volksrepubliek Korea (DVRK). Verder kwamen de betrekkingen tussen de politieke partijen die China en Noord-Korea besturen ter tafel. Uiteraard stonden ook de situatie op het hele Koreaanse schiereiland, de vooruitzichten op kernontwapening en vrede, op de agenda.

Gevarieerd programma

Kim Jong Un en Xi Jinping waren samen met hun echtgenotes bij ceremonies, banketten en een culturele voorstelling. Twee uitgebreide delegaties van functionarissen van de twee partijen en de regeringen hielden besprekingen. Op woensdag bezocht Kim een technologiepark voor de innovatie in de landbouw van de Chinese Academie voor Landbouwwetenschap. Hij ging ook naar verkeerscontrolecentrum van de spoorwegen in Beijing.

Opgefriste betrekkingen

Voor China is alleen al het feit dat er drie bezoeken geweest zijn de afgelopen maanden en wat er daarbij is besproken een teken van het grote belang dat de twee partijen hechten aan hun relatie. Ze zijn ‘tot een overeenstemming gekomen’ en nemen zich voor om de goede betrekkingen verder te ontplooien. Xi Jinping ziet ‘een vriendschappelijke samenwerking die opnieuw levendig en krachtig is’ tussen de twee.

De Chinese belofte

De Chinese president Xi leek te verwachten dat Noord-Korea zich meer op economische ontwikkeling dan op defensie gaat richten. Hij herinnerde aan de moedige beslissing die China 40 jaar geleden had genomen. ‘Wij zijn begonnen met hervormen en innoveren. Wij keken naar onze omstandigheden en naar de verhoudingen in de wereld. Uiteindelijk vonden we een ontwikkelingsmodel dat geschikt blijkt voor ons land zoals het nu is’. Hierna had Xi het over een nieuwe fase in de zaak van het socialisme, waartoe ook de DVRK volgens hem heeft besloten. China beloofde steun aan de economische vooruitgang, de verbetering van het bestaan van de bevolking en de keuze voor een eigen, geschikt model in Noord-Korea.

Een vriendschap, twee socialismen?

Op woensdag herhaalde Xi dat nog eens en nu voegde hij er (ter inspiratie?) een uitleg aan toe over het bekende Chinese werkprogramma. Hij noemde het nieuwe stadium van het socialisme met Chinese kenmerken, de streefdoelen voor de twee verjaardagen en de Chinese droom over de heropleving van de natie. China is bereid om ervaringen met de DVRK uit te wisselen. Zo kunnen ze samen werken aan de toekomst van het socialisme in de twee landen, zei Xi. Kim reageerde opgetogen.
Ook in het noorden van China is er enthousiasme waar te nemen. Politici en ondernemers hopen dat de DVRK zijn deuren zal openzetten. Dat zou volgens sommigen de economie van de voormalige rustbelt in Liaoning en andere noordelijke regio’s een hoognodige stimulans kunnen geven.

Vrede en meer

Kim

China-Noord-Korea Vriendschapsbrug en gebroken brug ter herinnering aan de bombardementen van de VS


‘Voorlopig zit het Koreaanse schiereiland weer op het juiste spoor’, volgens Xi. Dat is voor hem de weg van de dialoog en de onderhandeling. Die zal leiden naar vrede en stabiliteit. Kim stemde ook hiermee in. De twee leiders feliciteerden elkaar met de stappen die ze hadden gezet om het zover te laten komen (eerder al had Kim een dankbetuiging en een bloemstuk naar Xi gestuurd voor zijn bemiddeling). Tegen Kim zei Xi dat heel Noordoost-Azië vrede, rust, groei en welvaart zal kennen en verwelkomen.

Wat dan met de sancties?

Ze beseffen allebei dat de twee staten op het Koreaanse schiereiland en andere partijen moeten meewerken. Op dat laatste legde ook de woordvoerder van BuZa de nodige nadruk tijdens zijn reguliere persconferentie op 20 juni. Geng Shuang legde verder uit waarom de hartelijke woorden van China en de VN-sancties die Beijing goedkeurde en handhaaft elkaar niet bijten. ‘Als bevriend buurland blijft China met de DVRK normale contacten onderhouden. Wij werken samen met dat land en bieden economische hulp voor zover we daarmee onze aangegane internationale verplichtingen niet schenden’. China zal dus wel proberen de sancties te verlichten of op te heffen zodra het de VN kan overtuigen dat daarvoor voldoende reden en vertrouwen is. Het zal de sancties niet eerder en niet eenzijdig stopzetten.

Confrontatie of coöperatie?

Toch wijst Geng Shuang alweer naar de keerzijde. ‘Wij blijven hameren op de denuclearisatie, maar ook op de legitieme bezorgdheid van Noord-Korea voor zijn veiligheid. De internationale gemeenschap moet dat ernstig nemen, ook met daden. Alle partijen moeten positieve maatregelen nemen en elkaar halverwege tegemoetkomen.’ De voorbije week is weer gebleken hoe de strategie van het Amerikaanse establishment en die van de Chinese regering met elkaar contrasteren. De VS gelooft in confrontatie, dwang en de eigen grootheid. China ziet meer in overleg, verzoening en wederzijds belang. Cynische reacties op de ontwikkelingen (‘Trump en Kim doen precies wat Xi wil’) wekken de indruk dat sommige westerse commentatoren toch the American way blijven verkiezen.
Bronnen: www.fmprc.gov.cn (website ministerie van BuZa), China Daily, Xinhua, South China Morning Post, Asia Times, Volkskrant

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *