Lucht en water langzaam schoner

De lucht- en waterverontreiniging in China is vorig jaar afgenomen. Maar de verbetering is nog (te) langzaam.

Vorige week gaf het Ministerie van Milieu samen met 11 andere nationale departementen een rapport uit over het leefmilieu. De kwaliteit van lucht en water zijn in 2018 verbeterd, maar meer inspanningen door de overheid zijn noodzakelijk.

Het rapport gaat over lucht, water, landbouwgrond en bebossing, en over klimaatopwarming en daardoor veroorzaakte rampen.

Meer dagen goede lucht

In 338 steden werden systematische metingen verricht. Gemiddeld was de kwaliteit van de lucht 79,3% van de dagen goed. Een jaar voordien was het nog slechts 78%.
In de dichtbevolkte industriële cluster Beijing-Tianjin-Hebei was er 50,5% van de dagen goede lucht, een stijging met 1,2% maar nog ver van OKÉ.

Het gemiddelde stofgehalte P.M. 2.5 (groter dan 2,5 micron) bedroeg 39 microgram per m³, een daling met 9,3% op een jaar tijd. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt in haar nieuwste strengere normen aan het jaargemiddelde onder 10 microgram te houden en het daggemiddelde onder 25 microgram.

Bai Qiuyong, directeur van de afdeling monitoring op het ministerie ziet verbetering maar ‘Er blijft nog een lange moeizame en ingewikkelde weg te gaan vooraleer de luchtvervuiling overwonnen is.’


Oppervlaktewater beter, grondwater een probleem

Een belangrijk hoofdstuk van het rapport gaat over kwaliteit van het oppervlaktewater.
Dat wordt in China in vijf categorieën verdeeld. V is heel slecht, I en II zijn (erg) goed.

Vorig jaar viel 6,7% van het oppervlakte onder categorie V en dat was 1,6% minder dan een jaar eerder. In de betere categorieën I tot III zat in totaal 71 % ven het oppervlaktewater, een stijging met 3,1%.

In het beheer van het oppervlaktewater speelt de controle van het Yangtzewater een grote rol. De centrale overheid gaat 780 extra controlepunten langs de rivier installeren. Er zal ook beroep gedaan worden op drones. Tegen 2020 mag in de gecontroleerde secties van de rivier geen water van categorie V meer voorkomen. Het ministerie zal maandelijkse kwaliteitsrapporten en trimestriële waarschuwingen sturen naar de lokale overheden om hen aan te sporen beter te presteren qua waterkwaliteit.

Het ondiepe grondwater blijft een groot probleem. 70,7% was van categorie IV en de helft van het ondiepe grondwater zat in categorie V.

Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *