Milieunijverheid op zoek naar fondsen

De milieunijverheid vegeteert nog te veel in de marge. De overigens meestal kleine ondernemingen hebben over het algemeen fondsen te kort om tot bloei te komen. Dit blijkt uit een verhaal van Beijing Review.

Waterzuiveringsstation in Binnen-Mongolie


Uit een onderzoek door de Hebei Environment Protection Industry Association blijkt dat 62 % van deze ondernemingen minder dan 1 miljoen winst maken; 65 % van hetzelfde soort ondernemingen die technologieonderzoek verrichten, hebben een inkomen onder de 100.000 yuan. Volgens vicedekaan Zou Ji van de Milieuschool bij de Renmin Universiteit zijn dergelijke nijverheidstakken en dienstenproviders meestal klein en kennen ze financieringsmoeilijkheden. Dit is het grootste probleem voor zijn ondernemingen waarvan de helft financieringsproblemen kent aldus Xu Dong van de Hebeivereniging. Zelfs de China National Bio Energy Co. Ltd. (NBE) met zijn 26 installaties voor de verwerking van biomassa en nog 10 in opbouw, erkent dat het voor zijn sector moeilijk is om aan geld te geraken. China’s top milieubedrijven hebben een totale productie van minder dan 10 miljard yuan, wat ongeveer een tiende is van het Franse Veolia. Bankiers kennen maar met mondjesmaat leningen toe omdat vele ondernemingen zelfs geen eigen vastgoed bezitten als onderpand. Bovendien kent deze nijverheid een lange investeringscyclus en een kleinere winstmarge en dit betekent een hoger risico. Volgens directeur Xue Tao van China General Consulting and Investment zullen de komende vijf jaar 3400 miljard yuan investeringen voor de milieu-industrie vereist zijn. Gezien de overheidsprojecten 1500 miljard omvatten, blijft nog een gat dicht te rijden van 1900 miljard yuan.  Geraamd wordt dat de sector in die periode  10.000 miljard output produceert, maar het vermenigvuldigingseffect in deze sector is tien maal groter dan in andere. De sector van behandeling van vast afval groeit, de waterzuivering ligt achter op de drinkwatervoorziening, het groeipotentieel van de nitraatverwijdering bij luchtvervuiling is groot; de proces van ontzwaveling in elektriciteitsstations is volgroeid, buiten de elektriciteitsstations moet de ontzwaveling nog beginnen.
Kanalen
CCID- consulting zette op een rijtje waar de sector het geld haalt. De laatste 10 jaar hebben 37 milieuondernemingen 46 maal hun eigen vermogen verhoogd. Het ging om 32 investeringen met een kapitaal van 717 miljoen $. Het meeste kapitaal werd geïnvesteerd in behandeling van water en van vast afval. Voor 269 miljoen $ ‘risicodragend kapitaal’ ging naar 41 contracten. Sinds oktober 2009 toen ChiNext gelanceerd werd, kreeg de sector een nieuwe stimulans want vooral nieuwe sectoren worden er door gefinancierd. Volgens het CCID-rapport waren er in de periode 2001- 2011 maar liefst 38 beursgangen (24 in China zelf) voor de sector en deze haalden 23 miljard yuan op. Naast de beurs zijn er nog specifieke fondsen en komt er steun van de regering. Sinds 2010 werden al zes milieufondsen opgericht die 15 miljard verzamelden. Ook lokale besturen doen een duit in het zakje. Guangzhou (‘Kanton’), de hoofdstad van de provincie Guangdong, heeft daarvoor het grootste fonds dat voorts specifiek gericht is op afvalbehandeling en op 3 jaar tijd 50 miljard yuan moeten bereiken. Volgens China Securities Journal denkt het ministerie ook aan het opzetten van een ontwikkelingsfonds voor de groene nijverheden.
Bron: Beijing Review

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *