Tag: erfgoed

zie ook monumenten

Mofan – van kerk tot boekhandel

In het gebied rond de metrohalte Xuanwumen van Beijing bevindt zich een aantal kerken; een katholieke en twee protestantse. Een daarvan, een Anglicaanse, is niet meer in functie als kerk. Het fraai gerestaureerde gebouw is nu in gebruik als boekhandel, maar is nog steeds een plek voor rust en bezinning.

Xi’s Sichuan bezoek benadrukt het erfgoed (upd)

President Xi Jinping heeft tijdens zijn verblijf in Sichuan twee erfgoed sites bezocht. Vooreerst de eeuwenoude Shudao verbindingwegen die zich tussen de bergen slingerden en Xian verbonden met het Shu koninkrijk, nu Sichuan. Ook bezocht hij de nieuwe vleugel van het Sanxingdui Museum dat 600 nieuwe archeologische voorwerpen bevat en de ruïnes van een stad die het politiek, economisch en cultureel centrum was van het Shu koninkrijk. Hij had ook een boodschap voor de provinciale autoriteiten.

Erfgoed Dunhuang’s grotten gedigitaliseerd

Het erfgoed van de Mogao grotten wordt al enkele decennia gedigitaliseerd. De Dunhuang Academy was eind 2022 klaar met het verzamelen van digitale gegevens over 278 grotten, beeldverwerking voor 164 en de 3D-reconstructie van 145 geschilderde sculpturen en zeven ruïnes, terwijl ze een panoramisch tourprogramma voor 162 grotten afleverde.

Naar betere bescherming van grottempels

De administratie ter bescherming van het Erfgoed geeft een blauwdruk vrijgegeven waarop het gedurende het 14-de vijfjarenplan grottempels wil beschermen en bestuderen. Duizend beroepsconservators voor grottempels zullen worden opgeleid.

Quanzhou haven ook werelderfgoed

Het Werelderfgoed comité van de UNESCO heeft in juli de oude haven Quanzhou toegevoegd aan de lijst van werelderfgoed waar nu 56 Chinese items op staan. Quanzhou was onder de Song en Yuan dynastie een leidende wereldhaven én vertrekpunt van de maritieme zijderoute.

Taijiquan opgenomen als cultureel werelderfgoed

De 15-de zitting van het Intergouvernementeel Comité voor het behoud van cultureel erfgoed heeft zowel taijiquan (ook Tai chi) erkend als werelderfgoed evenals de wangchuan ceremonies die gangbaar zijn in Zuid Fujian en waarvan geloofd wordt dat ze beschermen tegen rampen.