Tag: milieuindustrie

De VS, China, de EU en de IRA

p 14 februari hield de BCECC een webinar over de Amerikaanse Inflation Reduction Act(IRA) en de mogelijke impact ervan op het Chinese bedrijfsleven en de economische betrekkingen met de rest van de wereld. Dr. Ilaria Mazzocco, een Senior Fellow en Trustee Chair in Chinese Business and Economics bij het CSIS, gaf inzichten in hoe deze wetgeving het wereldwijde economische landschap zou kunnen veranderen.

Klimaatplan EU protectionistisch?

Het nieuwe klimaatplan van de EU voorziet heffingen op de koolstofuitstoot van ingevoerde producten. Buiten de EU wordt dit beschouwd als vermomd protectionisme. Vooral China zou er het slachtoffer kunnen van worden.

Op een groen blaadje 222

$ 6700 mld. naar koolstofarme nijverheid China’s speciale klimaatafgevaardigde Xie Zhenhua heeft op een top van lokale leiders uit VS en China verklaard dat China tegen 2030 41.000 miljard yuan gaat investeren in koolstofarme nijverheid. Op de bijeenkomst hebben 10 Chinese steden en provincies zich verbonden om hun uitstoot van broeikasgassen voor 2030 te doen pieken waarbij Beijing en Guangzhou 2020 als piek beloofden, 10 jaar voor de nationale streefdatum. Volgens Xie telt de Chinese …

Op een groen blaadje 96

Onderzoek naar milieu-industrie –Het milieuministerie heeft een nationaal onderzoek gelanceerd betreffende de milieunijverheid- en milieudiensten. De sector is zich aan het omvormen tot meer diensten in lijn met de internationale trend: in ontwikkelde landen maken milieudiensten 50 tot 60 % uit van de milieusector, in China bedraagt het percentage 15 tot 20 %. Het resultaat zal tegen volgend jaar augustus bekend zijn. Aangenomen wordt dat de sector 3 miljoen personen te werk stelt in 30.000…

Milieunijverheid op zoek naar fondsen

De milieunijverheid vegeteert nog te veel in de marge. De overigens meestal kleine ondernemingen hebben over het algemeen fondsen te kort om tot bloei te komen. Dit blijkt uit een verhaal van Beijing Review. Uit een onderzoek door de Hebei Environment Protection Industry Association blijkt dat 62 % van deze ondernemingen minder dan 1 miljoen winst maken; 65 % van hetzelfde soort ondernemingen die technologieonderzoek verrichten, hebben een inkomen onder de 100.000 yuan. Volgens vicedekaan…

De stand van zaken 73

Meer investeringen in rurale infrastructuur –Minister van Financiën Xie Xuren heeft meegedeeld dat China in 2012 op een “redelijke” manier de investeringen in infrastructuur zal vermeerderen. Er zal vooral gefocust worden op sociale huisvesting, irrigatie, onderwijs- en culturele instellingen, hygiëne en medische instellingen evenals in energiebesparende infrastructuur. Volgens de Chinese Academie van Wetenschappen gaat het om een bouwplan van 400 miljard yuan. Spoor krijgt duidelijk minder en de bouw van sociale woningen wordt verminderd van…

Op een groen blaadje 13

Kort milieunieuws uit China Ook Lhasa tjokvol auto’s De heilige stad Lhasa heeft ook meer en meer met verkeersopstoppingen te maken. Lhasa heeft 100.000 voertuigen op 50 km wegen. Daarvan zijn er 80 privé-voertuigen. Vorig jaar bereikte het stedelijk gemiddeld inkomen 15.114 yuan. Het is “normaal” om 30 minuten te moeten wachten vooraleer een parkeerplaats kan worden gevonden. In tegenstelling tot Peking waar een parkeerplaats 5 yuan bedraagt, kost deze in Lhasa maar 2 yuan.…

Op 5 jaar 65 miljard $ nodig in milieu-industrie

  De ondervoorzitter van de ‘Ontwikkelings-en Plancommissie’ heeft bekendgemaakt dat de komende 5 jaar 450 miljard yuan (65 miljard US $) aan investeringen nodig is inzake energiebesparing en milieu-industrie. Ondervoorzitter Xie Zhenhua verklaarde dat de productie van de milieu-industrie dit jaar 1400 miljard yuan bereikt, wat 4,7 % is van het BNP. Hij herhaalde dat 210 miljard van China’s stimuleringsplan van 4000 miljard yuan gaat naar ecologische initiatieven. Dit wordt verder aangemoedigd als nieuwe weg naar duurzame ontwikkeling en middel…