Op een groen blaadje 19

Kort milieunieuws uit China

Steden moeten geluid strikter controleren
De regering heeft een regelgeving over geluidshinder afgekondigd. Het gaat om een regelgeving die uitgaat van 11 ministeries. Elk van de 113 steden moet minstens één infopaneel oprichten om het publiek te informeren over de geluidshinder die de stad voortbrengt. Niet alleen naast autosnelwegen moeten in residentiële buurten geluidswerende muren komen, maar ook bij snelle treinwegen en luchthavens moet het geluid worden beperkt. Voor de bouwsites dient de monitoring verbeterd en limieten gezet aan de bouwuren. Markten met te veel lawaai dreigen indoor te moeten gaan. De nieuwe regels voorzien ook dat winkeliers hun klanten niet meer mogen lokken met een megafoon. De strijd tegen de geluidshinder wordt een prioriteit onder het volgende vijfjarenplan en de 113 steden zullen een netwerk van controlemeters moeten installeren.
Recorddroogte in Shandong
Eén miljoen personen uit Shandong dreigen zonder water te vallen als de droogte aanhoudt. Sedert 23 september heeft het in het getroffen gebied maar 12 millimeters geregend of 15 % van de normale hoeveelheid. De droogte is de ergste sedert 60 jaren. In de gehele provincie gaat het om 2,3 miljoen personen. Het gaat wel meestal om rurale bewoners in bergstreken die ver moeten trekken vooraleer ze water vinden. De provincie heeft ploegen uitgestuurd om putten te boren en ook brandweerwagens met water. Shandong is een sleutelprovincie inzake de groei van tarwe. 56% van de tarwegronden zijn bedreigd.
Groen tegen woestijn
Het stadsbestuur van Tongliao heeft met de “Elion Resources Group” een samenwerkingsakkoord afgesloten om de woestijnvorming in het Horqin-district tegen te gaan. Horqin dat ligt in het oosten van Binnen-Mongolië, was onder de Qing-dynastie een vruchtbaar weidegebied. Nadien volgde overcultivering. Nu is het een grote woestijn geworden waartegen de regering een “groene lange muur” heeft opgericht. De regionale regering heeft het laatste decennium al 40 miljard geïnvesteerd opdat de woestijn zich niet zou uitbreiden. “Elion Resources Group” heeft reeds 22 jaren ervaring en investeerde reeds 2 miljard in de Kubuqi-woestijn. Ondertussen zijn toch 5 wegen aangelegd die het gebied doorkruisen. Rivieren en bossen worden gespaard van de negatieve effecten van woestijnvorming. Het model dat de groep volgde in de Kubiqi-woestijn wordt nu overgedaan in Horqin.
Meer naar waterinfrastructuur
Niet minder dan 2000 miljard yuan zal tijdens het twaalfde vijfjarenplan worden uitgetrokken voor investeringen in waterinfrastructuur. Tijdens het vorige vijfjarenplan bedroeg de som 660 miljard. Ernstige droogte en overstromingen leidden onlangs naar een stijging van de voedselprijzen met inflatie als gevolg. Dit jaar alleen gaat 20 miljard naar de bouw van sleutelprojecten waarbij zowel het herstellen behoren van bestaande reservoirs als het bouwen van nieuwe. Dan zullen een supplementaire 60 miljoen personen toegang krijgen tot drinkbaar water. Dit komt er op neer dat tegen het jaareinde 77% van de rurale bevolking toegang heeft tot drinkbaar water. Dit jaar gaat ook nog 200 miljard yuan naar waterprojecten die de impact van het weer op de graanproductie moeten verminderen. Volgens deskundigen zou de klimaat wijziging over 20 jaren een vermindering van de graanproductie met 10 % tot gevolg kunnen hebben. De Chinese regering besliste vrijdag nog over tien jaar gespreid de Huairivier te zullen temmen met dammen tegen overstromingen als met initiatieven tegen de vervuiling.
Minderheden in Yunnan dik gesteund
De provinciale regering van Yunnan trekt gedurende het komend vijfjarenplan 55 miljard yuan uit om de ontwikkeling van haar talrijke minderheden te steunen: het geld zal hoofdzakelijk gaan naar huisvesting, schone energie en leefloon aan grensbewoners aldus de gouverneur. In het verleden betrof het leeuwendeel van de uitgaven al de verbetering van de levensvoorwaarden. Tijdens het elfde vijfjarenplan ging 13 miljard naar armoedebestrijding waardoor 2, 65 miljoen personen geholpen werden. Vorig jaar betrof meer dan twee derden van de begroting de verbetering van de levensvoorwaarden. Alle 20.000 leden van de kleine Jinuo-minderheidsgroep leven nu boven de armoedegrens. De provincie plant dit jaar 1,6 miljoen armen te helpen, voedsel en kledij te bezorgen aan een half miljoen rurale armen en 500.000 woningen te betoelagen

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *