Nieuwe bisschop geëxcommuniceerd

De Chinese patriottische kerk heeft voor de derde maal op rij een bisschop gewijd  zonder goedkeuring van de paus. Nadat de kardinaal uit Hong Kong al furieus had gereageerd, heeft de paus op zijn beurt  de nieuwe bisschop al geëxcommuniceerd: dus uit de kerk gezet.

Joseph Hung Binzhang

Volgens de patriottische kerk leidt deze aan een chronisch gebrek aan bisschoppen want meer dan 40 diocesen zitten zonder bisschop.  De benoeming van bisschoppen is echter het knooppunt van de meningsverschillen tussen de patriotische kerk en de regering in Peking enerzijds en de paus anderzijds. De paus wil hoe dan ook het laatste woord in deze, maar de Chinese leiders beschouwen het alleenrecht van de paus als buitenlandse inmenging. De  patriottische kerk heeft nu gedwongen door noodzaak er zelf een drietal benoemd.

Het Vaticaan was woedend over de wijdingen van Guo Jincai te Chengde in november en Paul Lei Shiyin in Sichuan twee weken geleden. De twee worden dan ook niet door het Vatikaan erkend. Volgens kardinaal Joseph Zen van Hong Kong die een brief naar Wen Jiabao en Hu Jintao stuurde welke in kranten werd gepubliceerd, gebruiken “misdadige overheidsmedewerkers geweld om geboefte binnen de kerk te assisteren bij het dwingen van bisschoppen, priesters en volgelingen om dingen te doen die tegen hun geweten indruisen”. “Op dit ogenblik is het oorlog”, zei Zen nog vorige week in de Verenigde Staten. In Hong Kong werd nog maar eens een pamflet verspreid tegen de “onderdrukking van de kerk in China”.

Paus Benedictus heeft zaterdag bisschop Joseph Huang Binzhang geëxcommuniceerd die zonder goedkeuring van het Vatikaan was  benoemd als bisschop van de stad Shantou. “Eerwaarde Huang Binzhang is al lang geleden gewaarschuwd dat hij niet geaccepteerd kan worden als bisschop, omdat Shantou al een bisschop heeft”, liet het Vatikaan weten. “Huang is meerdere keren verzocht de wijding niet te accepteren.” In China leven ongeveer  een tiental miljoen katholieken: zowel de ondergrondse katholieken die de paus onvoorwaardelijk trouw zijn als de patriottische die de paus eerder zien als een louter spiritueel leider.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *