Op een groen blaadje 21

Kort milieunieuws uit China

Kanton krijgt duurzame transportprijs
De internationale vzw “Institute for Transportation and Development Policy” (ITDP), die projecten steunt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de kwaliteit van het stadsleven te verbeteren, kent jaarlijks de “Duurzame Transport Prijs” toe. De trofee gaat naar steden die een belangrijke stap zetten om hun transportsysteem meer duurzaam te maken. Dit jaar is Kanton de verrassende winnaar.  Kanton opende vorig Chinees nieuwjaar na vijf jaren studie een snelbussysteem. Momenteel worden 26.900 passagiers per uur genoteerd in één richting, vier maal zo veel als het systeem in Xiamen en daarmee tweede grootste in de wereld na Bogota. Dagelijks worden per lijn 800.000 passagiers vervoerd, wat meer is dan elke van de 5 metrolijnen. Het betreft het eerste snelbussysteem in China met fietsstallingen aan de stations en de eerste ter wereld met tunnels tussen de metro en de stoplaatsen van de snelbus. Voor de eerste keer sinds tien jaren werden fietspaden toegevoegd naast de eigen busbedding. Het fietsdeelsysteem langs de buscorridor omvat  zowat 15.000 fietsen. ITDP hoopt dat het systeem inspirerend werkt op andere Chinese steden.  Video
Meer rurale wegen
China wil zijn rurale wegen tegen 2015 uitbreiden tot 3,9 miljoen km. Vice-minister voor transport Feng Zhenlin zei dat China gedurende het komend vijfjarenplan zal focussen op het verbeteren van wegen en bruggen zodat alle gemeenten en 90 % van de dorpen toegang hebben tot het wegennet. De investering zal 30 miljard bedragen. Gedurende het voorbije vijfjarenplan werden 527.000 km rurale wegen aangelegd wat het totaal op 3,45 miljoen km brengt. Toch hebben 1200 gemeenten en 120.000 dorpen –meestal uit West-China- nog geen toegang tot het net.
Non-ferro moet recycleren

Op de website van het ministerie van Industrie en IT werd het ontwikkelingsplan gepubliceerd voor de non-ferrosector. Tegen 2015 moet de sector 12 miljoen ton produceren, maar wat opvalt zijn de cijfers voor recyclage. Het aandeel van gerecyleerd koper moet 40 % bedragen, bij aluminium 30% en lood ook 40%. Provincies als Zhejiang, Guangdong, Shandong, Tianjin en Jiangxi zullen focussen op de recyclage van koper, Chongqing, Shanghai en Hainan zullen prioriteit verlenen aan gerecycleerd aluminium en de recyclage van lood wordt toegewezen aan Anhui, Jiangsu en Hubei. China verwacht dat ze tegen 2015 ondernemingen heeft die 100.000 ton gerecycleerd koper en aluminium aankunnen per jaar en 50.000 ton gerecycleerd lood.
Thorium-kernreactor
Wired Science, de website van het magazine Wired publiceert een interessant artikel over nucleaire technologie in China. Op de jaarlijkse conferentie van de” Academie voor wetenschappen” is een programma aangekondigd om een thorium kernreactor te ontwikkelen. Een dergelijke reactor gebruikt thorium in gesmolten zout als brandstof in plaats van uranium. Thorium is veiliger en schoner dan uranum en er zijn grotere voorraden van. De bijproducten van de reactor zijn niet geschikt om atoomwapens te maken. De USA deden reeds in de jaren 60-70 onderzoek naar thoriumreactoren, maar gaven het nadien op, gedeeltelijk – denkt men -omdat het onderzoek geen militair nut had. Vandaag doen India, Frankrijk en Noorwegen al onderzoek maar het Chinese programma is het grootste. Onder het international onderzoeksproject naar de kerncentrales van de vierde generatie bestaat een werkgroep thorium-gesmolten zout reactoren, maar China heft verklaard dat het zijn eigen technologie wil ontwikkelen. De zoon van ex-president Jiang Zemin, die een doctoraat heeft van Drexel universiteit, is hoofd van het onderzoeksprogramma.   Video

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.