Op een groen blaadje 32

Kort milieunieuws

E-afval meestal illegaal verhandeld
De meerderheid van Pekings elektronisch afval valt nog altijd in de handen van ongekwalificeerde venters die hun klanten wel een hoger tarief aanbieden dan het officiële recycleercircuit. Volgens een recent rapport van “E-waste Civil Action Network” bij 342 bewoners in vier stadsbuurten in het centrum is 70 % op de hoogte van de gevaren van elektronisch afval. De 170.000 onwettelijke verzamelaars die hun afval doorverkopen aan dubieuze recycleerders in Guangdong kunnen de klanten een beter tarief aanbieden dan de erkende recycleercentra die dure investeringen moeten afschrijven. Deze centra kunnen dan ook niet zoals de venters doen, het afval thuis gaan ophalen.
Naar verdubbeling zonne-energie tegen 2015
China’s productie van zonnepanelen neemt 70 % in van de globale markt die wereldwijd rond 18 GW of gigawatt bedroeg in 2010. De elektriciteit opgewekt door zonne-energie in China bedraagt daarentegen minder dan 1 GW. (één gigawatt = 1000 megawatt = 1 miljoen kilowatt) .Volgens een topman van Applied Materials Inc zou China zijn doel om tegen 2015 5 GW uit zonne-elektriciteit te betrekken, verdubbelen tot 10 GW. Hij gelooft dat China tegen 2018 “gridparity” bereikt wordt: dit is het punt waarop alternatieve energie even goedkoop wordt als de traditionele. De sector van de zonne-energie zou de komende 5 jaren 30 % stijgen jaarlijks. 
Tibet wordt voortrekker in zonne-energie

Monnik kookt potje via zon


De AR Tibet wordt ‘s lands grootste basis voor de opwekking van elektriciteit door zonne-energie. Niet minder dan voor 2 miljard yuan investeringen in 10 stations met een totale capaciteit van 100 MW (megawatt)  staan in de steigers. Het station van Xigaze dat 20 MW genereert  zou binnen de maand af moeten zijn. In Yangbajing op 90 km van Lhasa komt ook een station Tibet kent 3000 uren zon jaarlijks en zonne-energie is reeds wijd verbreid bij Tibetaanse gezinnen zowel voor het kookfornuis of voor verwarming.
Herstructurering sector windmolens
De Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommisie heeft een nieuwe regelgeving uitgevaardigd voor de producenten van windmolens en deze wordt op 1 juni van kracht. De preferentiële politiek voor de bouwers van turbines onder de 2,5 MW wordt afgebouwd. Daarentegen worden turbines van grotere capaciteit wel gestimuleerd evenals de kontrolesystemen en convertoren voor deze grotere turbines. Naar verluidt zijn maar 10 van de 80 producenten in staat de standaarden na te leven, maar de top 10 staan wel in voor 80 % van de Chinese markt. De top 15 hebben 95%.
Rurale waterkracht 74 GW in 2015
Minister van Waterhuishouding Chen Lei verwacht dat rurale waterkracht, dat is kleinschalige waterkracht in landelijke gebieden tegen 2015  74 GW levert . De komende 5 jaren wordt 15 GW bij geïnstalleerd. Rurale waterkracht wordt in China gedefinieerd als hydrocentrales met minder dan 50 MW elk. Deze kleine centrales bieden nu reeds elektriciteit aan 300.000 personen..
Energiehulp misbruikt
Het Nationaal Auditbureau heeft ontdekt dat steun voor ondernemingen die overschakelen op minder energievretende apparatuur misbruikt werd. De studie greep plaats tussen 2007 en 2009 in 20 provincies. 40 ondernemingen overdreven hun maatregelen en dit betrof 205 miljoen toelagen. 186 bedrijven werden nog betrapt energieverslindende projecten te willen opzetten in cement, staal of warmtekracht. Het opgestreken geld moet terug bezorgd en 20 personen werden gestraft.
Zaadjes voor stadsbewoners
5000 gezinnen in de hoofdstad  zullen gratis zaden krijgen om op hun balkon of afdak kerstomaten, pompoenen, pepers of meloenen te kweken. Vorig jaar namen reeds 3600 gezinnen deel aan de campagne van de “Sino-Ocean Charity Foundation” . Experten van de Landbouwuniversiteit zullen advies verstrekken in de buurten over hoe te kweken. Voor gepensioneerden is het een nuttige en interessante tijdsbesteding. Dit betreft niet het enige project in Peking. Een officieel circuit heeft zelfs een ‘hotline’ voor dit doel.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *