Naschoolse bijlessen hernemen met een zuivere lei

Twee jaar nadat de Chinese overheid commerciële naschoolse bijlessen verbood wegens te veel mistoestanden biedt een officieel platform opnieuw een waaier van goedgekeurde programma’s aan. Het doel is onder meer alle kinderen gelijke kansen te geven.

Foto Xinhua/Yang Zhishen Disclaimer

Twee jaar geleden verbood de Chinese overheid commerciële naschoolse bijlessen voor kinderen in het lager en middelbaar onderwijs. Deze waren uitgegroeid tot een business van 169 miljard yuan (ongeveer 12 miljard euro) in 2020. Grotere bedrijven waren beursgenoteerd.

De betaalde bijlessen betekenden een zware financiële last voor veel ouders en een onhoudbare druk voor veel kinderen. Men eiste van hen om na het middelbaar onderwijs het maximum te scoren op het toelatingsexamen voor het hoger onderwijs om zo naar de best aangeschreven universiteiten te kunnen gaan. Dat discrimineerde de kinderen wiens ouders zich geen dure bijlessen konden veroorloven en bestendigde zo sociale ongelijkheid.

Aanbieders vinden zichzelf opnieuw uit

Volgens het Ministerie van Onderwijs was het aantal aanbieders van fysieke lessen tegen het begin van het schooljaar in september 2022 gedaald met 95,6% en dat van online aanbieders met 87,1%. Het gemiddeld bedrag dat ouders aan naschoolse lessen uitgaven daalde met 40%.

Voor veel kleine bedrijven was het einde verhaal, maar grotere zochten een uitweg. Sommige schakelden inventief over op andere activiteiten die aansloten bij hun specialiteit. New Oriental Education & Technology Group, de grootste aanbieder van bijlessen Engelse taal, stortte zich op livestream reclame in het Engels. Andere gebruikten hun online verkoopervaring om materiële nicheproducten zoals gesofisticeerde huishoudtoestellen te verkopen.

Ze vonden ook een achterpoortje om het verbod op lessen te omzeilen: de verkoop van zogenaamde ‘studietablets’. Dat zijn licht gewijzigde conventionele tablets opgeladen met educatieve inhoud en begeleidende functies op basis van artificiële intelligentie, die verkocht worden voor een veelvoud van de prijs van een gewone tablet. Op die manier konden bedrijven als Youdao toch nog hun cursussen te gelde maken zonder formeel de wet te overtreden. Gedurende de Covid-19 pandemie, toen het onderwijs tijdelijk online ging, kneep de overheid hiervoor een oogje dicht. Die periode lijkt nu voorbij.

Een nieuwe start met propere lei

Het nieuwe nationale platform biedt goedgekeurde naschoolse bijstand aan, ook commerciële. De goedkeuring gebeurt door lokale regelgevers; die controleren de prijzenpolitiek en de andere voorwaarden van de aanbieders, de diploma’s van de lesgevers en de veiligheid van de lokalen. Jaarlijks moeten ook de winst- en verliesrekeningen via het nieuwe platform ingediend worden.

Op het platform staan 45 instellingen die online begeleiding aanbieden en 110.000 instellingen die fysiek academische en niet-academische vorming aanbieden. Daaronder bevinden zich ook de eerder vermelde New Oriental Education & Technology Group en Youdao.

De ouders kunnen met een mobiele app op het platform zoeken en hun kinderen inschrijven. Ze kunnen ook een score geven aan de aanbieders, klachten indienen en zelfs hun geld terugeisen.

De gegevens (vergunningen, scores, boetes, …) over instellingen die lessen aanbieden worden bijgehouden in een systeem van nationale kredietscores. Wie ondermaats scoort verliest zijn vergunning.

De controles van het nieuwe platform moeten de financiële last voor de ouders draaglijk houden en zorgen dat de studiebelasting van de kinderen binnen de perken blijft. Door opnieuw officieel goedgekeurde kanalen te voorzien bestrijdt men ook de ‘grijze’ sector die na het verbod was blijven bestaan.

Bron: Caixin
https://www.caixinglobal.com/2023-03-29/in-depth-new-business-comes-with-old-risks-for-chinas-struggling-tutoring-industry-102013548.html
https://www.caixinglobal.com/2023-07-28/china-plugs-in-national-platform-for-after-school-tutoring-102086601.html

Print Friendly, PDF & Email