Landbouw China tot 2025, streven naar zekerheid en vitalisering

De nationale Chinese regering heeft maandag het jaarlijkse beleidsplan voor de landbouw bekendgemaakt. Er is rekening gehouden met de recentste ontwikkelingen: COVID-19, natuurrampen en geopolitieke onzekerheid. China mikt op een verdere modernisering van de landbouw en ‘vitalisering’ van het platteland.

rijstoogst in Hunan juli 2020 (foto Xinhua)

Zoals de gewoonte sinds 2003 het wil gaat het Centraal Document Nr. 1 van het jaar over de landbouw en het platteland. In 2021 is dat niet anders, maar nu bevat het stuk ook een bredere visie tot 2025.

Voedselzekerheid

De nadruk ligt meer dan ooit op voedselzekerheid. Ook wil de staat het germplasma (banken van zaden of weefsels) op het gewenste niveau houden en verbeteren. De zaadsector krijgt voor het eerst zoveel aandacht. ‘De graanzekerheid van China is volledig gegarandeerd’, vertelde minister van Landbouw en Plattelandszaken Tang Renjian op een persconferentie. Graanvoorraden zijn in orde, productie en verkoop verlopen correct. Dat is na het afgelopen problematische COVID-19-jaar een tot tevredenheid stemmende prestatie. Uit de pandemie wil de overheid echter wel de nodige lessen trekken voor een gewaarborgde landbouw. De regering ontmoedigt een verdere inkrimping van het landbouwareaal. China mag hierbij niet onder de ‘rode lijn’ gaan van 1,8 miljard mu (120 miljoen hectare). Integendeel, de overheid wil dit jaar 100 miljoen mu (6,6 miljoen hectare) landbouwgrond van hoge kwaliteit toevoegen. Dit ondanks te verwachten droogte en overstromingen ten gevolge van de klimaatveranderingen, want ook dat is een ontwikkeling waar Beijing terdege rekening mee houdt. Volgens officiële gegevens heeft China 17 opeenvolgende jaren van enorme oogsten aan graanproductie gekend. De afgelopen zes jaar bedroeg die jaarlijks meer dan 650 miljard kg. Dat wordt de minimumnorm.

Oude en nieuwe uitdagingen

Uit een witboek van 2019 bleek dat China in hoge mate zelfvoorzienend is, maar dit blijft een uitdaging voor de toekomst. Wat graan betreft blijven vraag en aanbod net in evenwicht volgens minister Tang en op lange termijn blijft de vraag naar gewassen stijgen. Ook is de mogelijkheid om tekorten bijvoorbeeld aan te vullen door buitenlandse handel onzeker. Wat de geopolitieke ontwikkelingen in het algemeen betreft wil China klaar zijn om alle onverwachte wendingen op te vangen. Aan de lokale overheden is opdracht gegeven om tijdens het 14e vijfjarenplan (van 2021 tot 2025) de opbrengsten te verhogen en de aanvoer te verbeteren van tarwe, maïs, rijst, katoen, eetbare oliën, suiker en vlees (vooral varkensvlees). Veel van deze producten moeten en zullen worden gesubsidieerd.

Kwantiteit en kwaliteit

Volgens de minister heeft de mechanisatie van landbouw en oogst 71 procent bereikt en is de hoeveelheid chemische meststoffen en pesticiden die werden ingezet de afgelopen vier jaar telkens gedaald. China moet nu echter meer oog hebben voor diversiteit en kwaliteit van landbouwproducten, en de kwantiteit op peil houden. De Chinese consumenten rekenen op een steeds breder scala aan steeds hoogwaardiger producten. De voorraden water en grond in China zijn zoals bekend beperkt. De kernwoorden om kwantiteit te garanderen en kwaliteitsverbetering te realiseren zijn volgens de regering: veredeling, merkontwikkeling en gestandaardiseerde landbouwproductie.

Opslag germplasma van kiwi’s in de plantentuin van Wuhan

Germplasma ?

Bij de realisatie van deze drie doelstellingen speelt germplasma of kiemplasma een centrale rol. Germplasma, dat zijn levende genetische hulpbronnen: zaden of weefsels die instellingen en ondernemingen onderhouden met het oog op het kweken van dieren en planten, conservering en onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn zaadcollecties opgeslagen in zaadbanken, bomen in kwekerijen, foklijnen voor dieren. Volgens Zhang Taolin, de viceminister van Landbouw, is er in China veel ruimte voor verbetering op dit gebied en dus is het nodig ‘sterke ondernemingen te ondersteunen die gespecialiseerd zijn in germplasma en veredeling’. Ook wil de staat ‘innovaties en doorbraken van kernveredelingstechnologie mogelijk maken en landbouwbiologische kweekprojecten bevorderen’.

Defensief en offensief

Aan het nu uitgetekende landbouwbeleid zien waarnemers een defensieve en een offensieve kant. China wil ook hier, om veiligheidsredenen, een duale circulatie organiseren van binnenlandse zelfvoorziening gecombineerd met een grotere opening naar het buitenland. Tegelijk moet, nu de grootste armoede juist op het platteland overwonnen is, de welvaart daar duurzaam worden gemaakt. Het leven in de rurale gebieden moet nog verbeteren. Daarom spreekt de regering van ‘vitalisering van het platteland’. Er zou binnenkort zelfs een speciaal kantoor voor de revitalisering worden opgezet.

Bronnen: Xinhua, South China Morning Post, Wikipedia.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *