Meer steenkoolgebruik en CO2 uitstoot: een complex verhaal

Het steenkoolverbruik in China steeg vorig jaar in absolute cijfers met 1%, maar het aandeel van steenkool in de energievoorziening daalde voor het eerst onder 60% . De opwekking van elektriciteit ging vorig jaar met 7,7 % de hoogte in, waarvan de helft door thermische centrales. De CO2 uitstoot nam met 2,3% toe, maar daalde per bnp eenheid met 4%.

Eind februari gaf het Bureau voor Statistiek de statistische cijfers vrij voor 2018. Het steenkoolverbruik nam na gedaald te zijn tussen 2014 en 2016 weer lichtjes toe zoals in 2017. Dit heeft duidelijk te maken met het steenkoolgebruik dat voor de helft verantwoordelijk is voor de stijging van de elektriciteit met 7,7%. Resultaat was dat de CO2 uitstoot volgens sommige experts toenam met 2,3%, volgens Greenpeace met 3%. Per 10.000 yuan bnp daalde de CO2 uitstoot echter met 4% in 2018.

Het gebruik van steenkool in het totale energieverbruik daalde met 1,4% tot 59%: voor het eerst viel het cijfer onder 60%. Waterkracht, zonne-en windenergie stonden in voor 22,1% van het energieverbruik een stijging met  1,3%. De elektriciteit die China uit wind- en zonne-energie haalt, was gelijk aan de totale elektriciteitsproductie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen. Verwacht wordt dat China tegen 2020 de doelstelling haalt om het aandeel steenkool in de energie te verminderen tot 58%.

Elektriciteit

China installeerde in 2018 voor 1,8 GW windenergie op zee, meer dan het VK en Duitsland

De stijging van 7,7% in de elektriciteitsproductie is duidelijk hoger dan de 6,6% groei van het bnp. Dat kan er op wijzen dat bij het energieverbruik elektriciteit gas en petroleum vervangt. Het kan ook dat om een vertraging van de groei op te vangen meer geïnvesteerd wordt in infrastructuur die over het algemeen meer energie gebruikt.

De toename van het elektriciteitsverbruik toont het complex karakter van de groene overgang in China. Neem bijvoorbeeld de staalindustrie waar oude inefficiënte hoogovens vervangen worden door elektrische: de staalsector verbruikte vorig jaar 9,8% meer elektriciteit. Ook moet rekening gehouden met  het omvormen van steenkool tot chemicaliën. Het gebruik van steenkool in deze opkomende sector steeg tussen 2016 en 2018 weliswaar met 60%, maar toch gaat dit maar om 2 tor 3% van het steenkoolverbruik..De steenkoolprovincie Shaanxi startte wel met de bouw van 10 nieuwe fabrieken die steenkool omvormen tot chemicaliën.

Nieuwe stimulus?

Sommigen vrezen dat de Chinese overheid weer een groots stimuleringsprogramma zal lanceren om een trager groeiende economie weer te stimuleren. De regering heeft ondertussen wel een programma afgekondigd om 86 miljard yuan te investeren in de bouw van SST-lijnen en metro’s. Premier Li Keqiang heeft echter beloofd dat er geen vloedgolf komt om de economie te stimuleren. De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie heeft het op haar website over ‘infrastructuurinvesteringen nieuwe stijl’ in cruciale technologieën, geavanceerde uitrusting en sleutelonderdelen. Nu nog uitkijken naar de milieuimpact hiervan.

Bronnen:

China’s coal consumption on the rise

China’s CO2 emissions surged in 2018 despite clean energy gains

https://www.carbonbrief.org/guest-post-chinas-co2-emissions-grew-slower-than-expected-in-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Meer steenkoolgebruik en CO2 uitstoot: een complex verhaal

  1. Ja er worden meer steenkolen verbrand, maar nu door betere fabrieken die de steenkool op hoge temperatuur en efficiëntier te werk gaan. Waardoor ook een beetje schonere worden verbrand.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *