Putin, Karzai en Ahmadinejad in China

De leiders van Rusland, Afghanistan en Iran waren in China om de vriendschapsbanden aan te halen en om economische deals te sluiten. Daarbij hebben ze ook deelgenomen aan de Shanghai Samenwerkingsorganisatie die na 11 jaar vastere vorm aanneemt.

De drie landen waren opmerkelijke gasten tijdens de bijeenkomst van de SCO. Rusland en China zijn verenigd tegen het westers voornemen tot inmenging in Syrië. Tijdens Putins bezoek zouden 17 zakenovereenkomsten zijn gesloten. Het is echter niet duidelijk of de lang verwachte overeenkomst over de levering van 70 miljard m³ gas met vooral de gasprijs daarbij behoort. Vorig jaar bereikte de bilaterale handel tussen beide groten 83 miljard $ en tegen 2015 wordt op 100 miljard $ gehoopt. Dit doel zou zelfs voortijdig kunnen worden bereikt. Putin zei tegen de Russische pers dat hij hoopt op een verdere samenwerking bij de tweede en latere fasen van de Tianwan kernreactor -die de veiligste Chinese kernreactor wordt genoemd- en nog andere energievoorzieningen. Ook wordt een overeenkomst tussen  Ilyushin en het Chinese Comac verwacht voor de ontwikkeling van een lange afstandsvliegtuig. Bij de afgesloten deals behoort een overeenkomst tussen de China Investment Corporation, de investeringsmaatschappij van de China en het Russian Direct Investment Fund dat beiden 1 miljard $ zullen bijdragen tot een gemeenschappelijk Fonds dat diverse sectoren logistiek  en technologisch zal steunen. China en Rusland werken verder aan een gemeenschappelijke verklaring waarin ze hun principes tot samenwerking in Azië en de Pacific vastleggen. Rusland richt zich meer op Azië, net zoals de VS, zij het op een minder agressieve manier. Wel werd  overeengekomen dat het Russische en het Chinese leger vaker gemeenschappelijke oefeningen zullen houden.
De Afghaanse regering krijgt 150 miljoen yuan (19 miljoen euro) steun van Beijing. De twee regeringen gaan meer samenwerken op het vlak van de economie en de handel en in de strijd tegen terrorisme, separatisme en wapen- en drugssmokkel.
Iran en China hebben, sinds ze diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan, regelmatig contact over kwesties betreffende politiek, economie, energie en de aanleg van infrastructuur. Er zijn ook culturele uitwisselingen. Wu Bangguo, de voorzitter van het Chinese parlement wil meer samenwerking en communicatie over en weer met de Iraanse collega’s. Over de bestaande samenwerking uitte Ahmadinejad zijn tevredenheid en de Iraanse president stond ook positief tegenover een vriendschappelijke uitwisseling tussen de wetgevende organen.
SCO
Van 6 tot en met 8 juni was er in Beijing een top van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) De organisatie bestaat 11 jaar en heeft nu als volwaardige leden: China, Rusland, Oezbekistan, Kazakhstan, Kirgizië en Tajikistan. Zowel Pakistan als Indië willen ook graag lid worden. Iran is net zoals die landen waarnemer van de SCO. De top heeft nu ook Afghanistan verwelkomd als waarnemer en de SCO wil ook de dialoog aangaan met Turkije (een prominent lid van de NATO). De SCO wil immers een rol in de regio spelen als de NATO Afghanistan verlaat.
Er is op de top gepraat over een verklaring van de NATO waarin stond dat in Europa alle raketten vanuit Rusland zouden kunnen worden afgeweerd. Op de agenda stond ook de samenwerking tegen de financiële crisis en over plannen om een weg te bouwen van China’s oostkust te Lianyungang tot in St Petersburg. President Hu Jintao heeft de SCO beloofd een krediet van 10 miljard $ toe te kennen om de ontwikkeling van spoorwegen, telecom en pijplijnen  te bevorderen. Hij ziet de SCO als een schoolvoorbeeld van vredelievende en harmonieuze samenwerking waarbij de betrokken landen elkaars belangen en autonomie respecteren.
Het bovenstaande bericht is een actualisering en uitbreiding van een eerder verschenen bericht over Rusland en China.
Bronnen: XinhuaSCMP, Voice Of Russia, BBC, en.rian.ru
Zie ook Dialogue over SCO-top
Dialogue over: Putin belooft blijvende honeymoon

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *