Op een groen blaadje 248

Ecologische winterspelen

winter-olympics-2022-1Partijsecretaris Zhao Kezhi van Hebei heeft beloofd dat de provincie in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2022 meer de ecologische toer op moet. Zoals bekend is de toestand van de luchtvervuiling ernstig in de provincie rond Beijing. Concreet zal Hebei tussen 2013 en 2017 het steenkoolverbruik verminderen met 40 miljoen ton en tegen 2020 moet de hoeveelheid fijn stof uit 2013 gehalveerd zijn. De provincie zal ook de jaarlijkse productiecapaciteit aan staal tegen 2020 onder 200 miljoen ton houden. De plannen bevatten ook de aanplanting van nieuw bos en een milieubeschermingsgebied rond Zhangjiakou waar een gedeelte van de wedstrijden plaats vinden. Tegen 2017 moet de capaciteit aan hernieuwbare energie ongeveer 1,29 GW bedragen. De bredere regio met Peking en Tianjin krijgt overigens van de Wereldbank een lening van $ 500 miljoen voor innovatieve financiering ter controle van de luchtvervuiling. http://www.actualites-news-environnement.com

Ook hydrocentrales meer milieuvriendelijk

Waterkrachtcentrale te Longshan (Hunan) van 12.500 Kw
De Gangkouwan waterkracht centrale in de stad Xuancheng (Anhui) die zich op een zijtak van de Jangtse bevindt, genereert 100 miljoen kWh per jaar. De dam beschermt 36600 ha landbouwgrond en dorpen tegen overstroming. De watervloed is zo opgevat dat deze verzekert dat de gewassen geïrrigeerd worden en ook volgens de voortplantingscyclus van het visbestand op de benedenstroom. Vorige week werd een document openbaar gemaakt waarin alle waterkrachtcentrales langs de Jangtse even milieuvriendelijk moeten worden als die van Gangkouwan. Dit document is een vervolg op een regeringsinstructie van vorig jaar.  Een verantwoordelijke uit Anhui beweert de vorige 2 jaar in die zin al 100 kleine hydrocentrales ontmanteld te hebben omdat ze ‘overbedammen’ en de rivieren uitdrogen. Ook in buurprovincie Zhejiang is een herstelprogramma bezig waarbij 300 hydrocentrales zullen worden aangepast en 150 andere over 5 jaar tijd gespreid gesloten zullen worden. En.ce.cn

De uitvoer van Afrikaans hout naar China

rosewoodVolgens een Greenpeace-studie gaat niet enkel 75% van de Afrikaanse houtproductie naar China, maar wordt een groot deel van de bossen onwettelijk uitgebaat. Kameroen, Gabon, R. Congo en Mozambique staan vooraan. Het zou om een omzet van $ 6 miljard gaan. Voornaamste steen des aanstoots is de onwettelijke exploitatie van waardevolle en beschermde soorten zoals palissanderhout (foto). In het Congobekken komt een derde van de tropische bossensoorten enkel daar voor. Tussen 2000 en 2013 verdwenen 9 miljoen ha bos. De NGO Conservation Justice heeft het zelfs over een maffiose witwasorganisatie van hout met corruptie op alle vlakken. ‘De landen zijn zo afhankelijk van China dat ze om het even welke voorwaarden aannemen’ aldus Le Monde. Ondertussen werd door het International Institute for Environment and Development een Observatorium opgericht met de Afrikaanse en Chinese verantwoordelijken en de bosuitbaters dat goede praktijken nastreeft. Le Monde

Beijing dringt aan op eco-begrafenissen

seaburialbVolgens de Chinese traditie rust de ziel van de overledene als hun lichaam bedekt is met grond. Grote graven waren een kenmerk zowel van status als respect. Omdat de grond er schaars is en de luchtvervuiling ernstig, wil Beijing het over een andere boeg gooien en de begrafenissen meer milieuvriendelijk maken, zo blijkt althans uit het eerste vijfjarenplan voor de uitvaartzorg. De bevolking wordt aangemoedigd te opteren voor nieuwe methodes zoals begrafenis  op zee, onder een boom of onder bloemen. De stad voorziet een toelage van 4000 yuan voor hen die kiezen voor een begrafenis op zee. Bedoeling is het huidig 46% ecobegrafenissen op te trekken tot 50% in 2020. Ander doel is ook meer crematie.

Bouwstop steenkoolcentrales

coal-fired-powerChina heeft naar verluidt aan 15 regio’s gevraagd om de bouw van nieuwe steenkoolcentrales te stoppen, zo blijkt uit een publicatie van China Southern Power Grid Corp. De regulator begon al met het stoppen van de bouw in regio’s waar het aanbod de vraag overtrof zoals Binnen Mongolië, Shanxi en Shaanxi. Voor 13 andere regio’s zou wel een vergunning worden verstrekt. Volgens Greenpeace kan de nieuwe maatregel de bouw van 250 stations met een totale capaciteit van 170 GW doen stoppen maar de milieuorganisatie vindt dit nog te weinig om de overcapaciteit in de sector een halt toe te roepen.

Meer zwavel in rivieren

shaiwaterlpOnwettelijk afval van veeboerderijen en voorstad woongebieden zijn volgens het Milieubestuur van Shanghai verantwoordelijk voor hoge concentraties zwavel in de lokale waterlopen. Zwavel maakt pas recentelijk deel uit van de criteria om gedurende de komende 15 jaar de watervervuiling tegen te gaan. 70 % van de waterlopen zitten nog onder de laagst aanvaardbare graad. Nauwelijks 14 % is goed om in te zwemmen of om van te drinken. 15 % haalt het niveau voor gebruik door landbouw of voor tuinen. Tegen eind volgend jaar moet 60% van de waterlopen de waterkwaliteit halen. 56 zware vervuilers werden publiekelijk met naam genoemd. Shanghai Daily

10 miljard yuan voor Mekonglanden

mekongdammenPremier Li Keqiang heeft op de eerste bijeenkomst van leiders van de Mekonglanden 10 miljard yuan beloofd voor de uitbouw van de infrastructuur. Vorig jaar beloofde China eveneens een Centrum op te richten over de waterbronnen en milieusamenwerking. De Mekonglanden zijn bang dat China te veel dammen op de rivier gaat bouwen wat rampzalig zou zijn voor hun visvangst. Het ziet er naar uit dat het Centrum problemen en oplossingen moet bestuderen en voorstellen. Een week voor de vergadering beloofde China water uit een stuwdam te gaan lozen om de ergste droogte sinds 90 jaren tegen te gaan langs de benedenstroom.

Groene stroom verplicht aangesloten

windfarm2De energiewaakhond heeft de distributiemaatschappijen voor elektriciteit verplicht om alle groene elektriciteitscentrales die nog niet verbonden zijn voortaan met het net aan te sluiten. China zit met enkele jaren achterstand bij het aansluiten van afgewerkte stations voor wind- en zonne-energie. Deze regel/verplichting geldt in ieder geval voor de centrales die aan de technische standaarden beantwoorden.
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *