Oproepen voor vrede en onderhandelingen Gaza (upd)

China heeft zijn speciale gezant Wu Sike naar het Midden-Oosten gestuurd van 15 juli tot 26 juli. Wu sprak vandaag met de pers (zie foto) en toonde zich erg bezorgd over het conflict in Gaza tussen Israël en Hamas. Hij heeft met vertegenwoordigers van een groot aantal betrokken landen en organisaties gesproken en stelt dat China zich wil inspannen voor alle initiatieven die vrede dichterbij brengen. Het Chinese standpunt is dat alleen vredesonderhandelingen rechtvaardigheid kunnen brengen voor de Palestijnen en veiligheid voor de Israëli’s.

Chinas-Special-Envoy-on-the-Middle-East-Issue-Wu-Sike-Holds-Briefing-for-Chinese-and-Foreign-Media-on-Situations-in-Palestine-Israel-and-IraqWu deed een dringende oproep over het geweld in Gaza “waarbij in twintig dagen tijd meer dan 1000 Palestijnen zijn gedood en dat 43 Israëlische soldaten het leven heeft gekost”. Volgens hem is het belangrijkste nu een staakt-het-vuren dat voor de beide partijen aanvaardbaar is, als voorbereiding op een duurzame wapenstilstand.

Op het terrein

De Chinese gezant en ervaren Midden-Oostendeskundige heeft de Palestijnse gebieden bezocht, Israël, Jordanië, Qatar en Egypte. Hij heeft gepraat met ministers in die landen, en ook met Israëlische politici en de leider van Hamas, met de secretaris-generaal van de Arabische Liga (zie foto). Wu gaf een interview op de televisiezender Al Arabiya. ‘Tijdens mijn bezoek aan Israël, heb ik de leiders daar direct gevraagd om de militaire operatie in Gaza stop te zetten, elke vorm van blokkade tegen Gaza op te heffen en toe te laten dat het leven voor de mensen in Gaza verbeterd wordt. Aan de leiders van Hamas heb ik gevraagd om te stoppen met het afvuren van raketten.’ China steunde het voorstel tot wapenstilstand van Egypte, maar ziet dat het vredesproces erg bemoeilijkt wordt door het grondige wantrouwen tussen Israëli’s en Palestijnen. De Palestijnen stellen als voorwaarde voor een wapenstilstand dat de blokkade rond Gaza wordt opgeheven. De Verenigde Naties moet bemiddelen tussen de verschillende betrokkenen en een voorstel uitdokteren dat voor allen aanvaardbaar is.

In de VN

Hetzelfde soort zaken had Liu Jieyi een week geleden gezegd voor de Veiligheidsraad. Hij is de permanente vertegenwoordiger van China bij de VN. Liu had er nog aan toegevoegd dat ‘de Israëlische militaire operatie voortduurt ondanks de oproepen van alle kanten uit de internationale gemeenschap om op te houden, dat ze nog was uitgebreid en gezorgd had voor een ernstige verslechtering van de humanitaire situatie in Gaza … dat China gekant was tegen het gebruik van geweld tegen burgers, en vooral tegen woonwijken en ziekenhuizen. Dat soort acties schenden internationale humanitaire wetten en zijn ontoelaatbaar, ongeacht onder welk voorwendsel ze plaatsvinden.’ Daarbij had de Chinese vertegenwoordiger Israël dringend gevraagd om op te houden met het bouwen van nederzettingen, de Palestijnse gevangenen vrij te laten en op die manier de voorwaarden te creëren om de vredesbesprekingen te hervatten.
 

Consistentie

Wu Sike ontmoet Khaled Meshal de politieke leider van Hamas

Wu Sike ontmoet Khaled Meshal de politieke leider van Hamas


China toont zich achter de schermen en in het openbaar actiever in het Midden Oosten. Economische betrekkingen met Israël en een consistente jarenlange solidariteit met de Palestijnse zaak zullen er misschien voor zorgen dat ze bij verschillende partijen luisterbereidheid vinden en minder tegen wantrouwen opbotsen. Zo dankte Hamasleider Khaled Meshaal na zijn gesprek met Wu Sike bijvoorbeeld China voor zijn standvastige steun aan de Palestijnse zaak en zijn grote inspanningen om tot een wapenstilstand te komen en de humanitaire crisis in Gaza te verzachten (om daarna wel zijn eis over de voorwaarden voor die wapenstilstand te herhalen).
Het officiële standpunt van Beijing blijft dat er een onafhankelijke levensvatbare Palestijnse staat moet komen, gebaseerd op de grenzen van 1967, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. China heeft begrip voor de Israëlische bezorgdheid betreffende de veiligheid, maar denkt dat die veiligheid er alleen via vredesbesprekingen kan komen, niet via militair geweld dat de confrontatie alleen verscherpt en laat aanhouden. Chinese media brengen een grondige, evenwichtige berichtgeving met de nodige historische achtergrondinformatie en de meest actuele updates.
Bronnen: SCMP, Xinhua
video http://news.xinhuanet.com/english/video/2014-07/28/c_133515807.htm
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *