Tag: Hebei

Lettres de mon hutong

Het pas verschenen ‘Lettres de mon hutong’ vertelt de ervaringen van de Franse auteur Christophe Trontin in China. Het is een waardevolle concrete getuigenis over het leven in China en van de Chinezen. We laten de auteur zelf zijn boek presenteren.

Milieu-inspecties naar alle provincies

Nadat een eerste milieu-inspectie in de provincie Hebei allerlei problemen aan het licht bracht, is het Milieuministerie van plan inspectieteams te sturen naar alle provincies. Dit jaar nog zullen 14 provincies onderdeel uitmaken van een inspectie naar de naleving van de milieuwetten. In het verleden kwam het enkel aan de Central Commission for Discipline Inspection toe om inspectieteams naar de provincies te sturen om te controleren of de wetgeving werd nageleefd door de lokale besturen.…

Twee aardrijkskundige boeken

We bespreken twee aardrijkskundige boeken over China die uitgegeven werden door de uitgeverij Springer. Het eerste boek behandelt de provincies en de centraal bestuurde steden en hun onderlinge betrekkingen. Het tweede boek gaat over het draagvermogen van het milieu in de centraal bestuurde steden Beijing, Tianjin en de omliggende provincie Hebei. Vijf factoren worden in dit boek zowel per afzonderlijk gebied als voor de totale regio ontleed.

Beijing mag Olympische Winterspelen 2022 organiseren (upd)

Het Olympisch Comité heeft in Kuala Lumpur met 44 stemmen voor Beijing en 40 stemmen voor Alma Ata beslist dat de 24-ste winterspelen in 2022 te Beijing (en omgeving) gehouden zullen worden. Daarmee is het de eerste stad die zowel de Olympische zomerspelen als de winterspelen mag organiseren. Een reeks locaties uit 2008 zullen opnieuw worden gebruikt. Het was voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité Thomas Bach die in Kuala Lumpur bekend maakte dat de…

Plan integratie Beijing en Tianjin in de regio is klaar

Sinds begin 2014 wordt aangedrongen op een betere integratie van de twee metropolen Beijing en Tianjin met de provincie Hebei. Beijing News meldt dat Beijing de richtlijnen ontvangen heeft en meteen lekten de eerste concrete voorstellen uit. Uit het bericht van Beijing News valt af te leiden dat de drie betrokken entiteiten allicht de nieuwe richtlijnen ontvangen hebben die ze nu aan het bestuderen zijn. Het was president Xi Jinping die begin vorig jaar aandrong…

Luchtvervuiling samen aanpakken in Beijing en daarbuiten

Beijing en Tianjin zullen met vier steden in het naburige Hebei een nieuwe eensgezinde poging wagen om de luchtvervuiling aan te pakken. Financiële compensatie voor de afbouw van industrie, technologische ondersteuning plus een betere coördinatie van waarschuwingssystemen en van alarmplannen moeten de gewenste resultaten geven.

Op een groen blaadje 199

Buitenlands vast afval onderschept De douane heeft vorig jaar 192.000 ton onwettelijk vast afval onderschept uit het buitenland, drie maal meer dan het jaar voordien. Sinds 2012 werd in 174 gevallen 385.000 ton onderschept en 700 personen aangehouden. Smokkelaars gaan inventief te werk in het vervalsen van de echte inhoud, maar ook de inspectie gaat er op vooruit zowel door manuele inspectie, X-stralen en het wegen van het getransporteerd afval China Daily  Shanghai investeert fors…