Pleiten voor onafhankelijke rechtspraak

De opperrechter van China heeft de rechters in heel het land het dringende advies gegeven om niet toe te laten dat plaatselijke autoriteiten tussenkomen in processen die burgers tegen hen aanspannen.
Over die vorm van machtsmisbruiken zijn er veel klachten. Het aantal petities neemt toe en de kloof tussen de basis en de plaatselijke politiek gaapt steeds wijder.
Wang Shengjun, de voorzitter van het Hooggerechtshof voor het Volk, heeft hierover een brief gestuurd naar de deelnemers aan een juridische conferentie in Guangdong. Ook ondervoorzitter Jiang Bixin, die de conferentie voorzat, liet zich in diezelfde zin uit. De beide rechters wijzen erop dat de rechten van de bevolking moeten worden verdedigd en dat een eerlijke procesgang, die zich nauwgezet aan de wettelijke regels houdt, bevorderlijk is voor de sociale vrede.
De gerechtshoven zullen vanaf eind mei tot december van dit jaar alle openbare petities betreffende gerechtelijke beslissingen over administratieve zaken aan een oordeel onderwerpen. Uitspraken kunnen worden herroepen. De doelstellingen van deze actie zijn tweeledig. Een aantal geschillen moet een oplossing krijgen en het is nodig om op korte tijd het aantal petities sterk te laten dalen. Slechts 2 % van de rechtszaken in 2009 was gericht tegen bestuurders. Maar het aantal petities met klachten over juist die rechtszaken was 18 % van alle petities.
Belangrijke juristen uit de academische wereld merken op dat het de eerste keer is dat er zo’n actie wordt uitgevoerd. Zij geloven dat het de ambtenaren meer en beter inzicht moet geven in de redenen waarom er zoveel ontevredenheid heerst. Het is ook een manier voor het gerecht om het vertrouwen te herstellen: veel Chinezen denken dat je met een klacht over een bestuurder of een ambtenaar beter via een petitie je gelijk kunt halen, omdat het contact met de autoriteiten dan directer is en omdat ze vrezen dat het gerecht ofwel machteloos ofwel corrupt is.

hof in China

hof in China

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *