Tag: katholicisme

zie ook geloof

Akkoord China Vaticaan nogmaals 2 jaar verlengd

Het in september 2018 gesloten ‘voorlopig’ samenwerkingsakkoord tussen China en Vaticaanstad wordt weer verlengd met twee jaar. Het akkoord regelt onder meer hoe de bisschoppen worden aangesteld. De feitelijke BuZa Staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin verdedigt het akkoord.

Toenadering Vaticaan en China gaat vooruit

Paus Franciscus en de Chinese regering erkennen Chinese katholieke bisschoppen. Hiermee ontwarren ze een knoop in de rode draad die loopt door onderhandelingen tussen het Vaticaan en China. Nadat de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio paus van Rome, hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, was geworden bleek algauw dat betrekkingen van die kerk met China mogelijk waren. Dialoog De bereidheid tot dialoog en de derdewereldachtergrond van de partijen in de onderhandeling maakten inderdaad een toenadering mogelijk.…

Vaticaan tekent overeenkomst over benoeming bisschoppen

Ondersecretaris bij de Heilige Stoel Antoine Camilleri en de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Wang Chao hebben zaterdag in Beijing een akkoord ondertekend over de benoeming van bisschoppen. Dit is altijd een delicaat probleem gebleken in de betrekkingen tussen het Vaticaan en China. De kandidaten worden lokaal gekozen, maar de paus heeft het laatste woord.

Religies met Chinese kenmerken

De Chinese gezagsdragers hebben hun standpunten betreffende de godsdiensten in China aangescherpt en uiteengezet op een nationale conferentie over religies. Religieuze leiders en academici hebben die ideeën aanvaard en onderschreven. ‘Lokalisatie’, religies met Chinese kenmerken, was daarbij een kerngedachte. CPC-leden echter horen marxistische atheïsten en materialisten te zijn en te blijven. Eind vorige week vond er in Beijing een tweedaagse Nationale Conferentie over Religies plaats. President Xi Jinping heeft er de visie van de regering…

Paus Franciscus positief over opkomst van China

Paus Franciscus heeft op 28 januari voor het eerst een interview over China gegeven. Meest opvallend: De paus wenste de Chinese president Xi Jinping een gelukkig Nieuwjaar. Het is de eerste keer dat een paus zoiets doet. Het Vaticaan en China onderhouden geen diplomatieke betrekkingen.

Pasen gevierd in Tibetaanse parochie

In het Tibetaans dorp Cizhong leeft een belangrijke katholieke gemeenschap waarvan de gotische kerk nationaal beschermd erfgoed is. Hoewel de Tibetaanse boeddhisten vroeger gewelddadig optraden tegenover de katholieke gemeenschap, zijn de betrekkingen nu genormaliseerd schrijft de South China Morning Post naar aanleiding van de paasfeest viering. Het Nestoriaans christendom arriveerde in Tibet via de handelsroutes meer dan duizend jaar geleden. Al vanaf de 16-de eeuw zond het Vaticaan missionarissen om de lokale gemeenschap te evangeliseren.…