Zevende ring rond Beijing en de regio voor minder overlast en meer bedrijvigheid

Een nieuwe ring rond Beijing is klaar. Hij is 1.000 km lang en verbindt de Chinese hoofdstad met de nabijgelegen megasteden.

RingDe overheid rekent erop dat met de aanleg van de ringweg de luchtkwaliteit zal verbeteren en de groei een boost zal krijgen.

G95

De gunstige effecten moeten voelbaar zijn in de hele regio Beijing-Tianjin-Hebei. De officiële naam is G95 Capital Region Ring Expressway. De pas voltooide snelweg heeft van de inwoners van de Chinese hoofdstad de naam ‘Zevende Ring’ gekregen. Beijing is inderdaad al omgeven door zes ringen. Het langste stuk (924 km) ligt echter in de provincie Hebei, die Beijing omgeeft. De overige 76 km zijn verdeeld over Tianjin en Beijing zelf.

Tegen vervuiling en verkeersdrukte

In de hoofdstad moet de nieuwe weg het vrachtverkeer aantrekken en zo de zesde ring ontlasten. Zowel verkeersdrukte als luchtvervuiling in de hoofdstad zullen daardoor verminderen. Over de zesde ringweg rijden nu duizenden vrachtwagens en personenwagens, die niet in het centrum moeten zijn. Ze dragen in wezen weinig bij aan de activiteit in de hoofdstad, maar veel aan de verkeersopstoppingen en de milieuoverlast. Het streefdoel is dan ook dat tegen het einde van dit jaar 10.000 voertuigen per dag over de nieuwe weg gaan.

In het grote netwerk Beijing-Tianjin-Hebei

ringAangezien de G95 Beijing zal verbinden met 13 grote steden in de regio, zal het netwerk in Beijing-Tianjin-Hebei er flink op vooruitgaan. De aanleg van de ring is een wezenlijk onderdeel van het in 2014 besloten project. Dat laatste maakt van het gebied een reusachtige bedrijvige megastad. De afstand van Chengde in de provincie Hebei, naar het geplande nieuwe vliegveld van Daxing in Beijing, wordt 150 km korter. De regionale overheid mikt op een nog toenemende verbetering van de economische activiteit.
Bronnen: China Daily, Xinhua, Forbes, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

4 comments for “Zevende ring rond Beijing en de regio voor minder overlast en meer bedrijvigheid

 1. AJ
  21 juni 2018 at 21:56

  Met al de nieuwsberichten over Chinese mirakels zou je bijna vergeten dat China per capita inzake openbare infrastructuur nog stevig achterop loopt op vergelijkbare ontwikkelingslanden, zoals Mexico.
  Ga vanuit Peking per bus of trein naar Datong, een 300 km westelijk gelegen, en je bent bijna een hele dag kwijt (6-7 uur). De wegen in Hebei of Shanxi liggen er vaak ook niet echt goed bij.
  Dus een zevende ring is wel te snappen, maar een streefcijfer van 10.000 wagens per dag ? Dat aantal haalt de zesde ring in tien minuten tijd. En het westelijke deel door de taihang-bergen, lijkt me ook niet de beste investering.

  • 23 juni 2018 at 11:18

   De gegevens die je toevoegt maken het mogelijk de aanleg van de zevende ring te nuanceren en in de juiste context te plaatsen. Dat van die 10.000 wagens op tien minuten is inderdaad opmerkelijk. Geef de bron van dat cijfer nog eens door als je wilt.
   De klachten over een tijdrovende verbinding of slechte wegen maken minder indruk. Heb je wel eens gefietst in Italië, een land van de G7? Dat China inzake openbare infrastructuur achterloopt op Mexico is goed mogelijk. Ik hoop (en verwacht) dat China in vriendschappelijke wedijver wat zal leren van dat andere land in ontwikkeling.
   Je hebt het over ‘al de nieuwsberichten over Chinese mirakels’. Zijn dat de berichten in mainstream media die bedoeld zijn om de bevolking bang te maken voor de opkomst van China? Of heb je het over een overvloed van positief nieuws over de Chinese successen op ChinaSquare? Voor het geval je je pijlen richt op dat laatste, geef ik toe dat je een punt hebt. Wij gaan misschien soms te enthousiast in tegen de stroom van overwegend vijandige berichtgeving in de meeste media. Goed dat jij als lezer niet afhaakt, maar ons met je kritiek prikkelt om na te denken over onze aanpak.

 2. AJ
  24 juni 2018 at 09:54

  Ik wil gewoon zeggen wat toch algemeen geweten is? Dat China per hoofd nog erg achterop huppelt in openbare infrastructuur (wegen, sporen, etc.) en dat blijvende investeringen te verantwoorden zijn. Maar dat niet elk infrastructuurproject even rendabel is.
  De bron van die 10.000 wagens over de zesde ring ? Een lukrake impressie van de drukke zesbaansweg van de zesde ring – weliswaar in spitsuur. Op de Antwerpse ring heb je in beide richten een cijfer dat de 300.000 wagens per dag benadert. 10.000 per dag voor de zevende ringweg van duizend kilometer lijkt vrij ongeloofwaardig. Of een bijzonder slechte investering.
  Met nieuwsberichten over Chinese mirakels bedoelde ik de mainstream media. Enerzijds heb je de permanente negatieve framing van China (mensenrechten, politiek, etc.). Een nieuw fenomeen zijn de mirakelverhalen uit China, vooral op technologisch vlak, door zowel Westerse als Chinese media. Daartussen heb je de dagdagelijkse werkelijkheid van gewone Chinezen.

 3. hahaha
  25 juni 2018 at 16:55

  Wat is het probleem dan met 10000 auto op de 6e ring?

  This accounted for just 32 percent of the trucks entering the capital, which means three out of 10 trucks using Beijing’s Sixth Ring Road are not headed for the city but are still contributing to its carbon emissions and traffic congestion.
  Up to 53 percent of vehicles-including private cars and trucks using the Sixth Ring Road-just pass the capital instead of going into the city, the research found.

  Dus deze mensen hebben een weg gebouwd voor mensen die niet eens naar de centrum moeten. Hoe zou een Brusselaar vinden als je elke dag 300000 auto’s uitlaatgassen moeten inademen. Waar maar 50% naar de centrum moeten. Blijkbaar bouwen ze toch
  voor de luchtkwaliteit niet echt voor propaganda. http://www.chinadaily.com.cn/a/201806/21/WS5b2addc8a3103349141dd653.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar