Linfen leeft in angst en twijfel

Milieudeskundigen en burgers zijn zeer bezorgd over uitstoot van zwaveldioxide in Linfen, Shanxi (noorden van China). Ze trekken de officiële verklaring voor die zware vervuiling in twijfel.

Linfen (vier miljoen inwoners) is sinds lang berucht voor zijn luchtvervuiling.

Extreem ongezond

De afgelopen weken was het gehalte zwaveldioxide in de lucht er een aantal keer tussen 1.000 en 1.330 microgram (mcg) per kubieke meter. Volgens de Wereldgezondheidsdienst (World Health Organization, WHO) mogen mensen niet lang blootgesteld worden aan meer dan 20 mcg. Ze mogen niet langer dan 10 minuten door meer dan 500mcg van de stof omgeven zijn. Op de hevige protesten, vooral via Weibo en WeChat, heeft de stadsregering uiteindelijk gereageerd.

Sorry, maar eigen schuld

Zhang Wenqing, van het lokale bureau voor milieubescherming, zegt dat ‘70% van de uitstoot met zwaveldioxide komt van het huishoudelijk gebruik van steenkool’. Yann Jingo, de viceburgemeester van de stad, heeft aan de bevolking verontschuldigingen aangeboden. Er is een publiek forum georganiseerd over betere metingen. Men sprak ook over voorkoming van de smog of tenminste de verzachting van de effecten. Ook tijdens dat forum hoorde de bevolking dat verbranding van steenkool in huis de hoofdoorzaak zou zijn. De tweede bron van vervuiling is de industrie die steenkool als brandstof gebruikt. De derde factor die de situatie erg maakt is de aardrijkskundige ligging van de stad, waardoor de gifwolken niet verspreid raken.

Een ander geluid

Individuele meteorologen, mensen van Greenpeace East Asia en van Institute of Public and Environmental Affairs (IPE) stellen serieuze vragen bij de overheidsaanpak. De verstrekte informatie zou onvolledig zijn. De hoofdschuldige is waarschijnlijk niet de bevolking. Volgens de kritische nieuwssite ThePaper.cn (Engelse versie Sixth Tone) laten statistieken van het nationale ministerie voor Milieubescherming (Ministry of Environment Protectie, MEP) iets anders zien. De cijfers voor de provincie Shanxi tonen aan dat zwaveldioxide voor 45,6 % komt van steenkoolcentrales en voor 32,6 % van de industrie. Daar komt bij dat de burgerbevolking buiten de wintermaanden veel minder steenkool verbruikt. Ook dan kent Linfen extreem hoge hoeveelheden zwaveldioxide.

Waar is de exit?

Volgens sommigen publiceert de stad Linfen zelden informatie over de uitstoot van de plaatselijke industrie. Linfen zou niet voldoen aan de voorschriften van het MEP dat vervuilende bedrijven opening van zaken moeten geven. De lokale overheid heeft die bedrijven nu tijdelijk gesloten. Iedereen beseft dat dit enkel een oplossing voor de korte termijn is. De bezorgdheid van de mensen is helemaal niet weggenomen. Veel strenger toezicht is nodig vinden experts. Het ministerie van milieu MEP heeft onderzoekers naar Linfen gestuurd om de oorzaken wetenschappelijk vast te stellen. Zij willen ook met oplossingen komen. Chai Fahe, van de ngo China Research Academy of Environmental Sciences (CRAES) stelt dat ‘China de steenkool met zijn hoge inhoud aan zwavel moet vervangen door andere energiebronnen. Dat blijft de meest urgente en enige effectieve maatregel’.
SixthTone.com, ThePaper.cn, People’s Daily, China Daily, South China Morning Post, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar