MoU vrijhandel getekend in Zwitserland

 Symbolischer kan nauwelijks. Op het ogenblik dat de Europese Unie met protectionistische strafheffingen zwaait, zet China de grens open voor vrijhandel met een land naast de deur. Premier Li Keqiang tekende met Zwitserland een Memory of Understanding over het instellen van een vrijhandelsverdrag tussen beide landen.

jodelen

Li met jodelgroep in Embrach


De Chinese premier Li Keqiang is in Zwitserland aangekomen, het derde land op zijn eerste buitenlandse reis. Vrijdagvoormiddag bracht Li een bezoek aan de 33 ha grote moderne boerderij Guldenberg die zich bevindt te Embrach op een half uur van Zurich. De boerderij heeft een wijngaard, boomgaard, weiland en brengt melk, kaas en fruitsap voort. De premier stelde vragen over de modernisering van de boerderij, of er toelagen waren, over de milieumaatregelen en de voedselveiligheid. Tussen Zwitserland en China komt er eveneens een mechanisme van dialoog op het vlak van financiële supervisie en regulering, macropolitiek en verbetering van het kapitaalmarkt-systeem en dit met het oog van coördinatie en samenwerking in IMF en Wereldvlak.
Hoofdschotel in Zwitserland betrof echter de ondertekening van een Memory of Understanding van vrijhandelsverdrag. Daarmee wordt
Ondertekening MoU

Ondertekening MoU door ministers van Handel


Zwitserland na IJsland het tweede Europese land en het eerste op het vasteland waarmee China een vrijhandelsakkoord sluit  China heeft al met 20 landen een dergelijk akkoord. De overeenkomst omvat goederen en diensten, milieu, IPR, marktconcurrentie en sociale bescherming. Li verklaarde dat landbouwproducten, precisie-instrumenten en industriële goederen binnenkort onder het akkoord zouden vallen. Aan de ondertekening gingen 9 gespreksrondes vooraf die startten in 2010. Verwacht wordt dat Zwitserland zo een brugfunctie kan vervullen naar de Europese Unie. Tijdens het eerste kwartaal groeide de Sino-Zwitserse handel met 119% en bedroeg vorig jaar 26 miljard $.
Li zei aan industriëlen gekant te zijn tegen het onderzoek van de EU naar telecomapparatuur en zonnepanelen en vroeg maatregelen dat ter bescherming van de handel behoedzaam zouden aangewend worden want strafmaatregelen zullen niet enkel beide zijden nadeel berokkenen maar ook de verbruikers als de upstream en downstream firma’s in de betrokken sectoren.
 Duitsland
In een artikel voor Die Zeit legt Li Keqiang uit wat de redenen is van zijn komend bezoek aan Duitsland. Hij noemt de samenwerking tussen Duitsland en China de motor van de samenwerking tussen de EU en China want de bilaterale handel beslaat 30% van de EU-buitenlandse handel. Vorig jaar verhoogden de Duitse investeringen met 28% om 1,45 miljard $ te bereiken en werd China de derde investeerder in Duitsland na de VS en Zwitserland. Duitsland is China’s partner op lange termijn in het streven naar modernisering. Deze samenwerking stimuleerde ook Duitslands groei want de Chinese markt maakt al 30% uit van Volkswagens verkoop, het is de grootste voor BMW en de derde grootste voor Siemens en BASF.
Toch kan het volgens Li nog beter want de bilaterale handel tussen Duitsland en China bedraagt enkel 4 % van China’s totale handel en bovendien wil het land zijn Bnp uit 2010 tegen 2020 verdubbelen evenals het inkomen van de bevolking. De komende vijf jaren zal de handel in diensten meer open worden: China zal 500 miljard $ investeren in het buitenland en naar verwachting 10.000 miljard $ invoeren.
Wat het opzij zetten van de verschillen tussen beide betreft zegt Li dat zowel Duitsland als China pragmatisch zijn en niet de eigen standaarden opleggen aan anderen maar streven naar een vergelijk in onderling vertrouwen. Dit komt niet enkel het zakenvolume ten goede, maar schept ook meer werkgelegenheid. China belooft dat daarbij een betere bescherming van de IPR en een fair spelklimaat in alle sectoren. China ziet de EU als een grote kracht van stabiliteit en wereldvrede en hoopt dat het schuldenprobleem wordt bedwongen en de Euro stabiel blijft. Duitsland en China moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en wijsheid aan de dag leggen in de uitdagingen die zich aandienen. Beiden zouden als verantwoordelijke landen moeten vrijhandel steunen, zich kanten tegen protectionisme en internationale samenwerking opvoeren.
Zaterdagnamiddag komt Li in Duitsland aan. Die Zeit geeft aan dat Duitsland ook voorstander is om gesprekken aan te gaan over vrijhandel. Dit zou minstens toelaten dat over de bestaande meningsverschillen zou gepraat kunnen worden, is de redenering.
Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *