Xi en Obama akkoord over nucleaire veiligheid, klimaat en Korea

Op de top over nucleaire veiligheid raakten China en de VS het eens over samenwerking op het vlak van de nucleaire veiligheid. Beide landen gaan in april ook het klimaatakkoord van Parijs ondertekenen in de vorm van een verdrag. De twee landen zijn het eveneens eens om het Koreaanse schiereiland vrij van kernwapens te houden.

xijpobamnucDe Chinese en de Amerikaanse presidenten spraken elkaar in de marge van de vierde top over nucleaire veiligheid. Ze slaagden er in de violen te stemmen. De gemeenschappelijke vijand is het nucleaire terrorisme. Op 18 maart werd in een voorstad van Beijing al een gemeenschappelijk gefinancierd Center of Excellence opgericht dat de meest geavanceerde installatie van zijn soort over kernveiligheid is in de regio Azië/Pacific. De opleidingen van de instelling en de ‘beste voorbeelden’ die het voorlegt aan regionale partners en anderen, blijven doorgaan.
De twee staatshoofden beslisten ook voortaan jaarlijks over deze kernveiligheid de dialoog te zullen aangaan. Beide zijden waren het eveneens eens om verder samen te werken over de conversie van reactoren met hoog verrijkt uranium naar laag verrijkt uranium. In dit laatste geval kan de spijtstof zeer moeilijk misbruikt worden door mogelijke terroristen. De samenwerking tegen nucleaire smokkel wordt voortgezet met opleidingsprogramma’s van het China Customs Training Center for Radiation Detection. Beiden waren tevreden over de samenwerking betreffende transport van radioactieve materialen en de recuperatie van niet meer gebruikte materialen. Het sinds 1990 bestaand VS-verbod van uitvoer van bepaalde nucleaire technologieën naar China blijft echter nog een struikelblok in de betrekkingen.
Ook op het vlak van de strijd tegen de klimaatwissel zijn beide landen het eens om het in november te Parijs bereikte akkoord op 22 april te ondertekenen in de vorm van een verdrag. Obama en Xi riepen de andere landen op hun voorbeeld te volgen. Beide staatshoofden zijn het eveneens eens dat het Koreaans schiereiland kernvrij moet worden en roepen op om volledig en strikt de UNO-resoluties over sancties na te leven.
Naar verluidt hadden de presidenten het ook over cyberterrorisme en over militaire uitwisselingen. De meningsverschillen rond de Zuid-Chinese zee bleken echter niet minder te worden. Xi Jinping zei ferm dat zijn land geen daad zal aanvaarden die onder het mom van vrijwaring van de vrije zeevaart, de soevereiniteit van de Chinese belangen schaadt. Wel beloofde hij vrije doorvaart van de schepen. Xi hoopte dat de VS geen kant kiest in de territoriale meningsverschillen en integendeel een constructieve rol speelt.
SCMP, Peoples Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *