Nieuwe hulp voor Tibetaanse gebieden


Meer geld voor het sociale

Meer geld voor het sociale


De recente vijfde conferentie over Tibet heeft besloten om de Tibetaanse gebieden opnieuw meer steun toe te kennen. Vergeleken met het verleden, waar infrastructuur centraal stond, komt nu de klemtoon te liggen op het sociale en ecologische.
Sedert het ontstaan van de Volksrepubliek werden 5  Tibetconferenties gehouden en de voorlaatste dateert uit 2001. Tijdens de vijfde conferentie, die plaatsvond van 18 tot 20 januari, werd beslist de hulp uit te breiden naar de vier buurprovincies met een Tibetaanse bevolking. Volgens president Hu Jintao wordt het uitbouwen van een Tibet met eigen karakteristieken prioritair.  Analisten menen dan weer dat de conferentie een antwoord vormt op de rellen van maart 2008.
Volgens Hu Jintao zou het netto-inkomen van herders en boeren tegen 2020 dicht bij het nationaal gemiddelde moeten liggen. Door meer regeringsinvesteringen en beter bestuur moet de openbare dienstverlening en de infrastructuur er vergelijkbaar zijn met ’s lands gemiddelde, aldus nog Hu, die vond dat meer nadruk moet komen te liggen op het levenspeil van herders en boeren door een betere coördinatie van de economische en sociale ontwikkeling. Om een reuzensprong in de Tibetaanse ontwikkeling te maken, moet de economische groei gecombineerd worden met een comfortabel levenspeil, een gezond leefmilieu en sociale stabiliteit en vooruitgang, aldus nog Hu. De regio moet een strategische reserve worden van natuurlijke hulpbronnen, een land met een unieke cultuur en een toeristische topbestemming. Hij beloofde meer steun voor landbouw, veeteelt, toerisme en ambachten. In feite komt dit neer op meer middelen voor openbare diensten zoals opvoeding, gezondheidszorg, telecommunicatie en sociale zekerheid.
Premier Wen Jiabao beloofde van zijn kant gratis onderwijs voor alle kinderen van herders en boeren tot en met het hoger middelbaar onderwijs. Jia Qinglin herinnerde eraan dat de regering sinds 2001 130 miljard yuan investeerde in Tibet. Verwacht wordt dat Tibets BRP  in 2009 steeg tot 43 miljard yuan, 170 % meer dan in 2000 en een jaarlijkse vooruitgang van 12 %.
Nieuwe goeverneur Pema Thinley

Nieuwe gouverneur Pema Thinley


Een ruime week geleden wisselde de 62-jarige Tibetaanse gouverneur  Qiangba Puncog zijn functie overigens in voor deze van hoofd van het Regionaal Volkscongres, en werd de 58-jarige Pema Thinley, die een achtergrond heeft bij het leger, als gouverneur aangesteld.  Tot nu toe was hij verantwoordelijk voor orde en wet in Tibet. Analisten hebben het dan over de recente Tibetpolitiek als over “de gulle hand in een ijzeren handschoen”.
Zie ook CCTV over de veranderingen in Tibet, de 5e Conferentie over Tibet

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *