Producenten van zonnepanelen vragen staatsinterventie

De belangrijkste Chinese producenten van zonnepanelen vragen dat de staat maatregelen neemt om een dreigende overcapaciteit te voorkomen. De overheid reageert positief. Maatregelen betreffen het bevorderen van geavanceerde productietechnieken en het stimuleren van de binnenlandse markt.

Foto Shi Bufa/China Daily Disclaimer

De belangrijkste Chinese producenten van zonnepanelen kwamen in juni bijeen voor de International Solar Photovoltaic and Smart Energy conferentie. Ze riepen op tot regulering van de sector nadat een sterk toegenomen productiecapaciteit de prijzen en de winsten deed kelderen.

De Chinese overheid gaat maatregelen nemen om bijkomende productiecapaciteit voor zonnepanelen te leiden naar de meest geavanceerde productietechnieken. Dit gebeurt nadat de grootste producenten opriepen om tussen te komen in de markt en een wilde uitbreiding van productiecapaciteit te verhinderen.

De National Energy Administration heeft beloofd de verdere expansie van de productiecapaciteit te begeleiden zodat er geen nutteloze investeringen gebeuren.

Nog marge voor capaciteitsuitbreiding?

De sector zonne-energie heeft de voorbije decennia een fenomenale groei gekend en is van een nichesector gegroeid tot de belangrijkste vorm van nieuwe energie in de wereld. In 2023 werd wereldwijd voor 445 GW zonne-energie geïnstalleerd (ter vergelijking: een kernreactor heeft een vermogen van ongeveer één GW). De meerderheid daarvan is in China geproduceerd.

In China zelf ging de installatie van zonnepanelen nog sneller dan elders, met als gevolg massale investeringen in de productie ervan en door de grote concurrentie een snelle daling van de prijzen. Die dodelijke concurrentie baart de producenten zorgen. China domineert de leverketens van zonnepanelen in de wereld, maar wordt nu getroffen door protectionistische maatregelen door de VS en de EU; de onzekerheid op die grote markten is een tweede bron van zorg voor de producenten.

De lage prijzen dragen echter wel bij tot een snelle invoering van zonnepanelen wereldwijd. Daarom geloven experts dat de mondiale vraag nog sterk zal stijgen en dat er toch marge is voor verdere capaciteitsuitbreiding bij de producenten indien ze met nieuwe technologie de prijzen verder kunnen drukken.

Nieuwe productiecapaciteit alleen met betere technologie

Het is dus belangrijk dat verdere uitbreiding van de productiecapaciteit met de meest gevorderde technologieën gebeurt. De sector van de zonnepanelen gaat in China door een fase van technologische vernieuwing.

De grootste bedrijven gaan ervan uit dat door de beperkingen op de Amerikaanse en Europese markt er een overaanbod van Chinese zonnecellen is dat tot ver in dit decennium kan duren. Nieuwe investeringen hebben maar zin in de meest gevorderde technologie.

Ze rekenen daarvoor op staatsinterventie. De overheid kan er voor zorgen dat het de meest innovatieve bedrijven zijn die kunnen uitbreiden en dat overbodige uitbreiding met de traditionele technologie afgeremd wordt. De National Energy Administration zal daartoe de coördinatie tussen verschillende diensten versterken.

Vertegenwoordigers van grote bedrijven vragen onder meer dat bij aanbestedingen voor zonnecentrales niet alleen met de prijs zou rekening gehouden worden, maar ook met de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling door de aanbieders.

Perovskiet de toekomst?

Een voorbeeld van technologische doorbraak zijn zonnecellen op basis van perovskiet. Die zijn goedkoper te fabriceren en efficiënter dan klassieke cellen met silicium, maar er zijn problemen met de stabiliteit. Chinese bedrijven die onderzoek naar perovskiet-zonnecellen doen hopen op steun van de overheid voor hun onderzoek en ontwikkeling.

Longi Green Energy Technology Co, een van de grootste producenten, maakte in juni bekend dat het commerciële zonnecellen kan produceren met een combinatie van perovskiet en siliciumlagen en een recordefficiëntie van meer dan 30%. De prestatie is het resultaat van intense research gedurende verschillende jaren.

Verhogen binnenlandse vraag

Verder kan de overheid de binnenlandse markt voor zonnepanelen stimuleren. Cruciaal daarbij zijn de investeringen om het stroomnet aan te passen zodat het de productie van de nieuwe zonnecentrales kan vervoeren en verdelen. De meeste zonne-energie is immers beschikbaar in het woestijnachtige Westen van China terwijl de meeste verbruikers in het Oosten zitten. Gigantische investeringen in het stroomnet zijn al gebeurd maar meer is nodig.

Om de installatie van nog meer zonnepanelen en windturbines aan te moedigen kan men ook de opslagcapaciteit van elektriciteit vergroten. Daarmee kan men de energie die anders bij piekproductie verloren gaat bewaren en gebruiken bij piekverbruik, wat het economisch plaatje aantrekkelijker maakt en een zwakte van hernieuwbare energie remedieert. Een aantal bedrijven doet onderzoek naar technische oplossingen voor opslag en naar intelligente sturing van het netwerk. Ook hier kan de overheid een ondersteunende rol spelen.

In 2023 zorgde de sector ‘schone energie’ voor een vijfde van de groei van het Chinese bbp. Zonnepanelen, elektrische voertuigen en lithiumbatterijen zijn naar voor geschoven als de drie nieuwe steunpilaren van de economische groei.

In 2024 plant men een verdere stijging van nieuw geïnstalleerde schone energie. Zonnecellen, voornamelijk in de woestijn, vormen daarvan een belangrijk onderdeel.

Doelstellingen 2030 dit jaar te bereiken

Overigens gaat de ontwikkeling van zonne- en windenergie in China nu al zo snel dat de doelstellingen voor 2030 reeds dit jaar zullen bereikt worden. Dit jaar komt er 190 GW zonne-energie bij. Vorig jaar ging het om 217 GW. Eind 2024 zal er in totaal 690 GW zonne-energie zijn. Wind en zon staan vandaag al voor 38% van de capaciteit voor elektriciteitsproductie. China zorgde voor 60% van de toename van hernieuwbare energie in de wereld in 2023.

Bronnen: China Daily, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email