Oud- of nieuw: de strijd tegen corruptie gaat door

Oud- en nieuwjaar hebben geen vat op de strijd tegen de corruptie. Recentelijk werd hoofd Lu Wei van de Cyberspace-administratie uit de partij gezet en partijsecretaris Sun Zhengcai uit Chongqing officieel in beschuldiging gesteld van omkoperij. Vorig jaar warden 450 personen gestraft en kon 730 miljoen misbruikt geld worden gerecupereerd. De speciale gevangenis voor veroordeelde politici komt cellen te kort.

Lu Wei bezoekt in betere tijden Facebook

De voormalige leider van het Cyberspace Bestuur Lu Wei is ontslagen uit de CPC en publieke functies voor meervoudige overtredingen waarbij het aannemen van smeergeld, zo heeft de Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) laten weten. Lu was voormalig onderdirecteur van het Publicty Department van de CPC. Het CCDI dat in november met het onderzoek tegen Lu Wei startte, vond dat hij ernstig de disciplineregels met de voeten trad. Openlijk aanvaardde hij partijbeslissingen om ze in het geheim te weigeren; hij misbruikte zijn macht en publieke zaken voor eigen doeleinden en zocht zonder scrupules persoonlijke invloed, aldus nog de CCDI-mededeling. Hij vormde kliekjes, bezocht luxe gelegenheden en handelde willekeurig, zo heet het verder. Hij wilde niet samenwerken met de onderzoekers en gebruikte zijn macht voor seks. Lu wordt eveneens beschuldigd een hoog aandeel vastgoed gekregen te hebben wat leidt tot de verdenking dat hij smeergeld aanvaardde. Ook na het 18-de Partijcongres bewandelde hij dezelfde lijn, iuidt het.
Het CCDI besluit dat de onrechtmatig verkregen gunsten in beslag zullen worden genomen en dat zijn geval zal overgedragen worden aan het gerecht. Op zijn hoogtepunt was de nu 58-jarige Lu het gezicht bij uitstek van de Chinese internetpolitiek. Hij haalde de Amerikaanse pers met zijn bezoek aan de lokalen van Facebook in 2014. Politieke commentatoren vinden het geformuleerde oordeel uiterst streng. Vermoed wordt dat hij iets misdaan heeft die grote woede opwekte intern.

Sun Zhengcai

Al in juli lanceerde de CCDI een onderzoek tegen partijsecretaris Sun Zhengcai van Chongqing. Hij was met zijn 54 jaar het jongste lid van het Politiek Bureau van het achttiende Centraal Comité. In september werd hij van zijn functies ontheven en uit de partij gestoten. Nu heeft het Supreme People’s Procuratorate hem ook beschuldigd van omkoperij en heeft zijn zaak overgedragen naar het First Intermediate People’s Court of Tianjin.
Hij wordt beschuldigd zijn functie misbruikt te hebben waarbij het onwettelijk hoge bedragen geld en vastgoed verwierven tijdens de functies die hij volbracht. Deze begonnen als partijleider in het district Shunyi van Beijing, verder partijsecretaris van stad Beijing, minister van landbouw, partijsecretaris van Jilin en partijsecretaris van Chongqing. Sun wordt enkel verdacht van omkoperij, niet van het lekken van geheimen. Zijn in beschuldiging stelling moet bewijzen dat niemand boven de wet staat. Sun is na Zhou Yongkang de hoogste in rang die beschuldigd wordt. De volgende stap is zijn proces. Ook een tweetal zakenvrouwen uit het district Shunyi zijn in het kielzog van Sun aangehouden en ondervraagd.

Andere

Sinds het 19-de partijcongres in oktober zijn al diverse hoge verantwoordelijken onderzocht of gestraft. Daarbij behoren de vorige militaire stafchef Fang Fenghui en de vicegouverneurs van de provincies Shaanxi, Shandong en Jiangxi provincies. Vorig jaar werden in totaal 450 personen ofwel onderzocht voor het aanvaarden van smeergeld of wegens het sjoemelen met publieke gelden. 730 miljoen yuan verkeerd aangewende gelden konden worden hersteld.

De Qingcheng gevangenis

De speciale Qingcheng gevangenis die bedoeld is voor veroordeelde politici van minstens het niveau van onderminister zit propvol. De voorbije jaren kwamen er door de campagne tegen corruptie honderd gevangenen bij. In tegenstelling tot vorige jaren toen de gevangenen ouder dan zestig het nieuwjaar maal konden doorbrengen met de familie is deze traditie nu afgeschaft. Bezoekers zijn twee weken voor en na het lentefeest niet toegelaten omdat de gevangenis vol zit. De Qincheng-gevangenis is de enige die niet onder Justitie valt, maar onder het Ministry of Public Security
Bronnen: China Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

6 comments for “Oud- of nieuw: de strijd tegen corruptie gaat door

  1. Cultureel, politiek en sociaal China lokken als vanzelf corruptie uit. De druk die vanuit deze hoeken komt is eenvoudig weg te groot om niet hieraan ten prooi te vallen. Het social credit system als vermeend remedie is daarom een regelrechte miskenning van de situatie waarin de burgers verkeren. Ze krijgen een klap in het gezicht, 400 miljoen camera’s die op hun gericht gaan worden en de schuld van alles terwijl de staat de kat op het spek bindt. Echter de staat pleit zich vrij en wast hun handen in onschuld terwijl ze hun onderdanen nog strakker op het spek gaan snoeren.

  2. de pilots van sociale kredietsystemen zijn proefprojecten voorlopig zonder enige juridische waarde
    van zodra deze testen enige vastere vorm krijgen, komen we ongetwijfeld op de discussies terug

  3. @ Jan Jonckheere: Het social credit system is nog in de maak inderdaad maar gaat er vrijwel zeker komen is mijn inschatting. De staat kan niet anders. Hier gaat het echter niet om. Het gaat om het signaal dat de staat geeft rondom corruptie. Dat signaal is: jullie burgers zijn slecht, corrupt en anticommunistisch. Echter de krachten en bedreigingen van het marxistisch-socialistische battlefield die op burgers inwerken dwingen de burger om andere wegen te bewandelen om aan hun verplichtingen op sociaal en cultureel gebied te kunnen voldoen. In plaats van de hand in eigen boezem te steken en het roer om te gooien gaat de staat over tot symptoombestrijding.

  4. Expats hebben zich overigens not amused uitgelaten en hopen vurig dat het niet zover gaat komen. Het tonen van begrip en meeleven wordt zeer gewaardeerd. De intrinsieke noodzakelijkheid van dit systeem toont m.i. aan dat we aan de vooravond staan van het faillissement van het Chinese politieke model dat zichzelf, mede gedwongen door culturele verkramping, in een wurggreep houdt. Het kan daardoor corruptie niet werkelijk met wortel en tak uitroeien omdat het zelf de voedingsboden ervan vormt.

  5. Voorspellingen over de economische ondergang of het politieke faillissement van China (nog geen van alle uitgekomen) zijn hersenspinsels. Laten we discussiëren over feiten en hun samenhang. We zullen de ontwikkelingen rond het social credit system bijhouden. Commentaren op wat er echt gebeurt zullen ongetwijfeld een waardevolle bijdrage leveren aan het debat erover. Voorlopig zetten we een punt achter deze discussie naar aanleiding van een artikel over corruptie. De tegenovergestelde standpunten zijn duidelijk. Herhaling zal niemand wat bijbrengen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *