Op een groen blaadje 63

Striktere bescherming Bohaizee
–China is van plan strengere maatregelen te treffen ter bescherming van de Bohaizee nadat deze getroffen werd door een olielek van een boorplatform. Directeur Liu Cigui van het Zeebestuur zei dat hij de samenwerking met de omliggende provincies Liaoning, Hebei en Shandong en met Tianjin zal opdrijven. Meer bepaald zal betreffende offshore olieontwikkeling en het lozen van afval strenger worden opgetreden door regelmatige patrouilles en een regelgeving met een preciezere vervuilingsdrempel. Het vervuilingsincident was te wijten aan nalatigheid aldus het officieel rapport. Liu beloofde ook te zullen leren van buitenlandse ervaringen. Volgens prof Sun Baocun moet er een wet komen op het management van de baai om de broze biodiversiteit te beschermen,
Lanzou in aktie tegen luchtvervuiling
De stad Lanzhou die de twijfelachtige eer geniet de vervuildste lucht in China te hebben, schiet in aktie. Nieuw aangeduide partijsecretaris Wang Sanyun van de provincie Gansu beweert dat de provincie vast besloten is de strijd tegen de vervuiling te winnen. Vervuilende bedrijven zullen vervolgd worden, groen openbaar vervoer nagestreefd rn steenkool vervangen door aardgas voor het verwarmingssysteem.
Ontwerp tegen braakblijvende gronden
Het Ministerie van Gronden en Grondstoffen is klaar met een ontwerp die het bewust braak laten liggen van gronden moet bestrijden. Stukken grond waaraan de bouw niet begon een jaar na de koop, deze waarvan de bouw werd gestopt, of sites die voor twee derden leeg blijven nadat het werk gestart is, zijn strafbaar. Eigenaars kunnen tot 20 % van de waarde van de grond als straf krijgen. Grond die leeg blijft na twee jaar aankoop, wordt in beslag genomen zonder schadeloosstelling. Hoewel de nieuwe regeling duidelijk strenger is dan het vorige, blijven sommigen hameren op een vastgoedtaks om de vastgoedbel tegen te gaan.
Een kwart erfgoedsites in povere staat
Een kwart van de Chinese erfgoedsites verkeert in povere (17%) of zeer slechte staat (8,4 %)aldus een officiële studie. Het Bestuur voor Vast erfgoed inventariseerde 766.722 sites, waarvan 536.001 nieuwe. Het onderzoek werd verricht door 50.000 personen en kostte 1,5 miljard yuan. Er blijkt dus dat moet worden gewerkt aan hogere vereisten ter bescherming van het erfgoed en aan een betere bewustwording door het publiek.
Hsl Kanton-Shenzhen
De eerste hsl tussen Kanton en Shenzhen werd vorige week in dienst genomen. Hij legt de 102 km af in 35 minuten. Later zal de lijn worden doorgetrokken naar Hong Kong. Deze week heeft China’s grootste producent van snelle treinen CSR een prototype van hoge snelheidslijn voorgesteld die tegen 500 km/uur kan rijden. ” De nieuwe zes wagons tellende trein is een herziene versie van de CRH 380A die tussen Peking en Shanghai rijdt.
Meer kraanvogels met zwarte nek
Tibet telt meer dan 8000 kraanvogels met zwarte nek, 80 % van het wereldaantal. In 1992 bedroeg hun aantal in Tibet maar 3910. Gezien diverse natuurreservaten voor hen werden voorzien, steeg hun aantal flink. Gedurende het twaalfde vijfjarenplan zal nog eens 200 miljoen worden geïnvesteerd in de twee grootste natuurreservaten.

Proefindexen voor klimaat
Vanaf 2012 worden door het Nationaal Bureau van de Statistieken (NBS) op proefbasis indexen gepubliceerd over de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik. In de eerste helft van het jaar zou een evaluatiesysteem van de energiebesparingen en de recyclage in de bouw- en dienstensector moeten werken. Een index voor broeikasgassen ligt nog ter discussie bij het Nationaal Ontwikkelings-en Hervormingscommissie. Vijf provincies zijn in het proefproject opgenomen. Men gaat vooral gegevens over bedrijven verzamelen, maar ook de transportsector, de landbouw, en sommige overheidsinstellingen zullen gevolgd worden. De verzamelde informatie moet China helpen bij het beter bepalen en opvolgen van zijn engagementen in het kader van de strijd tegen de klimaatsverandering.
Nogmaals melk
In oktober brak nog maar eens een probleem met melk uit waarin het zuivelbedrijf Mengniu, één van de twee grootste in China, betrokken is. De inspectie van voedselveiligheid heeft melk gevonden in een Mengniu fabriek in Sichuan, waarin zich het dubbel van het toelaatbare gehalte aan Aflatoxin M1, een kankerverwekkende stof, bevond. Mengniu heeft bevestigd dat de vervuilde melk de fabriek niet verlaten heeft en vernietigd is. Het giftige product komt van koeien op kleine boerderijen die beschimmeld veevoeder kregen. Mengniu heeft strengere controles op leveranciers en strengere interne procedures aangekondigd. Maar het publiek is na vorige schandalen bang en kwaad. Een blogger heeft een oproep gelanceerd om Mengniu te boycotten en kreeg al 31.000 positieve reacties.In 2008 werden 300.000 kinderen ziek na het drinken van fraudeleus met melamine vermengde melk; zes kinderen overleden; zelfs in 2009 en 2010 doken nog niet vernietigde voorraden van deze melk op. Daardoor steeg de invoer van melkpoeder van 150.000 ton in 2008 naar 400.000 ton in 2010

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *