Vijfjarenplan steunt buurtgebonden zonne-energie

Gedurende het dertiende vijfjarenplan moet de sector van de zonne-energie kwalitatief verbeteren, de kosten naar omlaag en de toepassingen uitgebreid worden. De geïnstalleerde capaciteit moet tegen 2020 110 GW bereiken waarvan 105 GW door fotovoltaïsche (PV=zonnepanelen) opgewekte energie en 5 GW opgewekt door thermische zonne-energie. De sector zal minder een beroep mogen doen op staatssubsidies.

Gedurende het twaalfde vijfjarenplan steeg de geïnstalleerde capaciteit van door PV-opgewekte zonne-energie honderd maal en werd China de eerste PV-macht ter wereld. Tezelfdertijd werden een reeks van problemen zichtbaar bij de bouw van gecentraliseerde elektriciteitscentrales vooral in westelijk China. Daartegenover promoot het dertiende plan de ontwikkeling van buurtgebonden (distributed) initiatieven. Het plan voorziet daartoe tegen 2020 met  100 demonstratieprojecten. In deze projecten zullen 80 % van de nieuw gebouwde daken en 50 % van de bestaande daken gebruikt worden voor zonnepanelen. Alle industriezones, grote bedrijven en openbare gebouwen zoals winkelcomplexen, scholen en ziekenhuizen zullen onder een gezamenlijk bestuur vallen qua PV-dakbedekking. Deze gecombineerde engineering zal ook geïntroduceerd worden in dorpen met uitstekende mogelijkheden. Voorzitter Wang Chuanbang van Znshine Solar begrijpt de nieuwe buurtgebonden prioriteit want in het westelijke regio werd te veel PV-energie opgewekt waarvoor er geen afzetmarkt was wegens lokaal gebrek aan nijverheid of bewoners.
Het Energiebestuur moedigt ook zgn. ‘PV+’-projecten aan. Onbegroeide bergen, brakke gronden en slijkoppervlaktes aan de kust zullen gebruikt worden voor organische integratie van PV-opgewekte energie met eenvoudige landbouw en het kweken van vissen. Zo zullen deze ongebruikte gronden via diverse modellen van door PV-opgewekte energie toch uitgebaat worden.
De zonnepanelen zullen eveneens een rol spelen in de strijd tegen de armoede. Al in oktober laatstleden lanceerde het energiebestuur een eerste reeks van anti-armoede PV-projecten. In totaal 20.000 arme dorpen profiteerden van de 5,16 GW nieuw geïnstalleerde capaciteit. Toch dienen er zich ook praktische problemen aan omdat het elektriciteitsnetwerk er zwak is en de rurale gebieden een tekort kennen aan opgeleide beroepslui.

Thermisch

Tijdens het dertiende vijfjarenplan wordt ook de thermisch opgewekte zonne-energie een hoogtepunt. Volgens het plan zullen de kosten er van dalen tot onder 0,8 yuan/kWh waardoor het gemakkelijker geïntegreerd kan worden in de hele nijverheidsketen.  Gedurende het twaalfde vijfjarenplan zijn er doorbraken gemaakt qua technologieën en uitrusting. Naast de technologieën voor de opwekking van 1 MW via zonnewarmte werd in 2013 de eerste eenheid operationeel van 10 MW. Toch moet erkend dat het met de industrialisatie hiervan nog niet ver staat en voorlopig kost deze vorm van elektriciteitsproductie duurder dan de andere vormen. Dus een meer grootschalige ontwikkeling van het maakwerk in deze sector kan de lokale economische ontwikkeling ondersteunen. Volgens experts kan de omzet van de sector gedurende het dertiende vijfjarenplan de kaap van 1000 miljard yuan overschrijden. De bijdrage van de zonne-elektriciteit aan het bnp zou 600 miljard bedragen wat elk jaar een economische vraag van meer dan 120 miljoen zou genereren zowel in de elektronische nijverheid, nieuwe materialen, geavanceerd maakwerk en internet. Het plan stipuleert nog dat vooral de markt zal spelen tijdens het vijfjarenplan en dat de staat minder subsidies zal verschaffen.
Bronnen: en.ce.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *