Op een groen blaadje 173

“China kampioen fietsendelen”


Wereldwijd bestaan in 600 steden uit 52 landen programma’s tot fietsendelen. Parijs nam in 2007 het idee van Rennes over en dit diende op zijn beurt als model voor Londen en New York. Parijs heeft een netwerk van meer dan 20.000 fietsen. Op 7 jaar tijd overvleugelde China elke concurrentie van nul openbare fietsen tot 650.000 nu. De Chinese steden Hangzhou en Wuhan zijn de leiders. In China is het de overheid die betaalt, in de westerse steden wordt meer met sponsoring gewerkt.

Meer EV-oplaadpunten

elektautosNaar verluidt overweegt de Chinese overheid om 100 miljard vrij te maken voor oplaadstations van elektrische voertuigen (EV). De groene voertuigen zullen ook vrijgesteld worden van een autobelasting die volgende maand ingaat. In de privésector heeft de Amerikaanse producent van elektrische auto’s Tesla een overeenkomst getekend met China Unicom voor de bouw van meer dan 400 oplaadpunten door heel China voor de Teslavoertuigen. In 120 Chinese steden worden 400 oplaadpunten gebouwd bij vestigingen van China Unicom. Daarnaast worden 20 supercharger-oplaadstations gebouwd die 16 keer sneller opladen dan normaal.

Greenpeace-kritiek op gasprojecten uit steenkool

shenhuaenergyHet Energiebestuur wil kleinere projecten voor de winning van gas uit steenkool schrappen, zo bleek uit kritiek van Greenpeace. De milieuorganisatie vond dat de 50 geplande projecten jaarlijks 1 miljard ton CO2 zouden voortbrengen, wat zeven maal zoveel broeikasgassen betekent dan met conventioneel aardgas. Om een m3 vloeibaar gas te produceren is ook 6 tot 10 liter water nodig in een land dat al water tekort komt. Gevreesd wordt dat enkele kleinere initiatieven minder niet echt iets betekenen als de 50 grotere projecten toch doorgaan, zo meent Greenpeace

 Milieu Hebei aan beterhand

cementdemolVorig jaar sloot de provincie Hebei 8000 vervuilende fabrieken in de sectoren ijzer en staal, cement en vlakglas. Dit jaar wordt op dit elan doorgegaan en zal het steenkoolverbruik met 15 miljoen ton worden verminderd. Tijdens het eerste semester zag de provincie het aandeel van de diensten in het brp stijgen met 1,6%, terwijl dat van de nijverheid daalde met 1,5%. 11 steden in Hebei kenden 40 dagen van zware vervuiling, 7 dagen minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het fijn stof daalde met 12,7 %. De groei van hun bruto regionaal product gaat echter maar met 5,8 % vooruit en dat is het voorlaatste groeicijfger onder de provincies. Ce.cn

Ontwikkelde regio’s helpen Tibetaanse

tibeductnDe regering heeft beslist dat Tianjin, Shanghai en de provincies Zhejiang en Guangdong uitgekozen worden om van 2014 tot 2020 autonome Tibetaanse gebieden te helpen in de provincies Gansu, Sichuan en Yunnan. Volgens het plan gaan de rijke kustgebieden de Tibetanen helpen met onderwijsfaciliteiten en gaan ze ook leraren opleiden. Hogescholen in de 4 gebieden zullen ook meer Tibetaanse studenten aanvaarden. Het hulpprogramma wil ook de veeteelt  moderniseren en het toerisme, traditionele geneesmiddelen en ambachten promoten. Chinagate

5000 verhuizingen voor kraanvogels

redcranesIn noordoost China worden 5000 personen verhuisd om een kolonie van rode kraanvogels te beschermen waarvan er maar 2000 overblijven in de wereld. Het Zhalong natuurreservaat in Heilongjiang beslaat 210.000 ha oppervlakte. Het is grootste broedcentrum voor de vogels evenals de thuisbasis voor een vijfde van de totale populatie. Door de vervuiling leefde er almaar minder vis voor de vissersbevolking die het voedsel van de kraanvogels wegnam. Volgens manager Wang Wenfeng van het reservaat is de enige manier van milieubescherming het uitbannen van de menselijke activiteit. Daar wordt nu 160 miljoen in geïnvesteerd en een eerste golf zal een nieuw thuis vinden voor de winter van 2015. In de plaats daarvan komt er binnen de 3 jaar een spa-dorp met 700 banen.

Min vervuiling aan driekloven

3gorgesaNa een incident waarbij het drieklovengebied vervuild werd door een zwavelconcentraat heeft de regering een richtlijn uitgevaardigd die het aantal zwaar vervuilende nijverheidsprojecten rond het drieklovengebied wil beperken. Er moet strenger worden toegezien op veiligheid tijdens het arbeidsproces. Toch is de combinatie van de industriële ontwikkeling in dit minder ontwikkeld gebied samen met het vrijwaren van het milieu niet gemakkelijk. De regering pleit ook voor de promotie van ecologische landbouw, toerisme en logistiek om banen te scheppen. chinagate

WB adviseert over privé in spoorwegen

LogoWorldBankDe Wereldbank heeft zonet een relatief kleine paper gepubliceerd over hoe China de privésector kan betrekken bij de spoorwegen. 5 pistes worden gesuggereerd: o.m. het scheppen van een regelgevend kader waarbij de belangen van verschillende types investeerders gevrijwaard worden; het scheppen van deelmarkten die aantrekkelijk zijn en het uitbreiden van publiek-privé partnerschappen. In China heeft de Shenhua groep al 1760 km spoorwegen en vervoerde vorig jaar 200 miljard ton-km. De Guangshen spoorweglijn tussen Guangzhou en Hongkong is beursgenoteerd. Vooral de vastgoedontwikkeling rond de nieuwe SST-stations biedt mogelijkheden.
 

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Op een groen blaadje 173

  1. Ik zou zeggen dat het allemaal begon met het ‘witte fietsenplan’ in Amsterdam. Het systeem zoals ik het heb gezien in Hangzhou is echt super. Het combineert ook met het reguliere openbaar vervoer. Best of both words dus

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.