Ningbo zet milieu en inspraak hoog op agenda

De kwestie Ningbo is nog niet afgelopen. Niet alleen blijven er berichten komen over voortdurend protest ook na de toezegging om een chemische fabriek niet uit te breiden. De media in China openen het debat over de aanpak van de overheid, het vertrouwen van het publiek en de milieuprotesten.
De overheid van de havenstad Ningbo in de oostelijke kustprovincie Zhejiang had het plan om Sinopec zijn olieraffinaderij te laten uitbreiden. Dat zou 55 miljard yuan (bijna 7 miljard euro) gaan kosten maar de productie van het winstgevende oplosmiddel paraxyleen of PX zou er door toenemen. PX is kankerverwekkend als het niet met de grootste omzichtigheid wordt geproduceerd of gebruikt. Volgens waarnemers zouden 9800 huishoudens worden getroffen door de risico’s op vervuiling en door de onteigeningen nodig voor de uitbreiding. Protesten tegen de plannen waren er al eerder, maar telkens had de gemeente de bevolking proberen te verzekeren dat alles volgens milieunormen zou gebeuren en dat de hervestiging correct zou verlopen. De sussende verklaringen misten echter hun uitwerking en vorige week zijn er hevige protesten uitgebroken met uiteindelijk naar schatting tienduizend deelnemers, waarbij sommige betogers en de politie ook slaags raakten. De volkswoede was zo hevig en de noodzaak om, twee weken voor het CPC-congres, de rust te herstellen zo groot dat de overheid toegaf en afgelopen zondag het project heeft geschrapt. Hierna zijn er nog verschillende pogingen geweest om het protest verder te zetten. Bepaalde personen vertrouwen de stadsregering niet en denken dat het plan later toch weer zal worden opgepakt. Er zijn ook actievoerders die het aftreden van de burgemeester en de vrijlating van een aantal arrestanten blijven eisen. De autoriteiten hebben via Weibo overigens zelf wel de onjuistheid kunnen aantonen van geruchten, verspreid via de sociale media, over een gedode studente. Het is nog niet duidelijk of het hoofdstuk van het protest zelf is afgesloten. In de media verschijnen nu artikelen over het sterk stijgende aantal milieuacties, die verwijzen naar verklaringen van een deskundige van de Chinese Society for Environmental Sciences en van Ma Jun, de bekende directeur van het Institute of Public and Environmental Affairs. Commentaren in Global Times, China Daily, Qilu Evening News, Changjiang Daily enz. spreken bezorgd over het gebleken gebrek aan vertrouwen van de bevolking in de lokale overheden.
De commentatoren wijzen op de complexiteit van de problemen: de economie moet groeien, bestaande projecten kan je niet zomaar stopzetten zonder gigantische verliezen waar niemand beter van wordt. Verplaatsing van fabrieken naar andere streken is een verplaatsing van problemen: er zijn vormen van vervuiling waar de overgrote meerderheid van de bevolking zeer voor bevreesd is en nu meer dan genoeg van heeft. Sommige journalisten en experts roepen om nieuwe projecten en uitbreidingen van een bepaalde chemische productie in elk geval tijdelijk stop te zetten en via grondige studie naar alternatieve processen te zoeken. Allemaal spreken ze echter over de nood aan een nieuwe aanpak vanwege de regeringen. De Global Times formuleert het zo: “een transparante, doeltreffende en wettelijke procedure moet er komen en nieuwe projecten mogen pas worden gestart als de meerderheid van de betrokken bevolking ze ondersteunt.”
Bronnen: Global Times, China Daily, Caijing, Al Jazeera, BBC
lees ook http://europe.chinadaily.com.cn/opinion/2012-10/30/content_15855633.htm
http://english.caijing.com.cn/2012-10-29/112237756.html
http://www.globaltimes.cn/content/741047.shtml

Zie ook Dialogue (27 min)

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar