Op een groen blaadje 197

Energieprioriteiten 2015

Nur-BekriTopman van het Energiebestuur Nur Bekri heeft zijn politiek voor dit jaar toegelicht. De klemtoon wordt vooral gelegd op het verbeteren van de efficiency en de milieunormen voor steenkool. Tegen 2020 zal de capaciteit qua windenergie van 95 GW eind 2014 op 200 GW komen en die van zonne-energie van 26,5 GW op 100 GW. De productie van aardgas met methaangas en schaliegas samen moet tegen het einde van het decennium 245 miljard m3/jaar bedragen. Volgens het regeringsrapport van premier Li wil de regering dit jaar de hoeveelheid energie per eenheid bnp-groei verminderen met 3,1% zodat over de gehele periode 2011-2015 een vermindering van 16% wordt bereikt.

Vijfjarenplan schonere steenkool

IGCCtianjinOm een productie met schonere steenkool te verwezenlijken komt een vijfjarenprogramma. Van de industrie – zonder de elektriciteitsproducenten – wordt verwacht dat ze het gebruik van steenkool verminderen met 160 miljoen ton. Vorig jaar verbrandden die 1600 miljard ton steenkool of 46% van het totaal verbruik, maar het totaal steenkoolverbruik daalde met 2,9% tot 3510 miljard ton. Het plan beoogt tegen 2020 een vermindering van rook en stof met 1 miljoen ton, van SO2 en NOs met respectievelijk 1,2 miljoen ton en 1 miljoen ton. De provincies moeten rapporteren over de vooruitgang en de vervuilde provincie Shanxi heeft al een eigen vijfjarenplan opgesteld dat het steenkoolverbruik zal beperken. De regering is nog van plan de financiële instellingen aan te sporen om “groene kredieten’ te verlenen voor projecten die vallen onder het plan. China Daily

Ook vijfjarenplan tegen luchtvervuiling

luchtvvpm25Het Ministerie van Wetenschap en Technologie heeft een vijfjarenplan opgestart ter preventie van luchtvervuiling. Een ontwerp kan al op de website van het ministerie worden geraadpleegd. Er wordt gestreefd naar een gezamenlijke aanpak van PM2.5 fijn stof en van ozon. De controle op de luchtvervuiling zal verschuiven van het stedelijke- naar het regionale niveau. Het onderzoek zal eveneens worden opgedreven vooral n.a.v. de weerslag op de gezondheid en hoe ziekten voorkomen kunnen worden. China Daily

13 miljoen zonder ID-kaart

idkaartIn China leven 13 miljoen personen die eigenlijk niet bestaan want ze hebben geen identiteitskaart. Het gaat voor de helft om tweede of derde kinderen die geboren werden buiten de eenkindpolitiek om. Uit een bevraging bij 1928 niet geregistreerde personen door South Review blijkt dat ze zich gemarginaliseerd en kwetsbaar voelen. Sommigen zijn kinderen van ouders die niet getrouwd zijn. Nog een andere categorie zijn migranten die naar de stad trokken, maar hun kinderen niet ruraal registreerden. Een laatste categorie zijn afgestudeerde studenten zonder de reguliere papieren waarmee ze in de plaats kunnen wonen waar ze afstudeerden. wantchinatimes

PRD trekt uitlaatnorm auto’s op

De provincie Guangdong heeft de uitlaatnormen voor auto’s opgetrokken tot Nationaal Standaard 5. Van 1 maart af zullen in de 9 steden van de Parelrivierdelta geen nummerplaten worden afgeleverd voor voertuigen die enkel aan Standaard 4 beantwoorden. Standaard 5 houdt in dat de zwavelgehalte in de brandstof niet hoger mag zijn dan 10 ppm.

Nieuwe wet binnenvaart

inlwaterwaysChina heeft een nieuwe wet aangenomen op de binnenvaart die zowel ecologie en economie wil bevorderen. De laatste 40 jaar namen de bevaarbare waterwegen af met 40.000 km, vele bruggen zijn te laag gebouwd en de bouw van waterkrachtcentrales houdt geen rekening met de vaartbehoeften. Het kanaal naast de drieklovendam heeft 19 jaar eerder dan gedacht al de geplande 119 miljoen ton vracht bereikt. Volgens de nieuwe wet zal de bouw van projecten rond waterwegen enkel maar goedgekeurd mogen worden na een effectrapportage door de overheden. Op illegale bouwwerken nabij waterwegen of het vernietigen van waterwegen, worden de straffen strenger en lopen op tot 1 miljoen yuan. Tussen 2011 en 2015 heeft China al 18 miljard besteed om de bevaarbaarheid van de Jangtse te verbeteren.

Milieuwetten slecht toegepast

Viceminister van Milieu Pan Yue vindt de gebrekkige toepassing van de milieuwetgeving een grote uitdaging. Hij zegt letterlijk dat een reeks regelgevingen enkel in naam bestaan en eigenlijk niet functioneren. Zijn ministerie is van plan op WeChat een forum te openen die milieuovertredingen rapporteert. Het ministerie zal hard optreden tegen bouwprojecten die het vertikken milieueffectrapporten te maken. Sinds de nieuwe milieuwet in januari van kracht werd, zijn al voor 7,2 miljoen boetes opgelegd. 122 bedrijven werden tijdelijk of definitief stil gelegd. Het Hoogste Gerechtshof heeft 382 specialisten in milieu in de gespecialiseerde hoven in 18 provincies. Chinagate.cn

2 kernreactors in Liaoning goedgekeurd

De regering heeft de reactoren 5 en 6 bij de Hongyanrivier daliannuclearin Liaoning goedgekeurd. Nog andere projecten zitten in de pijplijn: het Shidao Bay project en de eenheden 5 en 6 van de Fuqing kerncentrale in Fujian die wellicht in april het licht op groen zouden krijgen. Hierbij zou de technologie van de derde generatie zoals bij de Hualong 1 reactor worden gebruikt. Het regeringsplan qua kernenergie voorziet 58 GW kernenergie tegen 2020 en minstens 30 GW in aanbouw. Om dat streefcijfer te bereiken dient er elk jaar 10 GW bij te komen wat neerkomt op 6 tot 8 nieuwe reactoren per jaar. China Daily

Meer panda’s

pandaEind 2013 leefden in China 1864 panda’s in het wild, wat 268 of 16 % meer is dan tijdens de vorige telling in 2003. Het habitatgebied vergrootte met 11 % tot 2,58 miljoen ha. De panda’s in gevangenschap namen toe met 211. 42 panda’s leven in het buitenland. 2000 personen  spendeerden 60.000 werkdagen aan het onderzoek. China Daily
 

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Op een groen blaadje 197

  1. 13 miljoen zonder ID-kaart
    hoeveel ervan zijn kinderen met een noord-Koreaanse of Birmaanse ouders. want deze kinderen zijn in een erg moeilijke toestand vooral nu er weer wordt gevocht in Birma.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *