Duale circulatie, wat is het?

In Beijing komt deze week het voltallige centraal comité van de Communistische Partij van China bijeen. Belangrijkste discussiepunt is het vijfjarenplan 2021-25. Het plan zal draaien rond ‘duale circulatie’. Maar wat is dat?

De 205 leden van het Centraal Comité komen sinds het vorig partijcongres in 2017 nog maar voor de vijfde keer voltallig samen. Die bijeenkomsten dienen telkens om de kaders uit te zetten rond een belangrijke actuele uitdaging. Deze keer is dat de opstelling van de sociale en economische hoofdlijnen van het veertiende vijfjarenplan 2021-2025. De ambitie gaat echter verder: er wordt ook gewerkt aan een plan op langere termijn 2021-2035. Het strategisch concept achter het plan is de in mei van dit jaar gelanceerde ‘duale circulatie’. We vatten de Chinese analyse van het begrip samen.

Minder afhankelijk van buitenland

De term ‘ economie met dualeX circulatie’ dook dit jaar op in economische discussies in China en signaleert een verschuiving van de Chinese strategie.
Zoals de term impliceert, zijn er twee componenten. De interne circulatie slaat op de binnenlandse economische activiteiten, de externe circulatie gaat over de banden van China met de buitenwereld.
Belangrijk: die twee componenten zijn gelijkwaardig. Dat is niet evident. Het vereist dat het gewicht van internationale handel in de Chinese economie afneemt, terwijl de binnenlandse economie aan gewicht wint.

Waarom moet dat?

Er is natuurlijk COVID-19. Daardoor zijn de economische vooruitzichten in de wereld buiten China weinig rooskleurig.
Daarnaast is er het verzuren van de betrekkingen tussen de VS en China. De VS overweegt ‘ontkoppeling’ en lijkt er vooral op uit de economische en technologische ontwikkeling van China stokken tussen de wielen te steken. 
Samen met het opkomende unilateralisme en protectionisme in de wereld hebben deze twee factoren China strategisch aan het denken gezet.
Hoe werkt de ‘duale circulatie’?
Er zijn nog geen gedetailleerde maatregelen voorgesteld. Maar economen hebben wel al een en ander gesuggereerd.

Meer binnenlandse consumptie, innovatie en hervormingen

Om de binnenlandse economie te versterken moet binnenlandse consumptie een veel grotere rol spelen als motor van groei. Vandaag staat binnenlandse consumptie voor 55% van het bbp. Meer consumptie vereist een hoger inkomen voor de gewone Chinezen en een betere spreiding van de inkomens zodat de burgers onbezorgd hun geld kunnen spenderen.
Verder is het voor de binnenlandse economie belangrijk dat terreinen, kapitaal, talent, technologie en andere middelen daar terecht komen waar ze het meest nodig zijn. Dat betekent verdere hervormingen aan de aanbodzijde om te maken dat de economie efficiënt draait.
Er moet nog meer ingezet worden op innovatie en digitale economie. AI, big data en 5G zijn vandaag belangrijke motoren van economische groei.

Verdere opening naar het buitenland

Tot zover de binnenlandse economie. Maar duale circulatie heeft een even grote externe component. China heeft de voorbije 40 jaar geweldig veel voordeel gehaald door zich open te stellen naar de buitenwereld en beseft dat het op deze weg moet verder gaan.
Chinese economisten geloven dat het land meer buitenlandse investeringen moet aantrekken, meer inzetten op het Belt and Road Initiative– de nieuwe zijderoutes – , meer vrijhandelsverdragen moet afsluiten, en voordeel halen uit vrijhandelszones en vrijhavens.
Welke gevolgen zal dit voor andere landen hebben?
De groei van de binnenlandse consumptie maakt investeren in bedrijven die op deze markt zitten interessanter. De beperkingen die president Trump stelt aan de levering van halfgeleiders aan China versnellen de ontwikkeling van vervangende chips in China; daardoor wordt investeren in Chinese technologische bedrijven op dit terrein interessanter.
Chinese bedrijven die zowel de binnenlandse als de wereldmarkt bedienen hebben goede groeikansen. Via aandelen op de beurs of obligaties kunnen ook buitenlandse investeerders mee profiteren.
China heeft de wereld nog steeds nodig om zijn veerkracht te verhogen. Maar de wereld zal om profijt te halen uit China mee moeten evolueren met het zich ontwikkelende land.

Bron:CGTN

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *