Qin Gang: ‘China gaat voor vrede en ontwikkeling, de VS voor inmenging en gevaarlijk conflict.’

Tijdens zijn eerste persconferentie gaf de minister van Buitenlandse Zaken van China uitleg over het Chinese streven naar vrede en mondiale ontwikkeling. Ook bekritiseerde hij de Verenigde Staten scherp voor hun politiek van inmenging en conflict.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang kondigde aan dat China een onafhankelijk internationaal vredesbeleid zal blijven voeren en vasthoudt aan de openstelling naar en voor de wereld, die voor alle partijen voordelig is. ‘China zal bijdragen leveren aan mondiale ontwikkeling en de internationale orde verdedigen’.

Scherpe kritiek op de VS

Qin waarschuwde de Verenigde Staten voor het aanwakkeren van spanningen over Taiwan en het doelbewust verslechteren van de relatie met China. Als de ‘VS hiermee doorgaat zullen er zeker conflicten en confrontaties ontstaan’, zei hij. Dat is een ‘roekeloze gok, die de fundamentele belangen van de twee volkeren en zelfs de toekomst van de mensheid op het spel zet.’ Volgens Qin ondermijnt de VS daarnaast de vredesinspanningen voor de Russisch-Oekraïense oorlog om uit dat conflict eigen voordeel te halen.

Persconferentie

Deze uitspraken deed Qin op 7 maart 2023 tijdens een persconferentie ter gelegenheid van het 14e Nationale Volkscongres. Hij beantwoordde vragen van Chinese en buitenlandse media over het buitenlandse beleid van China en zijn betrekkingen met andere landen. Het was de eerste persconferentie van Qin Gang die op 30 december 2022 Wang Yi als minister van BuZa heeft opgevolgd.

De dialoog met de binnen- en buitenlandse media duurde 110 minuten. Het volledige transcript ervan staat op de website van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken onder de titel Foreign Minister Qin Gang Meets the Press. Er kwamen vragen van Chinese gouvernementele en niet-gouvernementele media, van de pers uit derdewereldlanden, uit de VS, Europa, Rusland en Japan.
We geven vandaag een korte samenvatting van punten die in de actualiteit staan. Later bespreken we de reacties op dit belangrijke geopolitieke evenement.

Grote diplomatie

Nu de COVID-situatie ten goede keert, hervat China gestaag de uitwisselingen met de wereld. Het zal de diplomatie tussen staatshoofden een grote rol laten spelen. Er komen twee grote diplomatieke evenementen aan: de eerste China-Centraal-Azië-top en het derde Belt and Road Forum voor internationale samenwerking. De diplomaten laten zich daarbij leiden door het gedachtengoed van Xi Jinping en diens Global Development Initiative (GDI) en Global Security Initiative (GSI). 

Tegen koude oorlog, voor multilateralisme

Het is de missie van China om zijn kernbelangen te verdedigen. Het ‘verzet zich resoluut tegen elke vorm van hegemonisme en machtspolitiek en is fel gekant tegen de koudeoorlogsmentaliteit, tegen confrontaties in blokken en acties om de ontwikkeling van andere landen in te dammen en tegen te houden’. Beijing laat weten dat het vastbesloten is de soevereiniteit, veiligheid en ontwikkelingsbelangen resoluut te beschermen.

China ziet het multilateralisme als de weg vooruit naar de toekomst. Het wil daaraan werken met een toenemend aantal internationale partners. Ook wil Beijing de belangen van de Chinezen die voor werk of als toerist in het buitenand zijn behartigen. Qin noemde 5 kenmerken van de modernisering op zijn Chinees: ze is onafhankelijk, sociaal bewogen, vredelievend, open en inclusief en ten slotte: een kwestie van hard werken als een eenheid. Dat kan andere landen inspireren.

China en Rusland

De relatie tussen China en Rusland is geen blokvorming, geen confrontatie, en ze is niet gericht tegen een derde partij. Ze vormt voor geen enkel land een bedreiging. Wij ‘laten ons niet beïnvloeden door inmenging of pogingen van derden om verdeeldheid te zaaien. Hoe onstabieler de wereld wordt, des te belangrijker is het voor China en Rusland om hun betrekkingen gestaag te verbeteren’, aldus Qin.

China en de VS

De relatie met de VS beschrijft Qin in hele andere bewoordingen: ‘de perceptie en opvattingen van de VS over China zijn ernstig vertekend. Het beschouwt China als zijn belangrijkste rivaal en grootste geopolitieke uitdaging. Dit is alsof je een overhemd vanaf de eerste knoop verkeerd dichtdoet. En het resultaat is dat het beleid van de VS tegenover China volledig is afgeweken van het rationele en gezonde spoor.’ Over de herhaalde uitspraken van Washington dat het ‘geen conflict’ wil en dat er ‘vangrails’ moeten zijn, zegt Qin: ‘ze bedoelen in feite dat China niet met woorden of daden moet reageren wanneer het wordt belasterd of aangevallen. Dat is gewoon onmogelijk! Als de Verenigde Staten niet op de rem trappen maar het verkeerde pad blijven volgen, kan geen enkele vangrail een ontsporing voorkomen en zullen er zeker conflicten en confrontaties ontstaan. Wie zal de catastrofale gevolgen dragen?’

Betreffende Taiwan: lees de Grondwet! (foto fmprc.gov.cn disclaimer)

Taiwan

Qin zei dat op basis van de Grondwet en de Wet tegen de Afscheuring het oplossen van de Taiwanese kwestie een zaak van het Chinese volk is. Geen enkel ander land heeft het recht zich hierin te mengen. ‘Als de wet wordt overtreden zal en moet China ingrijpen. De kwestie Taiwan is het fundament van de betrekkingen tussen China en de VS, en de eerste rode lijn die niet mag worden overschreden.’

Bron: website min.BuZa

Print Friendly, PDF & Email