Tag: godsdienst

zie ook confucianisme, taoisme, katholieke

Mofan – van kerk tot boekhandel

In het gebied rond de metrohalte Xuanwumen van Beijing bevindt zich een aantal kerken; een katholieke en twee protestantse. Een daarvan, een Anglicaanse, is niet meer in functie als kerk. Het fraai gerestaureerde gebouw is nu in gebruik als boekhandel, maar is nog steeds een plek voor rust en bezinning.

Akkoord China Vaticaan nogmaals 2 jaar verlengd

Het in september 2018 gesloten ‘voorlopig’ samenwerkingsakkoord tussen China en Vaticaanstad wordt weer verlengd met twee jaar. Het akkoord regelt onder meer hoe de bisschoppen worden aangesteld. De feitelijke BuZa Staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin verdedigt het akkoord.

Deradicalisering in Xinjiang

In 2017 publiceerde het Amerikaanse tijdschrift ‘Terrorism and Political Violence’ een artikel ‘Chinese Strategy for De-radicalization’ van Zhou Zunyou. Het geeft een realistische beschrijving van de Chinese strategie die nuttig is om de huidige beschuldigingen tegen China te evalueren.

Toenadering Vaticaan en China gaat vooruit

Paus Franciscus en de Chinese regering erkennen Chinese katholieke bisschoppen. Hiermee ontwarren ze een knoop in de rode draad die loopt door onderhandelingen tussen het Vaticaan en China. Nadat de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio paus van Rome, hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, was geworden bleek algauw dat betrekkingen van die kerk met China mogelijk waren. Dialoog De bereidheid tot dialoog en de derdewereldachtergrond van de partijen in de onderhandeling maakten inderdaad een toenadering mogelijk.…