Lonen in de Chinese megasteden

Hoeveel verdient een Chinees in Beijing, Shanghai of een andere megastad? China Briefing ging op zoek naar de cijfers voor minimumlonen, gemiddelde lonen en hogere lonen.

Eerste vaststelling: de vier grootste megasteden, Shanghai, Shenzhen, Beijing en Guangzhou kennen dit jaar nog steeds een stevige economische groei van meer dan 6%; voor Shenzhen is het zelfs 8%. het toont dat ze mee gaan met de innovatiedrive van het land. De lonen liggen er dan ook hoger dan elders.
China Briefing bekijkt drie categorieën: de wettelijke minimumlonen, de gemiddelde lonen, en het gemiddelde loon van werknemers in witteboordenbanen.

Minimumlonen

lonenDe wettelijke minimumlonen worden door de lokale besturen vastgelegd. Die houden daarbij rekening met de evolutie van de plaatselijke economie en met de algemene regeringspolitiek. Zo zien we dat de minimumlonen recentelijk minder vaak verhoogd zijn, waarschijnlijk omdat de aandacht ging naar het hervormen van de economie en omwille van de dalende economische groeitrend.
Shanghai, Shenzhen, Beijing en Guangzhou hebben het voorbije jaar alle vier hun minimumlonen aangepast. Shanghai leidt met 2420 yuan per maand. Dat komt overeen met 305 euro. Het minimum uurloon bedraagt 21 yuan, of 2,65 euro. De voorbije tien jaar is het bedrag met 170% toegenomen.
Shenzhen, de nummer twee, komt aan 2200 yuan (278 euro) per maand en 20,3 yuan (2,56 euro) per uur. Streefdoel is een verdubbeling tussen 2010 en 2020.
In Beijing bedraagt het maandminimum 2120 yuan (268 euro) en het uurloon 24 (3,03 euro). Het minimum wordt er elk jaar aangepast.
Guangzhou haalde 2100 yuan (265 euro) en 20,3 yuan (2,56 euro) per uur. Het minimumloon was er sinds 2015 niet meer aangepast. Bedoeling is het voortaan driejaarlijks aan te passen. Guangzhou wil beletten dat te veel fabrikanten van arbeidsintensieve producten wegtrekken naar landen van Zuid-Oost Azië.

Gemiddelde lonen

De gemiddelde lonen zijn meer dan de wettelijke minimumlonen een barometer van het succes van de regio in het opklimmen op de technologische ladder.
Hier is Shanghai pas vierde, met een gemiddeld maandloon van 7132 yuan (902 euro). Dat is een jaarstijging met 9,7%. Bij de overheid en in de staatsbedrijven lag het gemiddelde hoger, 9994 yuan (1265 euro).
In Shenzhen verdiende men gemiddeld 8421 yuan (1065 euro). Er was een belangrijk verschil tussen de privésector (4941 yuan; 625 euro) en de niet-privésector (8261 yuan; 1045 euro). Shenzhen betaalt al vijf jaar het best in de provincie Guangdong.
In Beijing verdiende een werknemer gemiddeld 8467 yuan (1071 euro) per maand en daarmee kwam de stad voor het eerst boven 100.000 yuan (12.658 euro) per jaar uit. Ook hier betaalden niet-privé eenheden (+ 9,8% op jaarbasis) aanzienlijk meer dan de privésector (+7% op jaarbasis) . Uitzondering waren de particuliere buitenlandse bedrijven, die aan een gemiddeld maandsalaris van 14615 (1850 euro) zaten. Dat de lonen in Beijing bijna 20% hoger lagen dan in Shanghai heeft te maken met de vele hoofdkwartieren daar, maar ook met de aanwezigheid van een bloeiende informaticasector.
In Guangzhou verdiende men gemiddeld 7210 yuan (912 euro), een jaarstijging met 6%. Ook hier het verschijnsel dat de privésector minder betaalt en de buitenlandse bedrijven het meest. De lonen in staatsbedrijven en buitenlandse bedrijven kenden de laatste jaren een afvlakking van de groei.

Lonen van werknemers in witteboordenbanen

lonenHierover geeft het 2018 Report on Chinese Employers’ Demand and the Supply of White-Collar Talent informatie. Beijing, Shanghai en Shenzhen staan aan de top. De gemiddelde maandlonen voor werknemers met een witteboordenbaan bedragen er respectievelijk 10531 yuan (1333 euro), 9796 yuan (1240 euro), en 9309 yuan (1178 euro). In deze ranglijst wipt Hangzhou (de stad van Alibaba) met 9585 yuan (1086 euro) nog over Guangzhou (8019 yuan; 1015 euro)
Wanneer we naar sectoren kijken, dan liggen de lonen in Shanghai het hoogst bij financiële makelaars, diensten als tussenpersoon, en professionele dienstverlening. In Shenzhen verdiende men het meest in de financiële sector. Ook IT, energie, grondstoffen en mijnbouw betaalden daar goed. In Beijing stonden financiën, IT en vastgoed aan de top.
China Briefing merkt op dat de wettelijke minimumlonen momenteel achter blijven op de gemiddelde lonen. Als hier niets aan gebeurt dan kan het verschil tussen laagverdieners en grootverdieners te sterk gaan toenemen.
Bron: China Briefing

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *