Plan voor duurzame landbouw tot 2030

Verschillende instanties en ministeries hebben samen een plan uitgevaardigd voor duurzame landbouw tegen 2030. Het grondgebied wordt ingedeeld in 3 soorten landbouwgebieden. Tussen 2015 en 2030 staan vijf taken op het programma die tot een goed einde moeten worden gebracht.

susagricultHet plan is een gemeenschappelijk werkstuk van het ministerie van Landbouw, de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie, het ministerie van Wetenschap en Technologie, het ministerie van Financiën e.a. Rekening houdend met verschillende factoren deelt het plan het grondgebied op in 3 zones: geoptimaliseerde ontwikkelingsgebieden, gebieden met matige ontwikkeling en beschermde gebieden. De gebieden voor optimale ontwikkeling zijn  de Noordoostelijke regio, de baai van de Gele zee, de Jangtse regio en Zuid-China. In deze regio’s zijn goede productievoorwaarden en uitstekende mogelijkheden. Gebieden met matige ontwikkeling zijn het noordwesten, het zuidwesten en de gebieden rond de Lange Muur die iets beperktere mogelijkheden bieden. De beschermde gebieden zijn Qinghai-Tibet en de kustvisserijgebieden. Daar wordt het milieu extra ontzien.
Het plan formuleert 5 taken om tussen 2015 en 2030 de duurzame landbouw te promoten

  1. De landbouwproductiviteit moet worden verbeterd door een tot 60% verhoogde bijdrage van landbouwwetenschap- en technologie. Ook moeten de zogenaamde landbouwdemonstratiezones en de arrondissementen met de grootste graanproductie aan recycling gaan doen.
  2. De landbouwgronden moeten beschermd worden en het duurzaam gebruik van deze gronden gepromoot. Vervuiling door zware metalen moet verhinderd en er moet een classificatiesysteem opgesteld worden voor de gronden in de landbouwgebieden.
  3. Ook met water moet zuinig en efficiënt worden omgegaan. De nationale waterreserve voor irrigatie wordt tot 2020 gehandhaafd op 372 miljard m3.
  4. De milieuvervuiling moet teruggedrongen worden en het leefklimaat op het platteland verbeterd. Tegen 2020 mag het volume van kunstmest en pesticiden niet meer uitdijen en landbouwbedrijven moeten zoveel mogelijk mest van vee en gevogelte gebruiken.
  5. Graslanden en biologische diversiteit moeten worden beschermd en het ecosysteem van de waterlopen hersteld. Tegen 2020 moet de oppervlakte van China weer voor 23% bebost zijn en voor 56% uit grasland bestaan.

Het Staatsbosbeheer van China heeft richtlijnen ontwikkeld die gezien kunnen worden als een aanvulling op het plan. De instelling adviseert het afsluiten van 1,2 miljoen km² woestijngrond. Het gaat hier echter niet om de aanmoediging van duurzame landbouw, maar om het weren van alle landbouw en van regelmatige menselijke activiteit. Het beoogde gebied is barre grond geworden ten gevolge van voortdurend watertekort en roofbouw. Het is de helft van de totale oppervlakte woestijngrond in China.
Bron: People’s Daily
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *